«Το μέλλον της κυκλικής οικονομίας με τα πλαστικά»

Περισσότεροι από 260 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις εργασίες της ετήσιας γενικής συνέλευσης του «Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεταποιητών Πλαστικών» (EuPC), που έλαβε χώρα στις 24 και 25 Μαΐου του 2018 στο Μιλάνο της Ιταλίας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας συμμετείχε ενεργά σε μια από τις πλέον σημαντικές εκδηλώσεις για την ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών. Τον Σ.Β.Π.Ε. εκπροσώπησαν ο […]

Περισσότερα

Ο Σ.Β.Π.Ε. συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση για την “Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία”

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία», η οποία ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουνίου. Για να συμμετάσχουμε με τον βέλτιστο τρόπο στην σημαντική διαδικασία, ζητήσαμε με επιστολή προς όλα τα μέλη μας να διαμορφώσουν από κοινού την δέσμη των προτάσεων μας. Η ανταπόκριση δεν ήταν η […]

Περισσότερα

Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες

Στις 13 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ο νέος νόμος, ο οποίος ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών (4548/2018). Σύμφωνα με το άρθρο 190 του νέου νόμου, έναρξη ισχύος του είναι η 1η Ιανουαρίου του 2019, αν και για ορισμένες διατάξεις ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με […]

Περισσότερα

Διαβούλευση για το Σχέδιο νόμου για την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την «Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία» με καταληκτική ημερομηνία την 26η Ιουνίου 2018. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας στοχεύει στην προώθηση μιας οικονομίας, όπου τα υλικά δεν θα απορρίπτονται ως απόβλητα αλλά θα ανακυκλώνονται και θα επαναχρησιμοποιούνται ως πόρος. Τα μέλη της ελληνικής […]

Περισσότερα

Πως θα ήταν η ζωή μας χωρίς την πλαστική συσκευασία;

Ανασφαλής, με ασθένειες, που έχουν εξαλειφθεί χάρη στην βελτιωμένη ποιότητα ζωής, που προσφέρουν τα προϊόντα, που προέρχονται από πλαστικά υλικά. Αυτή είναι η απάντηση για το πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς την πλαστική συσκευασία.   Ενώ το κίνημα για ένα κόσμο χωρίς πλαστικά μεγαλώνει, η «ELIPSO», ο γαλλικός σύνδεσμος πλαστικής συσκευασίας, δημιούργησε ένα […]

Περισσότερα