Κυκλική οικονομία

circular linear

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα, στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα δημιουργούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας θα είναι σημαντικός. Σε μια κυκλική οικονομία, η χρήση πόρων, οι εκπομπές αερίων και η παραγωγή απορριμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ήδη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υιοθετήσει αυτή την τάση και συμβάλλει σημαντικά στην προοδευτική κυκλικότητα της οικονομίας. Τα προϊόντα από πλαστικό έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Ο Σ.Β.Π.Ε.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025. Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Το πλαστικό είναι το υλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας”

Ο Σ.Β.Π.Ε. ανήκει στο δίκτυο της “PlasticsEurope”, της Ένωσης προμηθευτών πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Ο περιφερειακός της διευθυντής, Κιμ Κρίστιανσεν εξηγεί την σημαντικότητα που κατέχει η κυκλική οικονομία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. ” Η βιομηχανία των πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως καθημερινά. Ήτοι, την εξάντληση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές CO2 και την έλλειψη τροφίμων. Έτσι από την σκοπιά της κυκλικής οικονομίας το πλαστικό είναι ένα υλικό – κλειδί που διευκολύνει την κυκλικότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα αυξάνει την αποτελεσματικόττηα των πόρων και την αειφορία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το γεγονός αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ειδήσεις

 • Οι προτάσεις του Σ.Β.Π.Ε. για το νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία

  Η μετάβαση στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας είναι μια από τις πλέον απαιτητικές προκλήσεις, που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως έπειτα από την υγειονομική «καταιγίδα» της COVID-19 που θα αφήσει μεγάλα οικονομικά τραύματα στον πλανήτη. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, ως ενεργός και δραστήριος βραχίονας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών, έχει δεσμευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για συγκεκριμένες ενέργειες, που θα συμβάλλουν στον πραγματικό βιομηχανικό μετασχηματισμό, που απαιτείται για να εκπληρωθεί το μοντέλο μιας αποτελεσματικής Κυκλικής Οικονομίας. Θέλουμε, όμως, σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων βιωσιμότητας εξαρτάται από την υποστήριξη των εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες τους επόμενους μήνες θα γνωρίσουν σημαντική πίεση στην προσπάθεια να αμβλύνουν τις οικονομικές επιπτώσεις από την επερχόμενη ύφεση, ως απόρροια της πανδημίας. Αποτελεί παραδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι σύγχρονες οικονομίες δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά χωρίς τα προϊόντα και τις εφαρμογές από πλαστικά. Είναι ένα γεγονός, που υπογραμμίζεται στην τωρινή κρίση, όπου τα πλαστικά αποτελούν το προτιμώμενο υλικό για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων. Τα προβλήματα, όπως έχει επισημανθεί και άλλες φορές, προκαλούνται από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και συνεπώς, απαιτούνται καινοτόμοι τρόποι παραγωγής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλαστικών, προκειμένου να αλλάξουμε τη σχέση μας με αυτό το ουσιαστικό υλικό για τη ζωή μας, την υγεία μας και την καθημερινότητα μας. Το νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Μαρτίου 2020, αποτελεί μια υποσχόμενη συνέχεια της εμβληματικής πολιτικής, που ανακοινώθηκε το 2015. Το νέο σχέδιο αναγνωρίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η πιεστική ανάγκη για μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και να επιτύχουμε τη μετάβαση σε ένα μέλλον καλύτερο για το περιβάλλον, ενώ όμως, παράλληλα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά. Το νέο σχέδιο επικεντρώνεται στον σχεδιασμό των προϊόντων και την παραγωγή τους, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι χρησιμοποιούμενοι πόροι θα παραμείνουν στην οικονομία της Ε.Ε. όσο το δυνατόν περισσότερο. Η επιλογή της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και η ανάδειξη της ενίσχυσης της βιομηχανίας στην Ευρώπη, η οποία θα χρησιμοποιεί όλα τα περιβαλλοντικά πρότυπα, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Οι πρωτοβουλίες, που θα αναληφθούν και θα αναπτυχθούν στο μέλλον, θα πρέπει να συναποφασιστούν με τη στενή συμμετοχή της βιομηχανίας και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τούτου δοθέντος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος ζητεί το επίκεντρο της προσοχής να δοθεί στα κάτωθι σημεία, κάποια εκ των οποίων έχουν επισημανθεί και νωρίτερα: Σχεδιασμός προϊόντων Προτεραιότητα του νομοθέτη θα πρέπει να είναι η μέριμνα σε ορισμένες προκλήσεις, που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Τα πλαστικά προϊόντα, που καταλήγουν απόβλητα θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί όσο δυνατόν πιο απλά ώστε να ανακυκλώνονται εύκολα και οικονομικά. Η μεγιστοποίηση της διαλογής στην πηγή, η φάση της ανακύκλωσης των πλαστικών αποβλήτων αλλά και η σωστή σήμανση πάνω στο προϊόν, ώστε να υπάρξει ορθή ενημέρωση του καταναλωτή είναι σημεία, που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. Πολιτικές για την αύξηση χρήσης ανακυκλωμένων υλικών Ο πιο ζωτικός κρίκος στην αλυσίδα της Κυκλικής Οικονομίας είναι η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών. Θα πρέπει να αποτελέσει βασική πολιτική καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να κλείσει ο «κύκλος» και από γραμμικό μοντέλο και να φθάσουμε στο αποτελεσματικά κυκλικό. Στο σημείο αυτό, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος θέλει να επισημάνει ένα πρόβλημα που παρατηρείται εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Υπάρχει σημαντική έλλειψη ανακυκλωμένων υλικών, απόρροια του lockdown, που έχει εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες της Ε.Ε., γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει την φιλόδοξη πολιτική. Όταν επανέλθουν οι κανονικές συνθήκες, θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα πολιτικές που θα αυξήσουν τη ζήτηση ανακυκλωμένων υλικών. Ο Σ.Β.Π.Ε. έχει προτείνει να αυξηθεί η ζήτηση με δημόσιες πράσινες προμήθειες και κατασκευή υποδομών. Για να συμβούν αυτά όμως θα πρέπει να υπάρξουν επιδοτήσεις και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Χωρίς ζήτηση δεν θα προχωρήσουν τα σχέδια για κατασκευή υποδομών, δεν θα βελτιωθεί η ποιότητα (quality) και η διαθεσιμότητα (supply) των ανακυκλωμένων υλικών. Αυτοί οι δύο παράγοντες αποτελούν τα δύο βασικά ανασταλτικά στοιχεία που δεν οδηγούν στην αύξηση χρήσης των ανακυκλωμένων υλικών, όπως τεκμηριώνεται στις ετήσιες έρευνες της «EuPC» τα τρία τελευταία έτη. Κατασκευή υποδομών Η δυσκολία, που θα υπάρξει στην εξαγωγή των απορριμμάτων εκτός Ε.Ε., λόγω και των αλλαγών, στη συνθήκη της Βασιλείας από 1.1.2021 κάνει μονόδρομο την κατασκευή υποδομών για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτόματα απαιτείται η κατασκευή νέων υποδομών, διαλογής και ανακύκλωσης για να διαχειριστούμε τα εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποβλήτων, σε κάθε χώρα. Να σημειώσουμε ότι όπως παρουσιάζεται και στα στοιχεία της Ε.Ε. αλλά και άλλων φορέων, π.χ. ΟΟΣΑ η κατανάλωση των πλαστικών εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί ακόμη και τριπλασιαστεί, έως το 2060 παρά την αλλαγή στη νομοθεσία και την αυστηροποίηση της. Οι νέες υποδομές θα βοηθήσουν στην διαλογή και ανακύκλωση μεγαλύτερου μέρους πλαστικών αποβλήτων συνεπώς η συνολική απόδοση του συστήματος δεν θα επηρεαστεί από το νέο ενιαίο τρόπο μέτρησης της ανακύκλωσης που θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε αυτό συμβάλει βέβαια τόσο ο σχεδιασμός των προϊόντων αλλά και τα συστήματα διαλογής στην πηγή καθώς και η ορθή τους χρήση από τους καταναλωτές. Σήμανση Αποτελεί βασικό στοιχείο μαζί με το σχεδιασμό των προϊόντων ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα ο καταναλωτής για τον ορθό τρόπο, που θα πρέπει να απορρίψει το προϊόν ή την εφαρμογή, που περιέχει πλαστικό. Οι πολιτικές λοιπόν θα πρέπει να δώσουν βάρος στην ανάγκη για ξεκάθαρη σήμανση, η οποία θα υποστηριχθεί από μεγάλες καμπάνιες ενημέρωσης προς το κοινό. Διαλογή στην πηγή Η καθαρότητα των πλαστικών αποβλήτων παίζει σημαντικό ρόλο στο βαθμό ανακύκλωσής τους (απόδοση) αλλά και στο συνολικό κόστος ώστε η όλη διαδικασία να είναι ανταγωνιστική. Η Ε.Ε. σκοπεύει να προωθήσει ενιαίες οδηγίες διαλογής στην πηγή. Όσο πιο καθαρά είναι τα υλικά κατά το στάδιο της συλλογής τους τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο βαθμός απόδοσης του υλικού κατά το στάδιο της ανακύκλωσής του. Αυτό βέβαια, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, επηρεάζεται και από το σχεδιασμό του προϊόντος. Καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού Ένα σημαντικός κρίκος στην επίτευξη μιας αποτελεσματικής Κυκλικής Οικονομίας είναι ο τελικός καταναλωτής. Θα πρέπει να...
 • Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου η διήμερη εκδήλωση του «Waste Free Oceans» στην Ελλάδα

  Η πανδημία, που έπληξε και πλήττει την ανθρωπότητα, είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της διήμερης εκδήλωσης του «Waste Free Oceans», που ήταν προγραμματισμένη να διοργανωθεί τον περασμένο Μάιο στην Ελλάδα από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος. Με νέες συνήθειες να έχουν καθιερωθεί και τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μας, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Πιο αναλυτικά, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, μέσω  τηλεδιάσκεψης και θα αφορά τα θαλάσσια απορρίμματα και την κυκλική οικονομία ενώ θα ακολουθήσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο καθαρισμός επιλεγμένης παραλίας. Θα είναι μια εκδήλωση, που εντάσσεται στις συνεχείς προσπάθειες της παγκόσμιας βιομηχανίας πλαστικών για να καταπολεμήσει τη θαλάσσια ρύπανση, με μια σειρά πρωτοβουλιών, που έχουν ως στόχο να αποδείξουν την αφοσίωση όλων των εμπλεκομένων μερών για τη διακοπή διαρροής πλαστικών προς τις θάλασσες μας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο Σ.Β.Π.Ε. θα πραγματοποιήσει τη διήμερη εκδήλωση στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2020, με σκοπό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κόσμου για το μεγάλο αυτό ζήτημα, να προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές στους συμμετέχοντες και να προσφέρει λύσεις με τον καθαρισμό των υδάτων και της ακτής, που θα επιλεγεί στο άμεσο μέλλον. Στο επίκεντρο του διημέρου θα βρεθούν οι προσπάθειες, που καταβάλλει η βιομηχανία πλαστικών για την αποτροπή θαλάσσιων απορριμμάτων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί έπειτα από πρόσκληση, που έλαβε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος από τον Οργανισμό «Waste Free Oceans», μιας πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών, για να αποδείξει εμπράκτως ότι προσπαθεί να αποτρέψει τη διαρροή απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Συνοψίζοντας, στις 17 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί Συνέδριο μέσω τηλεδιάσκεψης για τα θαλάσσια απορρίμματα και την κυκλική οικονομία. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες και τα μέλη του Σ.Β.Π.Ε. θα ενημερωθούν μόλις οριστικοποιηθεί.   Στις 18 Σεπτεμβρίου, η «Waste Free Oceans» μαζί με μέλη του ΣΒΠΕ θα προβούν σε εθελοντικό καθαρισμό στην ακτή που θα έχει επιλεγεί. . Τι είναι το «Waste Free Oceans» Ο οργανισμός Waste Free Oceans» είναι μια πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. Βασικός του στόχος είναι η συμβολή του στην εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων από τις θάλασσες. Με ειδικά εξοπλισμένο σκάφος συλλέγει πλαστικά απορρίμματα, τα οποία ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε νέα προϊόντα. Συνεργάζεται με τοπικές αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, πραγματοποιώντας τακτικούς καθαρισμούς σε επιλεγμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα σκάφη για τη συλλογή απορριμμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα. Μόλις συλλεχθούν τα πλαστικά, το επόμενο βήμα είναι να βρεθούν δημιουργικοί τρόποι για την επαναχρησιμοποίησή τους. Όλο και περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα πλαστικά, προκειμένου να προσφέρουν στους καταναλωτές βιώσιμα προϊόντα, που βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Συνδέοντας τις επιχειρήσεις με ένα αξιόπιστο δίκτυο ανακυκλωτών και μεταποιητών, ο «WFO» τις βοηθά να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας. «Σήμερα, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αγοράσουν προϊόντα που προσφέρουν λύσεις και αντιμετωπίζουν τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι καταναλωτές ζητούν βιώσιμες επιλογές και είναι έτοιμοι να πληρώσουν για αυτές. Στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του οργανισμού μας, οι περισσότεροι δεν είχαν ακόμη επίγνωση του αντίκτυπου των απορριμμάτων στις θάλασσες και δεν ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν. Σήμερα, έχει καταστεί σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί το μήνυμά μας και τις δεσμεύσεις, που έχουμε αναλάβει» υποστηρίζει ο ιδρυτής της «WFO», Αλεξάντερ Ντανζίς, που είναι παράλληλα και ο διευθύνων σύμβουλος της «EuPC».
 • Τα πλαστικά είναι ακόμη φανταστικά στη Νορβηγία

  Η εικόνα μιας ηλικιωμένης κυρίας να αποθέτει τα πλαστικά της μπουκάλια σε ειδικό μηχάνημα, που βρίσκεται υποχρεωτικά σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ στη Νορβηγία είναι συνηθισμένη. Οι αριθμοί μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα, μόνο που στην περίπτωση της Σκανδιναβικής χώρας αυτός ο αφορισμός δεν ισχύει. Με το ποσοστό ανακύκλωσης των πλαστικών να φτάνει το 97% , η Νορβηγία βρίσκεται στο μέλλον. Στο 2029, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να ανακυκλώνει το 90% των πλαστικών των πλαστικών φιαλών της. Τα μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης των πλαστικών φιαλών είναι ένας από τους βασικούς λόγους, που η Νορβηγία ανακυκλώνει σχεδόν όλα τα πλαστικά της μπουκάλια. «Πρέπει να τα απομακρύνεις από το σπίτι σου όταν τα χρησιμοποιήσεις, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνεις με έξυπνο τρόπο» υποστηρίζει η συγκεκριμένη κυρία, που παραλαμβάνει από το μηχάνημα ένα κουπόνι με barcode αξίας 30 κορωνών (περίπου 3 ευρώ) για τις επόμενες αγορές της. Η Νορβηγία υπερέχει σημαντικά στον συγκεκριμένο τομέα και το σύστημα επιστροφής εγγύησης στα μπουκάλια θεωρείται ευρέως ως το κλειδί για την επιτυχία της σκανδιναβικής χώρας. Οι πελάτες πληρώνουν λίγα επιπλέον λεπτά του ευρώ όταν αγοράζουν νερό ή αναψυκτικά σε πλαστικά μπουκάλια και το ποσό αυτό τους επιστρέφεται όταν αποθέτουν τη φιάλη στο συγκεκριμένο σύστημα. «Με αυτό το σύστημα είναι σαν να λες στους καταναλωτές ότι αγοράζουν το προϊόν αλλά δανείζονται τη συσκευασία», εξηγεί ο Κγιέλ Όλαβ Μάλντουμ, επικεφαλής της εταιρείας «Infinitum», που δημιουργήθηκε από παραγωγούς και διανομείς για να υλοποιήσει το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Η ιδέα της επιστροφής των χρησιμοποιημένων φιαλών έχει γίνει τόσο δημοφιλής, που άρχισε να χρησιμοποιείται μια νέα λέξη για αυτό. Pante, επιστρέφω δηλαδή τις συσκευασίες μου. Ο καταναλωτής έχει τρεις επιλογές όταν επιστρέφει τα μπουκάλια του. Μετρητά, κουπόνι για τις επόμενες αγορές του και ένα λαχείο, που κάποια από τα χρήματα, διοχετεύονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια και δοχεία αλουμινίου επιστράφηκαν το 2018 σε σημεία συλλογής σε σούπερ μάρκετ, πρατήρια καυσίμων και μικρά καταστήματα. Στο Φέτσουντ, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Όσλο, ένα κονβόι φορτηγών με σταθερή ροή αδειάζει τα χρησιμοποιημένα πλαστικά μπουκάλια στο κέντρο επεξεργασίας της Infinitum. Οι πλαστικές φιάλες, οι οποίες κάποτε περιείχαν νερό, χυμούς ή αναψυκτικά ταξινομούνται, συμπιέζονται και τοποθετούνται σε παλέτες που μοιάζουν με τεράστιους πολύχρωμους κύβους του Rubik. Εκεί αρχίζει το δεύτερο ταξίδι ζωής τους, έπειτα από την ανακύκλωση. Κάθε νέα πλαστική φιάλη περιέχει περίπου 10% ανακυκλωμένα υλικά, ένα ποσοστό, που η χώρα ελπίζει να αυξήσει με ένα φόρο που θα ενθαρρύνει τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν περισσότερο ανακυκλωμένο πλαστικό αντί για παρθένο, το οποίο σήμερα είναι φθηνότερο. Τα πλαστικά απορρίμματα είναι πολύτιμα Στη Νορβηγία εδρεύει και το μέλος της «Alliance to End Plastics Waste»,η «Tomra», η οποία θεωρείται ηγέτιδα εταιρεία στην ανταποδοτική ανακύκλωση. «Το πλαστικό μπουκάλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά για να παραχθεί ένα νέο μπουκάλι πολλές, πολλές φορές» ισχυρίζεται ο επικεφαλής στις λύσεις διαλογής της εταιρείας, Χάραλντ Χένρικσεν. Σε αυτό το παράδειγμα μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας, αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν απόρριμμα είναι πολύτιμο. Ένας πόρος, του οποίου η αξία είναι σημαντική και για αυτό ενθαρρύνεται η συλλογή και η ανακύκλωση του. «Ένα παράδειγμα αποτελεσματικότητας είναι η Λιθουανία. Πριν εισαχθεί το σύστημα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το ποσοστό επιστροφής των φιαλών άγγιζε το 34%. Τη δεύτερη χρονιά από την εισαγωγή του συστήματος έφτασε το 92%». Η νορβηγική βιομηχανία ανακύκλωσης αναγνωρίζει ότι ο πλανήτης πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα των απορριμμάτων αλλά έχει την ισχυρά πεποίθηση ότι το πλαστικό - ένα ελαφρύ, πρακτικό και φθηνό υλικό - έχει ακόμα ένα ελπιδοφόρο μέλλον. «Τελικά το πρόβλημα είναι τα πλαστικά ή η συμπεριφορά των καταναλωτών» αναρωτιέται ο Κγιέλ Όλαβ Μάλντουμ, επικεφαλής της εταιρείας «Infinitum». «Τα πλαστικά είναι ακόμα φανταστικά, αρκεί να μην καταλήγουν στη φύση».
 • Προτεραιότητα της Πράσινης Συμφωνίας «Green Deal» είναι η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας

  Η κυκλική οικονομία, σε συνδυασμό με νέα νομοθεσία για τα απόβλητα και την ανακύκλωση, θα  είναι τα «όπλα» στη «φαρέτρα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. Όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου εμβληματικού «Green Deal», η κυκλική οικονομία θα αποτελέσει την «πρώτη προτεραιότητα». Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία της Ε.Ε., που παρουσιάστηκε το 2015  «άνοιξε το δρόμο για κάτι νέο, κάτι μεγαλύτερο», δήλωσε ο Κέστιτις Σανταούκας, διευθυντής κυκλικής οικονομίας και πράσινης ανάπτυξης στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Επιτροπής. Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε με την «Πράσινη Συμφωνία», έναν οδικό άξονα που προορίζεται να γίνει «η νέα στρατηγική ανάπτυξης» και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Από την μία πλευρά στόχος είναι οι εκπομπές , από την άλλη η δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της καινοτομίας», δήλωσε η κυρία φον ντερ Λάιεν.  Κεντρικός άξονας ένας «κλιματικός νόμος», που θα εγγράψει την χρονολογία 2050 ως ορίζοντα για να γίνει η Ευρώπη η πρώτη ήπειρος ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα. Ο νόμος θα είναι έτοιμος μέχρι τον Μάρτιο. Τι είναι το «Green Deal» Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. για μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, βασισμένη σε μία σύγχρονη, αποδοτική αλλά και ανταγωνιστική οικονομία, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο. Κύριοι άξονες της νέας στρατηγικής είναι η προστασία, η διατήρηση και η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της Ε.Ε., η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από τους αυξανόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας πως η μετάβαση προς τη νέα τάξη πραγμάτων θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς. Για την επιτυχή υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι υφιστάμενες πολιτικές της Ε.Ε. για την καθαρή ενέργεια σε όλους τους τομείς της οικονομίας (βιομηχανία, υποδομές, μεταφορές, γεωργία, κατασκευές κ.α.), και σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των νέων μέτρων – κατευθύνσεων που περιγράφονται στη νέα στρατηγική, επενδύοντας παράλληλα στον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και σε νέα εργαλεία. Τα 9 βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας Κλιματικά Ουδέτερη Ευρώπη: Αυτό αποτελεί το κύριο σημείο της Πράσινης Συμφωνίας, καθώς η Ε.Ε. θα επιδιώξει να επιτύχει μηδενισμό των ρύπων έως το 2050. Ο στόχος αυτός θα κατοχυρωθεί μέσω του νέου νόμου για το κλίμα (Climate Law) που θα υποβληθεί τον Μάρτιο του 2020, σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδικό χάρτη υλοποίησης των βασικών ενεργειών της Πράσινης Συμφωνίας. Καθαρή, προσιτή και ασφαλή ενέργεια: Η περαιτέρω μείωση της χρήσης άνθρακα στο ενεργειακό σύστημα είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για το κλίμα για το 2030 και το 2050. Προκειμένου να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη. Στην επίτευξη του στόχου θα συμβάλλουν και τα Κράτη-Μέλη με τα αναθεωρημένα σχέδια για την Ενέργεια και Κλίμα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί έως το τέλος του 2019. Κυκλική οικονομία: Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει μια στρατηγική για τη βιομηχανία για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του μετασχηματισμού της. Μαζί με τη στρατηγική για τη βιομηχανία, ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα συμβάλει επίσης στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Ε.Ε.. Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία θα περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων - και μια πολιτική «αειφόρων προϊόντων» η οποία θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό αυτών βάσει μίας κοινής μεθοδολογίας. Ανακαίνιση κτιρίων: Ο βασικός στόχος του άξονα αυτού είναι να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί ο ρυθμός ανακαίνισης των κτιρίων, ο οποίος σήμερα κυμαίνεται περίπου στο 1% ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης τη συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω μίας νέας πρωτοβουλίας που θα αφορά την ανακαίνιση κτιρίων και η οποία θα ανακοινωθεί το 2020. Η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει μια ανοικτή πλατφόρμα διαλόγου ώστε να αναγνωριστούν και να επιλυθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί στην ανακαίνιση των κτιρίων. Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα: Οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να λήξουν, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική. Η Ε.Ε. πρέπει να επιταχύνει την παραγωγή και την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών καυσίμων (βιοκαύσιμα και υδρογόνο) και να προωθήσει τη χρήση αυτών κυρίως στις μεταφορές. Προβλέπεται επίσης πως μέχρι το 2025, περίπου 1 εκατομμύριο δημόσιοι σταθμοί επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων θα χρειαστούν για τα 13 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα που αναμένονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Διατροφή: Τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη θα πρέπει να αποτελέσουν παγκόσμιο πρότυπο βιωσιμότητας. Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού και η ζήτηση για βιώσιμα τρόφιμα θα ωφελήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την άνοιξη του 2020 τη νέα στρατηγική «από τον παραγωγό στον καταναλωτή» (Farm to Fork),η οποία θα συνδράμει και στην επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας. Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας: Η στρατηγική θα παρουσιαστεί το Μάρτιο 2020 και θα περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των κυριότερων αιτιών της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, όπως αυτά έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί. Μηδενική ρύπανση: Η ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα θα ενισχυθεί με νέες διατάξεις και σχέδια παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος «περιβάλλον μηδενικής μόλυνσης» μέχρι το 2050. Έρευνα και καινοτομία: Οι νέες τεχνολογίες και οι βιώσιμες λύσεις έχουν ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας. Με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους 100 δισ. Ευρώ για τα επόμενα επτά χρόνια (2021-2027), το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe θα συμβάλει επίσης θετικά στην επίτευξη των στόχων της νέας στρατηγικής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 35% της χρηματοδότησης της Ε.Ε. στον τομέα της έρευνας θα διατεθεί για τεχνολογίες φιλικές προς το κλίμα και το περιβάλλον. Για να εφαρμοστεί η νέα αναπτυξιακή στρατηγική, όπως περιγράφεται στην Πράσινη Συμφωνία, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Εκτιμάται πως πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 εκ. ευρώ είναι απαραίτητες, οι οποίες θα πρέπει να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου και απαιτούν την κινητοποίηση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, κατά συνέπεια τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα επενδυτικό σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης (Sustainable Europe Investment Plan), το οποίο θα συμβάλει στην εύρεση και κάλυψη των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών. Το κύριο στοίχημα είναι αν αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο θα μπορέσει να υλοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν οριστεί, ενώ το ακόμη μεγαλύτερο στοίχημα είναι αν τα Κράτη Μέλη είναι έτοιμα και εξοπλισμένα για να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα. Οι πρώτες δράσεις του «Green Deal» στην Ελλάδα αφορούν 4 έργα Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει ήδη ανεβάσει ταχύτητες καθώς ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις νέων έργων, που θα συνεισφέρουν στην Ευρώπη του κλιματικά ουδέτερου αποτυπώματος. Εκατό είκοσι νέα έργα, που θα τρέξουν υπό τη σκέπη του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE» θα χρηματοδοτηθούν συνολικά με 240 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο των δράσεων,...
 • Το «Waste Free Oceans» στην Ελλάδα σε διήμερη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σ.Β.Π.Ε.

  Η Παγκόσμια Βιομηχανία Πλαστικών συνεχίζει τις προσπάθειες της για να καταπολεμήσει τη θαλάσσια ρύπανση, με μια σειρά πρωτοβουλιών, που έχουν ως στόχο να αποδείξουν την αφοσίωση όλων των εμπλεκομένων μερών για τη διακοπή διαρροής πλαστικών προς τις θάλασσες μας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Έτσι, έπειτα από τον επιτυχημένο καθαρισμό στον υδροβιότοπο της Βραυρώνας, ο Σ.Β.Π.Ε. θα πραγματοποιήσει μια διήμερη εκδήλωση στις 7 και 8 Μαΐου 2020, με σκοπό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το μεγάλο αυτό ζήτημα, να προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές στους συμμετέχοντες και να προσφέρει λύσεις με τον καθαρισμό των υδάτων και της ακτής, που θα επιλεγεί στο άμεσο μέλλον. Στο επίκεντρο του διημέρου θα βρεθούν οι προσπάθειες, που καταβάλλει η βιομηχανία πλαστικών για την αποτροπή θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν έπειτα από πρόσκληση, που έλαβε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος από τον Οργανισμό «Waste Free Oceans», μιας πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών, για να αποδείξει εμπράκτως ότι προσπαθεί να αποτρέψει τη διαρροή απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, στις 7 Μαΐου θα διοργανωθεί Συνέδριο για τα θαλάσσια απορρίμματα και την κυκλική οικονομία. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες και τα μέλη του Συνδέσμου θα ενημερωθούν μόλις οριστικοποιηθεί.   Στις 8 Μαΐου η «Waste Free Oceans» θα πραγματοποιήσει επίδειξη με ειδικά εξοπλισμένο σκάφος για τον καθαρισμό των υδάτων ενώ παράλληλα στην ακτή, που θα επιλεχθεί, μέλη της βιομηχανίας των πλαστικών θα προβούν σε εθελοντικό καθαρισμό. Τι είναι το «Waste Free Oceans» Ο οργανισμός Waste Free Oceans» είναι μια πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. Βασικός του στόχος είναι η συμβολή του στην εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων από τις θάλασσες. Με ειδικά εξοπλισμένο σκάφος συλλέγει πλαστικά απορρίμματα, τα οποία ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε νέα προϊόντα. Συνεργάζεται με τοπικές αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, πραγματοποιώντας τακτικούς καθαρισμούς σε επιλεγμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα σκάφη για τη συλλογή απορριμμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα. Μόλις συλλεχθούν τα πλαστικά, το επόμενο βήμα είναι να βρεθούν δημιουργικοί τρόποι για την επαναχρησιμοποίησή τους. Όλο και περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα πλαστικά, προκειμένου να προσφέρουν στους καταναλωτές βιώσιμα προϊόντα, που βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. https://www.youtube.com/watch?v=sKAIc90bZh4 Συνδέοντας τις επιχειρήσεις με ένα αξιόπιστο δίκτυο ανακυκλωτών και μεταποιητών, ο «WFO» τις βοηθά να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας. «Σήμερα, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αγοράσουν προϊόντα που προσφέρουν λύσεις και αντιμετωπίζουν τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι καταναλωτές ζητούν βιώσιμες επιλογές και είναι έτοιμοι να πληρώσουν για αυτές. Στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του οργανισμού μας, οι περισσότεροι δεν είχαν ακόμη επίγνωση του αντίκτυπου των απορριμμάτων στις θάλασσες και δεν ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν. Σήμερα, έχει καταστεί σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί το μήνυμά μας και τις δεσμεύσεις, που έχουμε αναλάβει» υποστηρίζει ο ιδρυτής της «WFO», Αλεξάντερ Ντανζίς, που είναι παράλληλα και ο διευθύνων σύμβουλος της «EuPC».