Αλήθειες για τα πλαστικά

Η χρήση πλαστικών στα σύγχρονα πλυντήρια μειώνει την κατανάλωση νερού κατά 40-50%.