Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών «EuPC» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 2ης έρευνας για τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών

Τις αιτίες, οι οποίες εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) από τις μεταποιητικές εταιρίες του κλάδου θέλησε να ανακαλύψει η «EuPC», με τη διενέργεια της δεύτερης έρευνας της για το συγκεκριμένο θέμα. Στην έρευνα, που διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, συμμετείχαν 376 εταιρείες από 21 διαφορετικές χώρες.

Η Ελλάδα επιμερίστηκε ένα ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 2,13% από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας ενημέρωσε επανειλημμένα τα μέλη του για την διενέργεια της έρευνας και τη σημαντικότητα της. Τις πρώτες ημέρες του 2019, η «EuPC» δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας της, που διενήργησε σε συνεργασία με την «Polymer Comply Europe». Σύμφωνα με τη «EuPC», η έρευνα είχε ως στόχο να συγκρίνει τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, που είχε διεξαχθεί το 2017 και να καταγράψει ενδιαφέρουσες αυξομειώσεις στη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, όπως και να αξιολογήσει τους λόγους, που εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση των rPM στα προϊόντα των μεταποιητικών εταιρειών. Τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:

 

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητών πλαστικών (76%) είναι πεπεισμένοι ότι η βελτίωση της συλλογής και διαλογής των πλαστικών απορριμμάτων θα αποτελέσει τον καταλληλότερο τρόπο για την αύξηση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Άλλα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να αυξηθεί η χρήση rPM, περιλαμβάνουν επενδύσεις σε βελτιωμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης από τους ανακυκλωτές (53%) και εφαρμογή καλύτερου σχεδιασμού στην ανακύκλωση (29%).
  • Οι μεταποιητές πλαστικών συμβάλλουν ήδη στη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, καθώς το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ήδη λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των rPM.
  • Η αύξηση του όγκου των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, που ενσωματώνονται σε νέα προϊόντα, όπως οραματίζονται οι συγγραφείς της «Στρατηγικής για τα πλαστικά», είναι πρακτικά αδύνατη υπό τις σημερινές συνθήκες. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 10 διαφορετικά πλαστικά υλικά, αλλά μόνο για 2 από αυτά η προσφορά είναι επαρκής, όπως αποκάλυψε η πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν γίνεται η ερώτηση για την ποιότητα των διαθέσιμων ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Το μόνο υλικό, του οποίου η ποιότητα αξιολογήθηκε ως επαρκής από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ήταν το PET (71%).

 

Η έρευνα αποτελεί κομμάτι των συνεχιζόμενων ερευνών, που διεξάγει η «EuPC» για να προσφέρει απαντήσεις στην αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση των πολυμερών και τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών από τις μεταποιητικές εταιρείες του κλάδου. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των rPM και να ενισχυθεί η χρήση τους, η «EuPC», σε συνεργασία με Συνδέσμους και Ενώσεις της βιομηχανίας πλαστικών ανέλαβαν την εθελοντική δέσμευση να διοργανώσουν 50 σεμινάρια (workshops) για μεταποιητές και ανακυκλωτές σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2020.

Επιπλέον, η «EuPC» θα διεξάγει τρίτη έρευνα κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ επί του παρόντος εργάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη ενός ενιαίου, ενοποιημένου ηλεκτρονικού εργαλείου (MOREMOnitor Recyclates for Europe) για τον έλεγχο της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα της “EuPC”:

PCE Report – 2nd EuPC Survey on the Use of rPM by European Plastics Converters v.1_compressed