Ιστορία

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος ιδρύθηκε το 1958 και από τότε μέχρι και σήμερα παραμένει η ηγέτιδα δύναμη της ελληνικής βιομηχανίας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο όλων των πλαστικών εφαρμογών.

Με σύνθημα «Ένα υλικό, χίλιες λύσεις» αναδεικνύει την ποικιλία των πλαστικών εφαρμογών, που είναι μοναδική.

Στο διάβα των ετών, νέα υλικά και εφαρμογές, που το μακρινό 1958 οι πρωτοπόροι επιχειρηματίες του Σ.Β.Π.Ε. δεν μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα υπάρξουν, έχουν προστεθεί στην πλούσια γκάμα της βιομηχανίας. Παρά την πολεμική κατά του υλικού, η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να παραμένει ανοδική. Ήτοι η αντικατάσταση πληθώρας άλλων υλικών, ακόμη και μετάλλων, με τα πολυμερή, που προσφέρουν χιλιάδες λύσεις. Γεγονός που πιστοποιεί ότι το πλαστικό θα παραμείνει το υλικό αναφοράς και για τις μελλοντικές γενιές.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος εργάζεται μεθοδικά και με προσήλωση για να προασπίσει τα συμφέροντα των μελών του, να τα καταστήσει πιο ανταγωνιστικά και να τα προετοιμάσει για τις παγκόσμιες προκλήσεις που επίκεινται.

Όπως αναφέρει το καταστατικό, σκοπός του Συνδέσμου είναι η με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων και επιδιώξεων των μελών του, η βελτίωση της επαγγελματικής τους θέσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ τους και η περιφρούρηση του επαγγέλματός τους.

Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται:

Α) με την παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα, προβολή και υποστήριξη των προβλημάτων των μελών του
Β) με την εκπροσώπηση στο εσωτερικό και εξωτερικό των μελών και του κλάδου γενικότερα,
Γ) με την συνεργασία και παράσταση στις δημόσιες αρχές για την υποστήριξη αιτημάτων του κλάδου,
Δ) με την συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, εκθέσεις και γενικά εκδηλώσεις που αφορούν τον κλάδο.

Ειδικότερα οι δραστηριότητες του Συνδέσμου εστιάζουν στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, την αποτελεσματικότερη ανακύκλωση των πλαστικών προϊόντων, την προώθηση της αειφορίας, την ορθότερη διαχείριση των πόρων, την μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιχειρεί την διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή για τη δημιουργία θυλάκων έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας, που με στρατηγικές αλλαγές όπως το «Industry 4.0» θα συμβάλλει στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της βιομηχανίας, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Όλα αυτά τα χρόνια ο Σ.Β.Π.Ε. έχει ασχοληθεί και έχει πετύχει την επίλυση προβλημάτων όπως:

  • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
  • Ανακύκλωση πλαστικών
  • Προτάσεις για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου και άλλα πολλά.

Ο Σ.Β.Π.Ε. εκδίδει για περίπου τέσσερις δεκαετίες το περιοδικό «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» και ενημερώνει τα μέλη του σε ό,τι ενδιαφέρει τον κλάδο. Άμεση ενημέρωση προσφέρει ο νέος, σύγχρονος διαδικτυακός τόπος του Συνδέσμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ahpi.gr

Μαζί είμαστε ισχυρότεροι.