Ο Σ.Β.Π.Ε. υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του έχουν θέσει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο τους τη μηδενική διαρροή πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον στο μέλλον.

Έτσι, ο Σ. Β. Π. Ε. δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίζει την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων» (European Week for Waste Reduction) που θα διαρκέσει από τις 16 έως και τις 24 Νοεμβρίου 2019.

Σε συνεργασία με σημαντικές προσπάθειες μεγάλης κλίμακας, όπως η «Alliance to end plastic waste» (endplasticwaste.org.), επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για ένα μέλλον με μηδενικά απόβλητα (zero waste)

Η εκπαίδευση του καταναλωτή και οι σωστές πληροφορίες για τις επιπτώσεις, που έχει κάθε υλικό στο περιβάλλον σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αλλαγή της συμπεριφοράς και των καθημερινών συνηθειών των καταναλωτών.

Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντική η πρωτοβουλία για την διεξαγωγή της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης των Αποβλήτων».

 Το θέμα της εφετινής εβδομάδας είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών για τη μείωση των αποβλήτων και η επικοινωνία σε μεγάλη κλίμακα για να αλλάξουν οι συνήθειες ετών.

Βασικό σύνθημα : «Αλλάξτε τη συμπεριφορά σας, μειώστε τα απόβλητα σας».