Οι πολλαπλές ζωές του πλαστικού

“Όλα τα πλαστικά είναι ανακυκλώσιμα. Εάν απορριφθούν ορθά μπορεί να γίνουν κάτι καινούριο”. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της Βρετανικής Ένωσης Πλαστικών (BPF) στο βίντεο που δημιούργησε για να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές στο θέμα της ανακύκλωσης.