Η ανακύκλωση της πλαστικής συσκευασίας

Με ένα πεντάλεπτο περιεκτικό και αναλυτικό βίντεο επιχειρεί η «Corepla», η ιταλική εθνική κοινοπραξία για τη συλλογή και την ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών, να ενημερώσει το ευρύτερο κοινό για τις καλύτερες πρακτικές που επιλέγει στην ανακύκλωση της πλαστικής συσκευασίας.

 

Η «Corepla» ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 και στις αρχές του 2012 είχε 2.685 εταιρείες – μέλη που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλαστικών συσκευασιών.

 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο η «Corepla» μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες της πλαστικής συσκευασίας είναι το γεγονός πως είναι ανακυκλώσιμη. Διαχωρίζοντας κανείς τα απορρίμματα του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της ανακύκλωσης, η οποία δύναται να δημιουργήσει νέους πόρους.

 

Παρακολουθήστε το εξαιρετικά ενδιαφέρον βίντεο για την ανακύκλωση της πλαστικής συσκευασίας