Οι πολλαπλές ζωές του πλαστικού

“Όλα τα πλαστικά είναι ανακυκλώσιμα. Εάν απορριφθούν ορθά μπορεί να γίνουν κάτι καινούριο”. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της Βρετανικής Ένωσης Πλαστικών (BPF) στο βίντεο που δημιούργησε για να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές στο θέμα της ανακύκλωσης.    

Περισσότερα

Τα πλαστικά είναι πολύτιμα για να απορρίπτονται

“Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση” είναι το σύνθημα της “PlasticsEurope” για τα πλαστικά, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πόρος και όχι ως απόρριμμα στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος, όπως υποστηρίζει στο ακόλουθο βίντεο.    

Περισσότερα

Πως θα αυξηθεί η ανακύκλωση στην Ευρώπη

Έναν οδικό χάρτη την αύξηση της ανακύκλωσης στην Ευρώπη προσφέρει μέσω ενός σύντομου βίντεο ο Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Ευρώπης (PRE)  . “Η κυκλική οικονομία είναι η απάντηση στην βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση πλαστικών” υποστηρίζει ο “PRE”  

Περισσότερα

Συνέντευξη του Ιωάννη Κασελίμη στο “Time TV”

Ο εκπρόσωπος του Σ.Β.Π.Ε. στη διαδικασία για την εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720 και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης Κασελίμης σε μια παλιότερη συνέντευξη του για την βιομηχανία πλαστικών στην Ελλάδα και τα προβλήματα της στο τηλεοπτικό δίκτυο “Time TV”    

Περισσότερα