Ξένα διμερή επιμελητήρια

Αραβοελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως
www.arabgreekchamber.gr

Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο
www.amcham.gr

Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
http://www.bhcc.gr

Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
www.ccifhel.org.gr

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
www.german-chamber.gr

Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο

http://www.chinese-chamber.gr/el/

Ελληνοιαπωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
e-mail: info@gjcc.gr

Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο
www.italia.gr

Ελληνοιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
www.italiachamber.gr

Ελληνο-Ολλανδικός Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος
http://www.heda.gr

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο
http://www.huc.gr

Ελληνο-Σλοβενικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Τηλ: 210 6540905

Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο 

www.gncct.gr

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
http://www.iccwbo.gr