Νέος νόμος για τη συσκευασία στην Γερμανία – Εθελοντικές δεσμεύσεις στη βιομηχανία πλαστικών

Στις αρχές του 2019 τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία για την συσκευασία και ο γερμανικός σύνδεσμος βιομηχανιών πλαστικής συσκευασίας «IK» (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) θέλοντας να προλάβει καταστάσεις δημοσίευσε ένα σύνολο στόχων, οι οποίες αποτελούν παράλληλα εθελοντικές δεσμεύσεις. Ο «IK» έθεσε ως βασικό του στόχο την χρησιμοποίηση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου τόνου ανακυκλωμένου πλαστικού ή πρώτων υλών, […]

Περισσότερα

Σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου δύο νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κυκλική Οικονομία και τα ΦΟΔΣΑ

Σε διαβούλευση τέθηκαν στις 8 Ιανουαρίου 2019 δύο νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που τροποποιούν την τιμολογιακή πολιτική των δήμων και τα δημοτικά τέλη κι ενισχύουν την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.  Οι ρυθμίσεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232) και στο open.gov.gr. και θα παραμείνουν σε διαβούλευση έως τις 21 Ιανουαρίου. Οι […]

Περισσότερα

Αλλάζει το νομικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες

Στις 13 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ο νέος νόμος, ο οποίος ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών (4548/2018). Σύμφωνα με το άρθρο 190 του νέου νόμου, έναρξη ισχύος του είναι η 1η Ιανουαρίου του 2019, αν και για ορισμένες διατάξεις ορίζονται διαφορετικές προθεσμίες. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με […]

Περισσότερα