Νέα Μέλη

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος καλωσορίζει για το 2017 τα νέα του μέλη:

Βόρεια Ελλάδα: 8
Στερεά Ελλάδα: 13
Κρήτη: 1
Δυτική Ελλάδα: 4
Πελοπόννησος: 1