Ελληνικοί Σύνδεσμοι (μη κερδοσκοπικοί)

 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.)

http://www.svap.gr

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.)

http://www.pac.gr

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.)

http://www.seve.gr

Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών Προτύπων GS1

http://www.gs1greece.org

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.)

http://www.elot.gr

Ένωση Ελλήνων Χημικών (E.E.X.)

https://www.eex.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.)

http://haci.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.)

http://www.epshellas.com

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.Π.ΠΕ.)

http://www.paseppe.gr/el

Σύνδεσμoς Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.)

http://www.sevt.gr

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

http://www.obi.gr/obi/

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

http://www.efet.gr/

Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.)

http://www.aluminium.org.gr/

Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.)

http://www.petet.org.gr/

Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών(ΕΛ.Σ.ΕΤ.)

http://www.elset.gr