Επικοινωνία

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

Μιχαλακοπούλου 66, Αθήνα
Τ.Κ. 115 28
Τηλ.: 210 77 94 519
Φαξ: 210 77 94 518
E-mail: info@ahpi.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του ΣΒΠΕ