Κυκλική οικονομία

circular linear

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα, στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα δημιουργούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας θα είναι σημαντικός. Σε μια κυκλική οικονομία, η χρήση πόρων, οι εκπομπές αερίων και η παραγωγή απορριμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ήδη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υιοθετήσει αυτή την τάση και συμβάλλει σημαντικά στην προοδευτική κυκλικότητα της οικονομίας. Τα προϊόντα από πλαστικό έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Ο Σ.Β.Π.Ε.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025. Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Το πλαστικό είναι το υλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας”

Ο Σ.Β.Π.Ε. ανήκει στο δίκτυο της “PlasticsEurope”, της Ένωσης προμηθευτών πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Ο περιφερειακός της διευθυντής, Κιμ Κρίστιανσεν εξηγεί την σημαντικότητα που κατέχει η κυκλική οικονομία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. ” Η βιομηχανία των πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως καθημερινά. Ήτοι, την εξάντληση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές CO2 και την έλλειψη τροφίμων. Έτσι από την σκοπιά της κυκλικής οικονομίας το πλαστικό είναι ένα υλικό – κλειδί που διευκολύνει την κυκλικότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα αυξάνει την αποτελεσματικόττηα των πόρων και την αειφορία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το γεγονός αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ειδήσεις

 • Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας χαιρετίζει και συμμετέχει στην «Alliance to End Plastic Waste» – Ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια επενδύσεις.

