Διοικητική οργάνωση

Εκτελεστικός Διευθυντής: Δρ. Ηλίας Ν. Μάμαλης

Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Δημήτριος Καπερώνης

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Ηλίας Καραγιάννης

Γραμματειακή υποστήριξη: Ξένια Δασκαλάκη

 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Well Done Ltd.