Εγκρίθηκε η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε στις 24 Οκτωβρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η διαπραγματευτική θέση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση ή και την απαγόρευση ορισμένων πλαστικών προϊόντων που θεωρούνται ότι είναι μιας χρήσης.  Με 571 ψήφους υπέρ, 53 κατά και 34 αποχές, ψηφίστηκε η συγκεκριμένη θέση επί της πρότασης οδηγίας για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας είχε προϊδεάσει τα μέλη του με ενημερωτικό του σημείωμα την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου ότι οι εξελίξεις έχουν επιταχυνθεί. Έτσι, ο τριμερής διάλογος (η συνεδρίαση των τριών θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.)  θα αρχίσει πολύ νωρίτερα, όπως είχε ήδη διαφανεί.

 

Παρότι, ορισμένοι ευρωβουλευτές έδειξαν εμπράκτως (με την ψήφο τους) ότι συμμερίζονται την θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών περί βιαστικών αποφάσεων, για τις οποίες δεν έχουν μελετηθεί ενδελεχώς όλες οι παράμετροι, εντούτοις, η πλειοψηφία ψήφισε υπέρ του περιορισμού της χρήσης των αποκαλούμενων πλαστικών μιας χρήσης. Μάλιστα στην εγκεκριμένη θέση επί της πρότασης για την οδηγία διατηρήθηκε ο ασαφής ορισμός για το τι θεωρούνται πλαστικά μιας χρήσης ενώ αυξήθηκαν και οι κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν είτε θα απαγορευθούν.  Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να προσθέσουν στον κατάλογο αυτό:

 

– προϊόντα που έχουν παραχθεί από όξο-διασπώμενα (oxo-degradable) πλαστικά, όπως σακούλες ή συσκευασίες και

– συσκευασίες «γρήγορου φαγητού από διογκωμένο πολυστυρένιο (expanded polystyrene).

 

Πάντως, ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατανόησαν πλήρως τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια τέτοια πρόταση για πολλές ευρωπαϊκές μεταποιητικές εταιρείες  και τις συνέπειες, που δύναται να έχει μια εναλλακτική συσκευασία χωρίς να έχει υπάρξει πρωτύτερα μια αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA) της.

 

Απέναντι σε αυτή την θέση είναι από την αρχή ο Διευθύνων Σύμβουλος της «EuPC», Αλεξάντερ Ντανζίς. «Θα ήταν καλύτερο να θεσπιστεί ένας ευρωπαϊκός κανονισμός για την καταπολέμηση των απορριμμάτων (ίδιος για όλους τους καταναλωτές της Ε.Ε.) αντί να προκριθεί η απαγόρευση προϊόντων που θα αντικατασταθούν από άλλες, λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις. Η βιομηχανία είναι έτοιμη να  συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με αρμόδιους φορείς προκειμένου να συμβάλλει στην ενίσχυση της προσπάθειας συλλογής περισσότερων απορριμμάτων, να συνεισφέρει στην  εκπαίδευση των καταναλωτών, να διατηρήσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και να βοηθήσει ώστε να αποφευχθούν απώλειες θέσεων εργασίας σε πολλές μεταποιητικές εταιρείες.  Η εγκεκριμένη πρόταση για την οδηγία μπορεί να  οδηγήσει σε μια μη εφαρμόσιμη νομοθεσία με πολλές διαφορετικές ερμηνείες σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχει συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη».

 

Τα πλαστικά πιάτα ή άλλα συγκεκριμένα πολυμερή, όπως το διογκωμένο πολυστυρένιο, δεν εμφανίζονται στη μελέτη του «Κοινού Κέντρου Ερευνών», την οποία η Επιτροπή χρησιμοποίησε ως βάση για την αξιολόγηση κινδύνου των αποκαλούμενων πλαστικών μιας χρήσης. Η «EuPC» φοβάται ότι το σκεπτικό της οδηγίας, που αρχικά προοριζόταν να καλύψει τα 10 πιο διαδεδομένα πλαστικά μιας χρήσης, επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό για να καλύψει διάφορες κατηγορίες πλαστικών συσκευασιών. Πολλά από αυτά τα προϊόντα καλύπτονται από την πρόσφατα αναθεωρημένη οδηγία για τα απορρίμματα συσκευασίας, στην οποία δεν δόθηκε αρκετός χρόνος για να εφαρμοστεί. Θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι πρόσφατες οδηγίες για τα απορρίμματα και να ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεύθυνης απόρριψης αποβλήτων σε όλες τις συσκευασίες και όχι μόνο σε αυτές από πλαστικό.

 

Για τους προαναφερθέντες λόγους,  οι ευρωπαίοι μεταποιητές πλαστικών καλούν και πάλι τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους εκπροσώπους των κρατών μελών να διακόψουν αυτή τη νομοθετική διαδικασία και να αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, εάν εφαρμοστεί αυτή η οδηγία, για το περιβάλλον και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη.