Κλαδικές ομάδες εργασίας

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος στην προσπάθεια του να διευρύνει τις υπηρεσίες του προς τα μέλη του δίνει την ευκαιρία για την δημιουργία Ομάδων Εργασίας προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις με επαγγελματίες από τον κλάδο τους, να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους και να διερευνήσουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη τους.

  • Ομάδα εργασίας για την πλαστική Συσκευασία (Φιλμ)
  • Ομάδα εργασίας για τους Σωλήνες
  • Ομάδα εργασίας για τα προϊόντα Εξέλασης φύλλου και Θερμοδιαμόρφωση
  • Ομάδα εργασίας για τα Masterbatch