Χαιρετισμός του προέδρου του Σ.Β.Π.Ε.

Αγαπητά μέλη,

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά ότι η πρώτη επικοινωνία μου, ως ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας με τα μέλη του γίνεται μέσω της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας μας.
Η παραίτηση του Γεώργιου Λυσσαίου, εξαιτίας φόρτου εργασίας και συχνής απουσίας στο εξωτερικό, με έφερε προ της ευθύνης της ανάληψης της προεδρίας του Σ.Β.Π.Ε. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο, ο οποίος βάλλεται πανταχόθεν, ανέλαβα αυτή την ευθύνη και την τιμητική θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου, από την 1η Μαρτίου του 2018.
Έχοντας διανύσει μια εύχυμη διαδρομή 35 ετών στην Παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας των Πλαστικών στην Ελλάδα γνωρίζω τις ευθύνες που αναλαμβάνω αποδεχόμενος αυτή τη θέση.
Τα προβλήματα του κλάδου είναι πολλά και πιεστικά. Αποφασίσαμε νέα δυναμική αντιμετώπιση των προκλήσεων, με σοβαρότητα, θάρρος και αποτελεσματικότητα.
Το Συμβούλιο, στην πλειονότητα του αποτελείται από Επιχειρηματίες, οι οποίοι ηγούνται των Επιχειρήσεων τους, άρα γνωρίζουν το γενικότερο Περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο κλάδος μας.
Είμαστε ένας Κλάδος, ο οποίος χρηματοδοτεί «Πολιτικές», χωρίς να μπορεί να συμμετέχει και να ωφελείται από αυτές. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μην λειτουργούμε ως «φοροεισπράκτορες» του Κράτους, αλλά να δημιουργήσουμε, μέσω Προγραμμάτων, Δράσεων, Επιδοτούμενων Επενδύσεων να έχουμε ενεργό ρόλο στον τομέα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης – Επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Όλη η Διοικητική Ομάδα του Συνδέσμου είναι στην διάθεση σας, όπως επίσης μέσω του περιοδικού και της νέας Ιστοσελίδας μας, σας ενημερώνουμε άμεσα για ότι εξελίξεις υπάρχουν στον Κλάδο των Πλαστικών.
Δημήτριος Σύρμος