Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος στηρίζει την Διακήρυξη της «Circular Plastics Alliance»

Περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι, οι οποίοι καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας πλαστικών υπέγραψαν τη Διακήρυξη  (Declaration) της Συμμαχίας των πλαστικών στην Κυκλική Οικονομία (Circular Plastics Alliance – Το ελληνικό τμήμα της Ε.Ε. επιτροπής μεταφράζει την ονομασία ως Συμμαχία για την Ανακύκλωση των Πλαστικών).

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τελετή, όπου παρουσιάστηκε η Διακήρυξη, η οποία προωθεί εθελοντικές δράσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ανακυκλωμένων πλαστικών (recyclates) στην ΕΕ.

Σε αυτή την σημαντική εκδήλωση τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος εκπροσώπησε ο Επικεφαλής της ομάδας εργασίας των πλαστικών μιας χρήσης, Χρίστος Παπάζογλου.

Η Διακήρυξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών ετησίως για την παραγωγή νέων προϊόντων στην Ευρώπη έως το 2025.

Ο στόχος αυτός τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Στρατηγική για τα πλαστικά το 2018, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να τονώσει την ανακύκλωση των πλαστικών στην Ευρώπη.

Η δήλωση που υπογράφεται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, Ενώσεις, φορείς τυποποίησης, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και τοπικές και εθνικές αρχές, υποστηρίζει τον στόχο των 10 εκατομμυρίων τόνων, ζητεί τη μετάβαση σε μηδενική διαρροή πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον και μηδενική υγειονομική ταφή. Καθορίζει συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξη του στόχου, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

  • βελτίωση του σχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων, ώστε να καταστούν περισσότερο ανακυκλώσιμα και παράλληλα να δημιουργηθούν οι συνθήκες, όπου θα ενσωματώνονται περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά σε νέα προϊόντα.
  • προσδιορισμός του αναξιοποίητου δυναμικού για αυξημένη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και των επενδυτικών κενών.
  • διαμόρφωση ενός θεματολογίου έρευνας και ανάπτυξης για τα ανακυκλωμένα πλαστικά.
  • καθιέρωση ενός διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος για την παρακολούθηση όλων των ροών πλαστικών αποβλήτων στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η δήλωση της Συμμαχίας θα παραμείνει ανοικτή προς υπογραφή στον ιστότοπο της Επιτροπής, ώστε μελλοντικά να υπογράψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ιδίως από τις δημόσιες αρχές από όλη την Ευρώπη.

Οι ενώσεις επιχειρήσεων και οι εταιρείες ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλλουν εθελοντικές δεσμεύσεις οικειοθελώς για τη χρήση ή την παραγωγή περισσότερων ανακυκλωμένων πλαστικών.

Οι πέντε στόχοι της Συμμαχίας

Η «Circular Plastics Alliance» πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 5 Φεβρουαρίου 2019. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεργαστούν κατά μήκος των αλυσίδων αξίας της βιομηχανίας των πλαστικών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών σε προϊόντα στην ΕΕ έως το 2025. Συμφώνησαν να εργαστούν σε πέντε θέματα κατά προτεραιότητα:

  1. συλλογή και διαλογή πλαστικών αποβλήτων·
  2. σχεδιασμός προϊόντων για ανακύκλωση·
  3. περιεκτικότητα των προϊόντων σε ανακυκλωμένο πλαστικό·
  4. έρευνα & ανάπτυξη, επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ανακύκλωσης και
  5. παρακολούθηση των ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ.

Ομάδες εργασίας συστάθηκαν αμέσως για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων και συναντήθηκαν την άνοιξη του 2019 για να συντάξουν τη δήλωση που υπεγράφη σήμερα.

Στη συνάντηση της 20ης Σεπτεμβρίου 2019, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δήλωσε: «Χαιρετίζω τις δεσμεύσεις της βιομηχανίας για επανεξέταση του τρόπου, με τον οποίο παράγουμε και χρησιμοποιούμε τις πλαστικές ύλες.Με την αποτελεσματική ανακύκλωση των πλαστικών, θα δοθεί ένα τέλος στην ρύπανση του πλανήτη μας και θα καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα με τα πλαστικά απόβλητα στον κύκλο παραγωγής.».

Η αρμόδια Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα δήλωσε: «Έχουμε την ευκαιρία να καταστήσουμε τη βιομηχανία μας ηγέτιδα παγκοσμίως στον τομέα των ανακυκλωμένων πλαστικών. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε πλήρως για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον εν λόγω τομέα και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς μας.»