Ο Σ.Β.Π.Ε. προτρέπει τα μέλη του να συμμετάσχουν στην έρευνα της νέας πλατφόρμας «MORE»


Η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα «MORE» για την παρακολούθηση της απορρόφησης των ανακυκλωμένων πλαστικών σε νέα προϊόντα είναι διαθέσιμη στους μεταποιητές πλαστικών από τις 25 Απριλίου 2019. Η νέα αυτή πλατφόρμα αναπτύχθηκε από την «EuPC» (Ευρωπαίοι Μεταποιητές Πλαστικών), σε συνεργασία με τα μέλη της, προκειμένου να υποστηριχθούν έμπρακτα οι στόχοι της Στρατηγικής για τα πλαστικά, που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός της η παρακολούθηση και καταχώρηση των προσπαθειών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών για την εκπλήρωση του στόχου χρησιμοποίησης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών ετησίως μεταξύ του 2025 και του 2030.

«H βιομηχανία μας έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προσπάθειές της για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας των πλαστικών και να διασφαλίσει τη διαφάνεια όσον αφορά τον όγκο των ανακυκλωμένων πλαστικών που χρησιμοποιούνται από τους μεταποιητές. Με αυτή, τη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα, θα είμαστε επίσης σε θέση να παρακολουθήσουμε την απόδοση και τη συμπεριφορά των ανακυκλωμένων πλαστικών προκειμένου να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της μεγαλύτερης χρήσης ανακυκλωμένων υλικών στις εφαρμογές μας», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της «EuPC», Αλεξάντερ Ντανζίς.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος προτρέπει τα μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, που θα βελτιώσει την εικόνα των πλαστικών. Η ενεργή συμμετοχή όλων των εταιρειών μελών του Σ.Β.Π.Ε. είναι ζωτικής σημασίας για την καλή λειτουργία και την αξιοπιστία της πλατφόρμας «MORE». Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moreplatform.eu. Το παρακάτω βίντεο θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τα πεδία της έρευνας με μεγαλύτερη ευκολία: