Κυκλική οικονομία

circular linear

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα, στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα δημιουργούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας θα είναι σημαντικός. Σε μια κυκλική οικονομία, η χρήση πόρων, οι εκπομπές αερίων και η παραγωγή απορριμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ήδη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υιοθετήσει αυτή την τάση και συμβάλλει σημαντικά στην προοδευτική κυκλικότητα της οικονομίας. Τα προϊόντα από πλαστικό έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Ο Σ.Β.Π.Ε.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025. Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Το πλαστικό είναι το υλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας”

Ο Σ.Β.Π.Ε. ανήκει στο δίκτυο της “PlasticsEurope”, της Ένωσης προμηθευτών πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Ο περιφερειακός της διευθυντής, Κιμ Κρίστιανσεν εξηγεί την σημαντικότητα που κατέχει η κυκλική οικονομία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. ” Η βιομηχανία των πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως καθημερινά. Ήτοι, την εξάντληση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές CO2 και την έλλειψη τροφίμων. Έτσι από την σκοπιά της κυκλικής οικονομίας το πλαστικό είναι ένα υλικό – κλειδί που διευκολύνει την κυκλικότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα αυξάνει την αποτελεσματικόττηα των πόρων και την αειφορία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το γεγονός αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ειδήσεις

 • Έκθεση της «EuPC» για την εκπλήρωση των στόχων της «Στρατηγικής για τα πλαστικά»

  Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών (EuPC), σε συνεργασία με ακόμη τέσσερις εταίρους, δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία πλαστικών θα μπορούσε να εκπληρώσει τους στόχους της «Στρατηγικής για τα πλαστικά», που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018. Με τίτλο «Ατζέντα της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας των Πλαστικών σε μια Κυκλική Οικονομία», η έκθεση διαπιστώνει πώς η συνεργασία της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας των πλαστικών θα οδηγήσει σε αλλαγές και περιγράφει τις μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής. Παράλληλα αναφέρει τις τεχνολογικές λύσεις που θα βελτίωναν την κυκλικότητα σε τρεις τομείς:   «Κυκλικότητα στον σχεδιασμό» (Circularity by Design) «Κυκλικότητα στην ανακύκλωση» (Circularity by Recycling) και «Κυκλικότητα στις εναλλακτικές πηγές» (Circularity by Alternative feeds).   Η έρευνα  βασίστηκε στην πολύτιμη συμβολή εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με τον τομέα των πλαστικών από την «Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Βιώσιμη Χημεία» (SusChem), το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών» (Cefic), την «PlasticsEurope» και την «Πλατφόρμα Επεξεργασίας Σύνθετων, Πλαστικών και Πολυμερών» (ECP4). Η «EuPC» ανέφερε ότι πιο αναλυτική πληροφόρηση θα δημοσιευθεί εντός του 2019.
 • Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η διεθνής έκθεση “Verde.tec” υπό την αιγίδα του Σ.Β.Π.Ε.

  Χιλιάδες επισκέπτες και σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέφθηκαν την κορυφαία έκθεση για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, τις «έξυπνες πόλεις» και την Κυκλική Οικονομία, που έγινε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου στο εκθεσιακό κέντρο "MEC Παιανίας". Το πλαίσιο χρηματοδοτικών λύσεων για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων μέσω του ΕΣΠΑ ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης, από το βήμα του “Verde.tec Forum” όπου έκανε σημαντική παρέμβαση. Η 3η διεθνής έκθεση “Verde.tec” ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας την προσοχή της αγοράς, της Αυτοδιοίκησης και των ΜΜΕ. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας αναγνωρίζοντας τη σημασία της έκθεσης, που προάγει την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας, έθεσε υπό την αιγίδα του, την "Verde.tec". Ο πρόεδρος του Σ.Β.Π.Ε., Δημήτριος Σύρμος επισκέφτηκε την έκθεση και παρακολούθησε το "Verde.tec Forum", ενώ τον Σύνδεσμο εκπροσώπησε και ο εκτελεστικός του διευθυντής, Ηλίας Μάμαλης. Εκπρόσωπος από το προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων, τρεις υπουργοί, δεκάδες βουλευτές όλων των κομμάτων, εκπρόσωποι των υπηρεσιών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσωπικότητες του ακαδημαϊκού και τεχνικού κόσμου τίμησαν τους εκθέτες της “Verde.tec” και επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον κορυφαίο θεσμό της χώρας για την κυκλική οικονομία και το περιβάλλον. Η φετινή αναβαθμισμένη και απολύτως στοχευμένη διοργάνωση φιλοξένησε περισσότερους από 120 εκθέτες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ανακύκλωσης υλικών, της διαχείρισης στερεών αποβλήτων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, του «Industry 4.0» και της απορρύπανσης. Διεθνή χαρακτήρα προσέδωσαν επιχειρήσεις από τη Γερμανία, την Τσεχία, την Τουρκία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης επισκέφθηκε πρώτος το εκθεσιακό κέντρο, συνομίλησε με τους εκθέτες και με στελέχη των δήμων, των συστημάτων και των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενώ έδωσε μια πολύ σημαντική ομιλία για τις χρηματοδοτήσεις ενεργειακών κοινοτήτων στο πλαίσιο workshop του “Verde.tec Forum”. Στα εγκαίνια της 3ης διεθνούς έκθεσης “Verde.tec” ο αναπληρωτής υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη συναίνεσης για την εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία, ο υφυπουργός κ. Γιώργος Δημαράς σημείωσε πως πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη έκθεση αποτελούν τη σαφή ένδειξη μεταστροφής της κοινωνίας και των επιχειρήσεων σε τεχνολογίες και καινοτομίες που σέβονται το περιβάλλον. Κριτική προς την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Αττικής άσκησε ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης του προβλήματος διαχείρισης, εναπόθεσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο και ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις και τομές, πριν προκύψουν αδιέξοδα που δεν θα αντιμετωπίζονται. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο εκπρόσωπος του «Κινήματος Αλλαγής» κ. Γιάννης Μανιάτης ζήτησε από την κυβέρνηση να συνεχίσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις την πολιτική προσαρμογής στους ευρωπαϊκούς στόχους για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και καθορισμό συγκεκριμένης στρατηγικής για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης Την ανάγκη να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες αλλά και αποκέντρωσης από το υπερσυγκεντρωτικό Κράτος που απαγορεύει πρωτοβουλίες Δήμων όπως η αλλαγή χρήσης γης προκειμένου να μετατραπεί σε πράσινο σημείο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης. «Αν δεν αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μία νέα Ελλάδα» επισήμανε ο κ. Πατούλης. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε επίσης: «Σταθερή θέση μας είναι ότι πριν φτάσουμε στην ανακύκλωση πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που θα οδηγήσουν στη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων αλλά και στην διαλογή και επανάχρηση υλικών που σήμερα απορρίπτονται. Είναι ανάγκη να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες με διάφορες μορφές επιδότησης (π.χ. με ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών) αλλά και αντικίνητρα σε όσους κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση». Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της “Verde.tec” ο κ. Πατούλης απένειμε τα βραβεία “Greek Green Awards 2019” σε Δήμους, φορείς και οργανισμούς που διακρίθηκαν για τις βέλτιστες πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Οι προσωπικότητες Στη βραδιά απονομής των “Greek Green Awards 2019”, εκτός από τους εκπροσώπους των κομμάτων συμμετείχαν ο βουλευτής Β’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός κ. Γιάννης Τσιρώνης, οι βουλευτές Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ. κ.κ Γεώργιος Βλάχος και Αθανάσιος Μπούρας, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αττικής και υποψήφιος δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Καραμέρος. Επίσης, o γενικός γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, ο βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ.Γιάννης Σηφάκης, οι υποψήφιοι βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Σταμάτης Πουλής και Ευάγγελος Λιάκος και η υποψήφια δήμαρχος Παλλήνης κ. Ραχήλ Μακρή επισκέφθηκαν την έκθεση, παρακολούθησαν και παρενέβησαν σε εργασίες του “Verde.tec Forum”. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έκθεση έδειξε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ.Γιώργος Στασινός, ο οποίος επισκέφθηκε όλους τους εκθέτες και είχε κατ’ ιδίαν συζητήσεις μαζί τους. Παρακολούθησε επίσης την επιστημονική εκδήλωση για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών, διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών, εκπροσώπων φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του αρμόδιου υπουργείου. Στις επιτυχίες της έκθεσης καταγράφονται οι πωλήσεις μηχανημάτων έργων που έγιναν, η έναρξη διεθνών συνεργασιών σε θέματα βιοαερίου μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών, η δέσμευση του υπουργείου και της ΡΑΕ για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν σύσσωμοι οι φορείς του κλάδου. Οι κατηγορίες επισκεπτών είναι οι ακόλουθες: • Στελέχη, μηχανικοί και τεχνικοί των Περιφερειών, ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, ΦΟΔΣΑ, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των μεγάλων εμπορικών επιχειρήσεων, των κατασκευαστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, των Μεταφορών, των Logistics. • Υπεύθυνοι των τεχνικών υπηρεσιών των δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων. • Αρχιτέκτονες. • Εργολήπτες. • Επενδυτές σε ΑΠΕ. • Μελετητές. • Αντιπρόσωποι και έμποροι από όλη την Ελλάδα. • Ξένες αντιπροσωπείες. • Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισμών και συστημάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόμησης ενέργειας στα ακίνητά τους.
 • Τα συμπεράσματα της πρώτης συνεδρίασης της «Circular Plastics Alliance»

  Οι συμμετέχοντες στην πρώτη συνάντηση της «Circular Plastics Alliance» (Συμμαχία των πλαστικών για την κυκλική οικονομία) συμφώνησαν στα κάτωθι: Να εργαστούν μαζί προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πωλούνται περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλωμένων πλαστικών στην αγορά έως το 2025. Να εργαστούν μαζί όλοι όσοι απαρτίζουν την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας των πλαστικών. Να εργαστούν μαζί για την επίτευξη πέντε στόχων, που αποτελούν προτεραιότητες: Καλύτερη συλλογή και διαχωρισμό των πλαστικών απορριμμάτων. Καλύτερο σχεδιασμό προϊόντων με στόχο την ανακύκλωση. Μεγαλύτερη περιεκτικότητα ανακυκλωμένων πλαστικών σε νέα προϊόντα. Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) με επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της χημικής ανακύκλωσης. Παρακολούθηση της προόδου όλων των παραπάνω. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι ο στόχος των 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού είναι μεν εφικτός, αλλά για να επιτευχθεί θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες δράσεις: Επένδυση σε πολλές τεχνολογίες ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών χημικής ανακύκλωσης. Εφαρμογή χωριστής συλλογής πλαστικών αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βελτίωση της διαλογής πλαστικών απορριμμάτων. Αυτό απαιτεί την επένδυση σε υποδομές έρευνας και ανάπτυξης αλλά και διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να ταξινομούνται κατάλληλα οι πολυστρωματικές ή εύκαμπτες συσκευασίες όπως τα φύλλα πλαστικών. Βελτίωση της ανακυκλωσιμότητας (recyclability) των πλαστικών προϊόντων (σχεδιασμός προϊόντος). Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση υπήρξε κοινός τόπος στο ότι η ότι όλη η αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας είναι έτοιμη να επενδύσει περισσότερα ενώ παράλληλα υπήρξε η δέσμευση να γίνουν καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες σε εθελοντική βάση για να επιτευχθεί ο στόχος των 10 εκατομμυρίων τόνων πλαστικών. Ζητήθηκε από την «Circular Plastics Alliance» να ενθαρρύνει νέες εθελοντικές δεσμεύσεις από τη βιομηχανία. Θα πρέπει όμως και οι δημόσιες αρχές να βοηθήσουν τον κλάδο να υλοποιήσει τις δράσεις του και τους φιλόδοξους στόχους, που έθεσε, παρέχοντας ένα  νομικό πλαίσιο που θα είναι σαφές και θα αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία που ισχύει για την ανακύκλωση πλαστικών και τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει την ανακύκλωση ή να προκαλεί αντιφατικά μηνύματα. Υπήρξε, επίσης, συναίνεση από όλους τους συμμετέχοντες για τον στόχο της δημιουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης της προόδου και της διασφάλισης της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Αρκετοί συμμετέχοντες τόνισαν ότι στόχος αποτελεί η διατήρηση της ποιότητας και της αξίας των παρθένων υλικών, μετά την ανακύκλωση, όποτε αυτό είναι εφικτό - σε αντίθεση με το «downcycling» (υποβαθμιστική ανακύκλωση). Αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα για τους διαφορετικούς βαθμούς επαφής με τα τρόφιμα («από το δοχείο γιαουρτιού έως το δοχείο  γιαουρτιού»). Πολλοί συμμετέχοντες τόνισαν επίσης ότι στόχος είναι να συλλεχθούν όλα τα πλαστικά απόβλητα και να μην διοχετεύονται καθόλου σε χώρους υγειονομικής ταφής. Οι καταναλωτές πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα για να εκτιμήσουν την αξία των πλαστικών, να μην μολύνουν το περιβάλλον και να απορρίπτουν σωστά τα πλαστικά απόβλητα. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ομάδα συλλογής και διαχωρισμού των πλαστικών απορριμμάτων Η ομάδα αυτή συμφώνησε σε 4 βασικά ζητήματα: Α) Τα πλαστικά απορρίμματα δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Θα πρέπει να απαγορευτεί η ταφή πλαστικών αποβλήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Β) Απαιτούνται νέες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των διαχωρισμένων πλαστικών απορριμμάτων. Ιδιαίτερα χρειάζονται νέες τεχνολογίες διαλογής, π.χ. drones. Οι νέες τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν καλής ποιότητας πρώτες ύλες για τις ανάγκες της χημικής ανακύκλωσης. Γ) Η απόρριψη και ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι εύκολος για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να δρουν υπεύθυνα (επικοινωνία). Δ) Υπάρχει ανάγκη επενδύσεων και βελτίωσης των υποδομών και των πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο (δήμοι). Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση ήταν οι: «FoodDrink Europe»,  «ACR +», «EXPRA», «ORGALIM», «Eurocommerce», «Plastics Recyclers Europe», «Plastics Europe», «EUMEPS», «Cosmetics Europe» και «EFBW» Η ομάδα επέμεινε στην ανάγκη δημιουργίας μιας πλατφόρμας όλων των εμπλεκομένων φορέων, που θα αφορά τη συλλογή και τον διαχωρισμό των πλαστικών. Σε αυτήν την πλατφόρμα θα πρέπει να συμμετάσχουν δήμοι, ενώσεις καταναλωτών και μέσα ενημέρωσης. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία να δοκιμαστούν λύσεις σε πιλοτικό επίπεδο πριν τη λήψη των οριστικών αποφάσεων σε εργοστασιακή κλίμακα. Συνολικά, η ομάδα εργασίας ζήτησε μια συνεπή και κοινή προσέγγιση σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2.Ομάδα σχεδιασμού προϊόντων για ανακύκλωση (ανακυκλωσιμότητα) Η ομάδα εργασίας υπογράμμισε τα ακόλουθα κύρια σημεία: Α) Ο στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η ανακυκλωσιμότητα (recyclability) των προϊόντων αλλά η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση Β) Απαιτείται ένα σαφές πλαίσιο για την τόνωση της ανακυκλωσιμότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις σε ότι αφορά τον σχεδιασμό των συσκευασιών, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανακυκλώσιμες συσκευασίες και την διαφοροποίηση των τελών της διευρυμένης ευθύνης παραγωγών (EPR) με βάση την ανακυκλωσιμότητα κάθε προϊόντος Γ) Οι καταναλωτές θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια Οι συμμετέχοντες σε αυτή την συζήτηση της ομάδας εργασίας ήταν οι: «Construction Products Europe», «Polyolefins Circular Economy Platform» (PCEP), «EUROPEN», «AIM», «AISE». Η ομάδα εργασίας υπογράμμισε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία όχι μόνο οι βιομηχανίες αλλά και οι ρυθμιστικές αρχές (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στην «Ανάλυση Κύκλου Ζωής» (Life Cycle Analysis) (π.χ.JRC), Σύνδεσμοι Καταναλωτών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οι ιδιοκτήτες υποδομών ανακύκλωσης. 3.Ομάδα εργασίας ανακυκλωμένου πλαστικού που περιέχεται σε προϊόντα Αυτή η ομάδα εργασίας υπογράμμισε τρία βασικά μηνύματα: Α) Η απορρόφηση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών σε προϊόντα εξαρτάται από την ποιότητα και την σταθερή παροχή ανακυκλωμένου υλικού. Η εμπιστοσύνη των πελατών και των καταναλωτών για την ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών πρέπει να αυξηθεί (επικοινωνία). Β) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα προϊόντα και τις εφαρμογές ανακυκλωμένα πλαστικά σε ίδια ποσότητα. Τα βιομηχανικά πρότυπα για τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών είναι απαραίτητα ανά ομάδα προϊόντων. Γ) Το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να προκαλεί αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τα ανακυκλωμένα πλαστικά για μια ομάδα προϊόντων. Το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σταθερό ώστε να επιτρέπει επενδύσεις. Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη συζήτηση ήταν οι: «EDANA», «CLEPA», «ACEA», «DigitalEurope», «European Plastics Converters» (EuPC), «UNESDA» Αυτή η ομάδα εργασίας κατέληξε ότι σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να συμμετάσχουν πρωτίστως οι βιομηχανίες και οι οργανισμοί τυποποίησης, αλλά και οι νομοθέτες (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση). 4. Ομάδα εργασίας συστήματος παρακολούθησης Αυτή η ομάδα εργασίας υπογράμμισε τα ακόλουθα βασικά μηνύματα: A) Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος παρακολούθησης (monitoring) θα πρέπει να αποσαφηνιστεί με καθαρότητα (π.χ. ανακυκλωμένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τους μεταποιητές) B) Οι πηγές δεδομένων θα πρέπει να είναι σαφείς (εμπιστοσύνη) Γ) Θα πρέπει να...
 • Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας χαιρετίζει και συμμετέχει στην «Alliance to End Plastic Waste» – Ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια επενδύσεις.

  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας χαιρετίζει τη χθεσινή ανακοίνωση της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού «Alliance to End Plastic Waste» (AEPW), ο οποίος δεσμεύτηκε να συνεισφέρει ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας, προκειμένου να επιλυθεί το παγκόσμιο ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων. Το συνολικό ποσό, που αναμένεται να συγκεντρωθεί από την «Συμμαχία» και να διοχετευθεί σε μια σειρά στοχευμένων δράσεων είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Περίπου 30 εταιρείες συμμετέχουν σε αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει εμπράκτως την αμετακίνητη θέληση της παγκόσμιας βιομηχανίας των πλαστικών να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με πράξεις και όχι λόγια. https://www.youtube.com/watch?v=Og2YM3rbu5Y Το πλαστικό είναι εξαιρετικά πολύτιμο για να απορρίπτεται αλόγιστα και ο σκοπός της Συμμαχίας είναι να προωθήσει λύσεις για την εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων από το περιβάλλον και ιδιαίτερα από τους ωκεανούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας.   Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στα θέματα κυκλικής οικονομίας, όπως έχει αποδείξει με μια σειρά πρωτοβουλιών και θα το πράξει και σε αυτή την περίπτωση της Συμμαχίας.     Η «Alliance to End Plastic Waste» (AEPW) απαρτίζεται από περίπου τριάντα εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη συγκεντρώσει ένα (1,0) δισεκατομμύριο δολάρια, με καταληκτικό στόχο την επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.   Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της «Συμμαχίας» απαρτίζεται από εταιρείες που παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν, μεταποιούν, συλλέγουν και ανακυκλώνουν πλαστικά. Παραγωγούς χημικών και πλαστικών, εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, εμπόρους λιανικής πώλησης, μεταποιητές και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Ολόκληρη, δηλαδή, την αλυσίδα αξίας των πλαστικών.   Η Συμμαχία συνεργάζεται ήδη με το «Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (World Business Council for Sustainable Development), το οποίο αποτελεί ιδρυτικό στρατηγικό εταίρο. Η Συμμαχία ανακοίνωσε επίσης μια πρώτη σειρά έργων και συνεργασιών, που σκιαγραφούν το περίγραμμα των λύσεων για το τέλος των πλαστικών απορριμμάτων:   Συνεργασία με δήμους για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπου σήμερα δεν υπάρχουν υποδομές. Ειδικά, σε εκείνους τους δήμους που βρίσκονται κατά μήκος ποταμών, οι οποίοι μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες πλαστικών απορριμμάτων από την ξηρά στις θάλασσες. Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή τοπικών κυβερνήσεων και ενδιαφερομένων μερών. Αναμένεται να δημιουργήσει οικονομικά βιώσιμα συστήματα διαχείρισης, τα οποία θα μπορούν να αντιγραφούν και να εφαρμοστούν σε πολλές πόλεις και περιφέρειες παγκοσμίως. Η «Συμμαχία» θα επιδιώξει να συνεργαστεί με άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται σε δήμους, όπως το «Project STOP», που δραστηριοποιείται στην Ινδονησία.   Χρηματοδότηση του «Δικτύου Εκκολαπτηρίων» (Incubator Network) απο την εταιρεία «Circulate Capital» για την ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών, επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι με τις πρωτοβουλίες τους θα εμποδίσουν τα πλαστικά απορρίμματα να εισέλθουν στους ωκεανούς και θα βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μια σειράς επενδυτικών σχεδίων με αρχική εστίαση στη Νοτιοανατολική Ασία.   Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου επιστημονικού, ενημερωτικού έργου, ανοιχτού κώδικα (open source), για την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο με αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, μετρήσεις, πρότυπα και μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες και τους επενδυτές να εστιάσουν και να επιταχύνουν ενέργειες, που θα εμποδίσουν την είσοδο πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η «Συμμαχία» θα διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς, που ήδη συμμετέχουν σε παρόμοια έργα συλλογής δεδομένων.   Συνεργασία με διακυβερνητικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη για τη διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων (workshops) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κυβερνητικούς αξιωματούχους και ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων, τα οποία θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν και να επιδιώξουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τα τοπικά προβλήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων.   Υποστήριξη του προγράμματος «Renew Oceans» για την ενίσχυση τοπικών επενδύσεων και την εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερομένων μερών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει τα πλαστικά απόβλητα προτού καταλήξουν στον ωκεανό από τα δέκα μεγάλα ποτάμια, που σύμφωνα με μελέτες μεταφέρουν τη μεγάλη πλειοψηφία χερσαίων αποβλήτων στους ωκεανούς.   Τους επόμενους μήνες, η Συμμαχία θα πραγματοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις και θα επιχειρήσει να υπάρξει πρόοδος σε τέσσερις βασικούς τομείς:   Ανάπτυξη υποδομών για τη συλλογή, τη διαχείριση αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης.   Καινοτομία για την προώθηση και την εξέλιξη νέων τεχνολογιών, που θα καταστήσουν ευκολότερη την ανακύκλωση και την ανάκτηση πλαστικών ενώ θα δημιουργούν επιπρόσθετη αξία σε όλα τα πλαστικά μετά τη χρήση τους.   Εκπαίδευση και εμπλοκή των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να αρχίσουν άμεσα δράσεις για την επίλυση του προβλήματος.   Καθαρισμός περιοχών με συγκεντρωμένα πλαστικά απορρίμματα, ιδίως ποταμών, που μεταφέρουν χερσαία πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα.   Έρευνες από τον οργανισμό «Conservancy Ocean» αποδεικνύουν ότι σχεδόν το 80% των πλαστικών απορριμμάτων, που καταλήγουν στους ωκεανούς προέρχεται από την ξηρά. Η συντριπτική τους πλειοψηφία μεταφέρεται στη θάλασσα από τα ποτάμια. Μια άλλη μελέτη του «Helmholtz Centre for Environmental Research» εκτιμά ότι περισσότερα από το 90% των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς προέρχονται από 10 μεγάλους ποταμούς παγκοσμίως. Οκτώ στην Ασία και δύο στην Αφρική. Εξήντα τοις εκατό (60%) των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς  προέρχονται από πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.   «Ενώ η προσπάθεια μας θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, η Συμμαχία θα είναι περισσότερο αποτελεσματική στην επίλυση του προβλήματος αν εστιάσει στις περιοχές του πλανήτη, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Θα μοιραστούμε λύσεις και τις καλύτερες πρακτικές ώστε αυτές οι προσπάθειες να μπορούν να ενισχυθούν και να επιταχυνθούν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Πίτερ Μπάκερ.   Οι ακόλουθες εταιρείες είναι τα ιδρυτικά μέλη της «Alliance to End Plastic Waste»:   BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia και Versalis (Eni). https://www.youtube.com/watch?v=DYacKznxvgA   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο www.endplasticwaste.org και να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας.      
 • Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών «EuPC» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 2ης έρευνας για τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών

  Τις αιτίες, οι οποίες εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) από τις μεταποιητικές εταιρίες του κλάδου θέλησε να ανακαλύψει η «EuPC», με τη διενέργεια της δεύτερης έρευνας της για το συγκεκριμένο θέμα. Στην έρευνα, που διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, συμμετείχαν 376 εταιρείες από 21 διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα επιμερίστηκε ένα ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 2,13% από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας ενημέρωσε επανειλημμένα τα μέλη του για την διενέργεια της έρευνας και τη σημαντικότητα της. Τις πρώτες ημέρες του 2019, η «EuPC» δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας της, που διενήργησε σε συνεργασία με την «Polymer Comply Europe». Σύμφωνα με τη «EuPC», η έρευνα είχε ως στόχο να συγκρίνει τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, που είχε διεξαχθεί το 2017 και να καταγράψει ενδιαφέρουσες αυξομειώσεις στη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, όπως και να αξιολογήσει τους λόγους, που εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση των rPM στα προϊόντα των μεταποιητικών εταιρειών. Τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:   Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητών πλαστικών (76%) είναι πεπεισμένοι ότι η βελτίωση της συλλογής και διαλογής των πλαστικών απορριμμάτων θα αποτελέσει τον καταλληλότερο τρόπο για την αύξηση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Άλλα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να αυξηθεί η χρήση rPM, περιλαμβάνουν επενδύσεις σε βελτιωμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης από τους ανακυκλωτές (53%) και εφαρμογή καλύτερου σχεδιασμού στην ανακύκλωση (29%). Οι μεταποιητές πλαστικών συμβάλλουν ήδη στη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, καθώς το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ήδη λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των rPM. Η αύξηση του όγκου των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, που ενσωματώνονται σε νέα προϊόντα, όπως οραματίζονται οι συγγραφείς της «Στρατηγικής για τα πλαστικά», είναι πρακτικά αδύνατη υπό τις σημερινές συνθήκες. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 10 διαφορετικά πλαστικά υλικά, αλλά μόνο για 2 από αυτά η προσφορά είναι επαρκής, όπως αποκάλυψε η πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν γίνεται η ερώτηση για την ποιότητα των διαθέσιμων ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Το μόνο υλικό, του οποίου η ποιότητα αξιολογήθηκε ως επαρκής από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ήταν το PET (71%).   Η έρευνα αποτελεί κομμάτι των συνεχιζόμενων ερευνών, που διεξάγει η «EuPC» για να προσφέρει απαντήσεις στην αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση των πολυμερών και τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών από τις μεταποιητικές εταιρείες του κλάδου. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των rPM και να ενισχυθεί η χρήση τους, η «EuPC», σε συνεργασία με Συνδέσμους και Ενώσεις της βιομηχανίας πλαστικών ανέλαβαν την εθελοντική δέσμευση να διοργανώσουν 50 σεμινάρια (workshops) για μεταποιητές και ανακυκλωτές σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2020. Επιπλέον, η «EuPC» θα διεξάγει τρίτη έρευνα κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ επί του παρόντος εργάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη ενός ενιαίου, ενοποιημένου ηλεκτρονικού εργαλείου (MORE – MOnitor Recyclates for Europe) για τον έλεγχο της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα της "EuPC": PCE Report - 2nd EuPC Survey on the Use of rPM by European Plastics Converters v.1_compressed