Νέος νόμος για τη συσκευασία στην Γερμανία – Εθελοντικές δεσμεύσεις στη βιομηχανία πλαστικών

Στις αρχές του 2019 τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία για την συσκευασία και ο γερμανικός σύνδεσμος βιομηχανιών πλαστικής συσκευασίας «IK» (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) θέλοντας να προλάβει καταστάσεις δημοσίευσε ένα σύνολο στόχων, οι οποίες αποτελούν παράλληλα εθελοντικές δεσμεύσεις. Ο «IK» έθεσε ως βασικό του στόχο την χρησιμοποίηση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου τόνου ανακυκλωμένου πλαστικού ή πρώτων υλών, που θα προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην παραγωγή πλαστικών συσκευασιών στη Γερμανία έως το 2025.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι μεταποιητές πλαστικής συσκευασίας θα χρειαστούν «αξιόπιστους όγκους ανακυκλωμένων υλικών κατάλληλης ποιότητας». Επιπλέον, ο «IK» δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η «στενή συνεργασία» με τη βιομηχανία εμφιάλωσης και συσκευασίας. «Αν οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι μεγάλες εταιρείες απαιτήσουν τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών ή πρώτων υλών, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα προϊόντα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα, η βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών θα είναι σε θέση να προσφέρει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τον «IK».

Οι Γερμανοί μεταποιητές  χρησιμοποιούν ήδη 400.000 τόνους ανακυκλωμένου υλικού για την παραγωγή πλαστικών συσκευασιών. Ο νέος στόχος ανταποκρίνεται στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν συνολικά 10 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλωμένων υλικών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία συσκευασίας έως το 2025. Επιπρόσθετα, ο «IK» στοχεύει στην ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση τουλάχιστον του 90% των οικιακών συσκευασιών έως το 2025. Επί του παρόντος, περισσότερες από το 75% των πλαστικών συσκευασιών στην Γερμανία είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες. Οι στόχοι, που ανακοινώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου, περιγράφηκαν από τον «IK» ως «φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί» και θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της γερμανικής βιομηχανίας να αναπτύξει μια βιώσιμη στρατηγική για τις πλαστικές συσκευασίες. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία, η οποία αποτελείται κυρίως από μεσαίες επιχειρήσεις, να αντιταχθεί στην «καταδίκη των πλαστικών συσκευασιών με δεσμεύσεις και τεκμηριωμένα γεγονότα  απέναντι στην συναισθηματική ρητορική και την δυσφημιστική δημόσια συζήτηση για τα πλαστικά».

 

Οι λεπτομέρειες του νέου νόμου συσκευασίας

 

Ο νέος νόμος για τη συσκευασία (VerpackG) στη Γερμανία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019 και αντικατέστησε τον προηγούμενο (VerpackV) επιφέροντας μια σειρά αλλαγών. Οι εταιρείες θα πρέπει να εναρμονιστούν με τη νέα νομοθεσία, σε διαφορετική περίπτωση αντιμετωπίζουν εξοντωτικά πρόστιμα, που το ύψος τους μπορεί να φτάσει και τις 200 χιλιάδες ευρώ. Μη υιοθέτηση των προδιαγραφών μπορεί να επιφέρει ακόμη και απαγόρευση κυκλοφορίας των προϊόντων. Η νομοθεσία ισχύει και για τις εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν πλαστική συσκευασία για προϊόντα, που εξάγονται από την Ελλάδα προς την Γερμανία και για τον λόγο αυτό τα μέλη του Σ.Β.Π.Ε. που έχουν τέτοια δραστηριότητα θα πρέπει να εναρμονιστούν με τη νέα νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο ανακύκλωσης. Σύμφωνα με τον νόμο, έχει δημιουργηθεί «Κεντρικό Μητρώο Συσκευασίας στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: «https://www.verpackungsregister.org» (Zentrale Stelle)» και οι εταιρείες που διοχετεύουν καταναλωτικά αγαθά στην αγορά πρέπει να καταχωρηθούν σε μία νέα ενιαία βάση δεδομένων με την κωδική ονομασία «LUCID»: https://lucid.verpackungsregister.org/?».

Είναι απαραίτητο όλες οι εταιρείες που προμηθεύουν πλαστική συσκευασία για προϊόντα που εξάγονται στην Γερμανία να προβούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο ανακύκλωσης, πριν κυκλοφορήσει η συσκευασία τους στην αγορά. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά χωρίς μια τέτοια καταχώριση γιατί τότε θα ελλοχεύει ο κίνδυνος των εξοντωτικών προστίμων ή ακόμη θα αίρεται η δυνατότητα διακίνησης των προϊόντων στην γερμανική αγορά. Οι εγγεγραμμένες εταιρείες θα δημοσιευθούν στην διαδικτυακή σελίδα της «Zentrale Stelle» για να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ο στόχος του νέου νόμου είναι να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα για το εθνική σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων συσκευασίας που θα είναι βιώσιμο και θα διασφαλίσει την ευρυθμία του ανταγωνισμού. Η Γερμανία έθεσε στόχους για 90% ανάκτηση και 63% ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών. Πρόσφατα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (UBA) ανακοίνωσε ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση συσκευασίας ήταν 220 κιλά το 2016. Μεγαλύτερη από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.