Νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες

Έπειτα από περίπου δύο χρόνια διαπραγματεύσεων εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α.) για την εναρμόνιση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015».

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που άλλαξε την κατάσταση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς στην Ελλάδα από την 01/01/2018. Η Κ.Υ.Α. εκδόθηκε στις 10 Αυγούστου 2017.

 

 

Συσκευασία και εναλλακτική διαχείρηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ΦΕΚ ν. 2939_2001

Η κοινή υπουργική απόφαση για την πλαστική σακούλα μεταφοράς (ΚΥΑ Τεύχος Β’ 2812 10.08.2017)

Ο νόμος για την ανακύκλωση (Ν.4496_ΦΕΚ 170), τροποποίηση του ν. 2939 2001)για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς