Συνέντευξη του προέδρου του Σ.Β.Π.Ε., Βασίλειου Γούναρη – “Το πλαστικό να αποτελέσει μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος”

Για να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα μας θα ήθελα τα μέλη της βιομηχανίας των πλαστικών, δίπλα στον Σύνδεσμο. Έτσι ώστε να υπογραμμιστεί προς όλους, φίλους και αντιπάλους, η πολλαπλασιαστική δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας μας.

Περισσότερα