Το πρόγραμμα «PolynSPIRE» δίνει ώθηση στην κυκλική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση βασικό στόχο έτσι ώστε να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Για να το επιτύχει αυτό χρηματοδοτεί, μέσω προγραμμάτων όπως το «Horizon 2020», δράσεις που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη επίτευξη της εμβληματικής της πρωτοβουλίας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα «polynSPIRE», το οποίο υποστηρίζει η «EuPC» και μέσω αυτής όλα της μέλη της, μεταξύ αυτών και ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος», είναι μια από αυτές τις δράσεις.

Στόχος της είναι η παρουσίαση ενός συνόλου καινοτόμων, οικονομικά αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ανακύκλωση των πλαστικών.

Σε ένα σύντομο βίντεο περιγράφονται οι βασικές αρχές του προγράμματος «polynSPIRE».

«Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και εφαρμογών.

Παρότι τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις οι χώροι υγειονομικής ταφής παραμένουν μια βασική επιλογή για τη διαχείριση αποβλήτων σε πολλά από τα κράτη μέλη.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν την οικονομία να γίνει πιο βιώσιμη. Τα μέτρα αυτά θα έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία πλαστικών.

Το πρόγραμμα «polynSPIRE» υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Η ανακύκλωση και ο ανασχεδιασμός της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας είναι απαραίτητες σταθερές προκειμένου να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών υλικών αλλά και να μειωθεί η απόρριψη στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, «polynSPIRE» προτείνει τρεις καινοτόμους τρόπους

  1. Χημική ανακύκλωση
  2. Μηχανική ανακύκλωση
  3. Αξιοποίηση 

Με αυτούς τους τρόπους θα βελτιωθεί σημαντικά η ανακύκλωση πλαστικών υλικών» καταλήγει το βίντεο.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2022 και συγκέντρωσε 22 κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά / ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς, συνδέσμους και βιομηχανίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του «polynSPIRE» είναι 9,95 εκατομμύρια ευρώ.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύντομο βίντεο του προγράμματος: