«Είναι η φορολόγηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών το βήμα που θα οδηγήσει στην ύφεση»;

Τον κίνδυνο ύφεσης στην ευρωπαϊκή οικονομία εξαιτίας του κυοφορούμενου φόρου, που εξετάζει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις μη ανακυκλωμένες πλαστικές συσκευασίες, επισημαίνει με ανακοίνωση της η «EuPC» (Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών Ευρώπης).

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να προτείνει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την καθιέρωση εθνικής συνεισφοράς (φόρου), που θα καθορίζεται από την ποσότητα των μη ανακυκλωμένων πλαστικών συσκευασιών και θα αφορά την περίοδο 2021-2027.

Παρά τις έντιμες προθέσεις, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν έλαβε χώρα διαβούλευση με τα κυριότερα εμπλεκόμενα μέρη της βιομηχανίας. Εκτιμούμε ότι η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε αντίθετα από τα προσδοκώμενα οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα, επηρεάζοντας με αρνητικό τρόπο την ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτελείται από περισσότερες από 50.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν περίπου 1.6 εκατομμύρια εργαζομένους.

Σύμφωνα με την πρόταση, η συνεισφορά αυτή μπορεί να καταβληθεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κοινό προϋπολογισμό. Κάθε κράτος – μέλος είναι ελεύθερο να αποφασίσει τον τρόπο και την πηγή της είσπραξης του οφειλόμενου ποσού. Η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικό κατακερματισμό της αγοράς στην Ευρώπη, που δεδομένα θα διαταράξει την ενιαία αγορά. Ορισμένες χώρες μπορεί να φορολογήσουν την παραγωγή ή την κατανάλωση πλαστικών συσκευασιών, χωρίς να ασχολούνται με τα σημαντικά ζητήματα, που υπάρχουν.

Επιπρόσθετα, η αναφερόμενη συνεισφορά δεν θα συνδέεται αποκλειστικά με δαπάνες ή επενδύσεις σε υπάρχοντα εθνικά συστήματα διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων.

Οι συνέπειες θα είναι σημαντικές μιας και θα υπάρξουν διακρίσεις κατά των πλαστικών, θα διαταραχθούν οι επιλογές της ελεύθερης αγοράς και θα ευνοηθούν  άλλα υλικά για εφαρμογές συσκευασίας, τα οποία έχουν αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα τεράστιο λάθος» υπογραμμίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της «EuPC», Αλεξάντερ Ντανζίς. «Στα επόμενα 5 χρόνια θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις βαρύτατες συνέπειες, που θα έχουν τέτοιες κοντόφθαλμες λαϊκίστικες προτάσεις. Ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα επηρεαστούν σοβαρά και μια τέτοια επιβάρυνση θα σημάνει το τέλος της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρηματοδοτικό κενό των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δημιουργήθηκε από το BREXIT, δεν μπορεί να καλυφθεί μονάχα από τη βιομηχανία των πλαστικών συσκευασιών. Δεν μπορεί μόνο αυτή να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε..

Η αναδιάρθρωση των δαπανών ή η αύξηση των συνεισφορών στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με κριτήριο το ΑΕΠ των χωρών θα ήταν πολύ καλύτερες εναλλακτικές λύσεις.

Τα επόμενα χρόνια, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. θα υποχρεώσουν τις εταιρείες της βιομηχανίας πλαστικών στην Ευρώπη να καταβάλλουν τέλη και φόρους στο πλαίσιο της αυξημένης ευθύνης παραγωγών (EPR) και να επενδύσουν στην κυκλικότητα των προϊόντων τους.

Είναι πολύ λυπηρό και δυσάρεστο το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία.

Οι πρόσθετοι φόροι θα επιταχύνουν την τροχιά ύφεσης στην Ευρώπη. Θα είναι μια καλή αρχή για το 2020 για τη νέα Επιτροπή» σχολιάζει ο κύριος Ντανζίς.

Η ανακοίνωση της «EuPC» καταλήγει με μια προτροπή. «Καλούμε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απορρίψουν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (MFFmultiannual financial framework) ιδίων πόρων, όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επαναξιολογήσουν αυτήν την πρόταση προϋπολογισμού και να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τις δράσεις και τα μέτρα πολιτικής, που πρέπει να εφαρμόσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία».