Σαράντα εκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία για επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Πρόσκληση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) θα δημοσιευθεί σύντομα προκειμένου να διατεθούν 40 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων από τις ελληνικές βιομηχανίες. Στο ζήτημα της ρύπανσης από πλαστικά, κονδύλια μπορούν να αντληθούν από τον προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ του προγράμματος LIFE IP. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δύναται να βοηθήσει τη βιομηχανία των πλαστικών και φυσικά τα μέλη του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος». Την πρόθεση της Κυβέρνησης για συγκεκριμένες δράσεις ανακοίνωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης. Για την υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης για τη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα συγκροτηθούν δύο Επιτροπές: ανασυγκροτείται η διυπουργική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την «Κυκλική Οικονομία» με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και μία Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων, για τον καθορισμό συνολικότερων στρατηγικών προτεραιοτήτων για την κυκλική οικονομία. Επίσης, θα καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, με χρονοδιάγραμμα και στόχους, το οποίο θα ακολουθήσει, μεταξύ άλλων, τα εξής βήματα:

– Υιοθέτηση Κυκλικών και Πράσινων κριτηρίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, δράση που πρώτιστα συνδέεται με τις προμήθειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, η οποία αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους στην τόνωση της ζήτησης δευτερογενών υλικών και στην εθνική βιομηχανία της ανακύκλωσης. Στόχος  είναι να τεθούν κριτήρια για πέντε ομάδες προϊόντων και να αφορά το 20% των Συμβάσεων έως Ιούνιο 2020.

Εφαρμογή επιδοτήσεων και οικονομικών κινήτρων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες προάγοντας κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση. Επίκειται η προδημοσιευμένη πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με 40 εκατ. ευρώ

– Χρηματοδότηση μελετών για το πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης νερού και ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

– «Οδηγός Κυκλικής Πόλης», για υποστήριξη των ΟΤΑ, αξιοποιώντας ανάλογες πρωτοβουλίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

– Επεξεργασία ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων

– Αξιοποίηση LIFE18 –IP CEI GR – έναρξη 1/11/2019 – Κυκλική Οικονομία σε νησιά. Κέντρα Αστικών Πόρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (8 χρόνια, π/υ 16 εκ. ευρώ).

– Διαμόρφωση προτάσεων ενίσχυσης της αγοράς δευτερογενών υλικών και διευκόλυνσης της βιομηχανικής συμβίωσης καθώς και προϋποθέσεων και μέτρων παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών από απόβλητα.

Διαμόρφωση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους τομείς προτεραιότητας (Τρόφιμα, Πλαστικά, Δευτερογενή καύσιμα, Νερό, Βιομάζα), τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και ειδικής στρατηγικής για τα Νησιά.

Πρόγραμμα για Πλαστικά μιας Χρήσης: Επεξεργασία πρότασης/ διάλογος με φορείς για νομοθετική ρύθμιση και για κίνητρα στις επιχειρήσεις του χώρου προσαρμογής τους στην κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και επανακατάρτιση των εργαζομένων.

Επίσης, το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει και πρόταση επιστροφής τέλους πλαστικής σακούλας σε ΟΤΑ και δημότες. Σύμφωνα με τον κ. Αραβώση, η νομοθεσία ορίζει ότι το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στις λεπτές πλαστικές σακούλες έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έτσι, το ποσό που συγκεντρώνεται θα χρησιμοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,  σε συνεργασία με τους Δήμους,  προκειμένου να γίνουν δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και για να διατεθούν δωρεάν στους πολίτες επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές πολλών χρήσεων, πάνινες, διχτάκια, βιοαποδομήσιμες σακούλες ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.​