Αλήθειες για τα πλαστικά

Τα πλαστικά αποτελούν το κλειδί για την ομαλή μετάβαση σε μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, τα πλαστικά προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Για παράδειγμα, η μόνωση με πλαστικά υλικά στις κατασκευές εξοικονομεί περίπου 250 φορές την ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της.