  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας χαιρετίζει τη χθεσινή ανακοίνωση της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού «Alliance to End Plastic Waste» (AEPW), ο οποίος δεσμεύτηκε να συνεισφέρει ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας, προκειμένου να επιλυθεί το παγκόσμιο ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων. Το συνολικό ποσό, που αναμένεται να συγκεντρωθεί από την «Συμμαχία» και να διοχετευθεί σε μια σειρά στοχευμένων δράσεων είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Περίπου 30 εταιρείες συμμετέχουν σε αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει εμπράκτως την αμετακίνητη θέληση της παγκόσμιας βιομηχανίας των πλαστικών να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με πράξεις και όχι λόγια. https://www.youtube.com/watch?v=Og2YM3rbu5Y Το πλαστικό είναι εξαιρετικά πολύτιμο για να απορρίπτεται αλόγιστα και ο σκοπός της Συμμαχίας είναι να προωθήσει λύσεις για την εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων από το περιβάλλον και ιδιαίτερα από τους ωκεανούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας.   Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στα θέματα κυκλικής οικονομίας, όπως έχει αποδείξει με μια σειρά πρωτοβουλιών και θα το πράξει και σε αυτή την περίπτωση της Συμμαχίας.     Η «Alliance to End Plastic Waste» (AEPW) απαρτίζεται από περίπου τριάντα εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη συγκεντρώσει ένα (1,0) δισεκατομμύριο δολάρια, με καταληκτικό στόχο την επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.   Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της «Συμμαχίας» απαρτίζεται από εταιρείες που παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν, μεταποιούν, συλλέγουν και ανακυκλώνουν πλαστικά. Παραγωγούς χημικών και πλαστικών, εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, εμπόρους λιανικής πώλησης, μεταποιητές και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Ολόκληρη, δηλαδή, την αλυσίδα αξίας των πλαστικών.   Η Συμμαχία συνεργάζεται ήδη με το «Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (World Business Council for Sustainable Development), το οποίο αποτελεί ιδρυτικό στρατηγικό εταίρο. Η Συμμαχία ανακοίνωσε επίσης μια πρώτη σειρά έργων και συνεργασιών, που σκιαγραφούν το περίγραμμα των λύσεων για το τέλος των πλαστικών απορριμμάτων:   Συνεργασία με δήμους για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπου σήμερα δεν υπάρχουν υποδομές. Ειδικά, σε εκείνους τους δήμους που βρίσκονται κατά μήκος ποταμών, οι οποίοι μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες πλαστικών απορριμμάτων από την ξηρά στις θάλασσες. Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή τοπικών κυβερνήσεων και ενδιαφερομένων μερών. Αναμένεται να δημιουργήσει οικονομικά βιώσιμα συστήματα διαχείρισης, τα οποία θα μπορούν να αντιγραφούν και να εφαρμοστούν σε πολλές πόλεις και περιφέρειες παγκοσμίως. Η «Συμμαχία» θα επιδιώξει να συνεργαστεί με άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται σε δήμους, όπως το «Project STOP», που δραστηριοποιείται στην Ινδονησία.   Χρηματοδότηση του «Δικτύου Εκκολαπτηρίων» (Incubator Network) απο την εταιρεία «Circulate Capital» για την ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών, επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι με τις πρωτοβουλίες τους θα εμποδίσουν τα πλαστικά απορρίμματα να εισέλθουν στους ωκεανούς και θα βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μια σειράς επενδυτικών σχεδίων με αρχική εστίαση στη Νοτιοανατολική Ασία.   Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου επιστημονικού, ενημερωτικού έργου, ανοιχτού κώδικα (open source), για την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο με αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, μετρήσεις, πρότυπα και μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες και τους επενδυτές να εστιάσουν και να επιταχύνουν ενέργειες, που θα εμποδίσουν την είσοδο πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η «Συμμαχία» θα διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς, που ήδη συμμετέχουν σε παρόμοια έργα συλλογής δεδομένων.   Συνεργασία με διακυβερνητικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη για τη διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων (workshops) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κυβερνητικούς αξιωματούχους και ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων, τα οποία θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν και να επιδιώξουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τα τοπικά προβλήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων.   Υποστήριξη του προγράμματος «Renew Oceans» για την ενίσχυση τοπικών επενδύσεων και την εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερομένων μερών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει τα πλαστικά απόβλητα προτού καταλήξουν στον ωκεανό από τα δέκα μεγάλα ποτάμια, που σύμφωνα με μελέτες μεταφέρουν τη μεγάλη πλειοψηφία χερσαίων αποβλήτων στους ωκεανούς.   Τους επόμενους μήνες, η Συμμαχία θα πραγματοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις και θα επιχειρήσει να υπάρξει πρόοδος σε τέσσερις βασικούς τομείς:   Ανάπτυξη υποδομών για τη συλλογή, τη διαχείριση αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης.   Καινοτομία για την προώθηση και την εξέλιξη νέων τεχνολογιών, που θα καταστήσουν ευκολότερη την ανακύκλωση και την ανάκτηση πλαστικών ενώ θα δημιουργούν επιπρόσθετη αξία σε όλα τα πλαστικά μετά τη χρήση τους.   Εκπαίδευση και εμπλοκή των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να αρχίσουν άμεσα δράσεις για την επίλυση του προβλήματος.   Καθαρισμός περιοχών με συγκεντρωμένα πλαστικά απορρίμματα, ιδίως ποταμών, που μεταφέρουν χερσαία πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα.   Έρευνες από τον οργανισμό «Conservancy Ocean» αποδεικνύουν ότι σχεδόν το 80% των πλαστικών απορριμμάτων, που καταλήγουν στους ωκεανούς προέρχεται από την ξηρά. Η συντριπτική τους πλειοψηφία μεταφέρεται στη θάλασσα από τα ποτάμια. Μια άλλη μελέτη του «Helmholtz Centre for Environmental Research» εκτιμά ότι περισσότερα από το 90% των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς προέρχονται από 10 μεγάλους ποταμούς παγκοσμίως. Οκτώ στην Ασία και δύο στην Αφρική. Εξήντα τοις εκατό (60%) των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς  προέρχονται από πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.   «Ενώ η προσπάθεια μας θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, η Συμμαχία θα είναι περισσότερο αποτελεσματική στην επίλυση του προβλήματος αν εστιάσει στις περιοχές του πλανήτη, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Θα μοιραστούμε λύσεις και τις καλύτερες πρακτικές ώστε αυτές οι προσπάθειες να μπορούν να ενισχυθούν και να επιταχυνθούν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Πίτερ Μπάκερ.   Οι ακόλουθες εταιρείες είναι τα ιδρυτικά μέλη της «Alliance to End Plastic Waste»:   BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia και Versalis (Eni). https://www.youtube.com/watch?v=DYacKznxvgA   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο www.endplasticwaste.org και να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας.      
 • Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών «EuPC» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 2ης έρευνας για τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών

  Τις αιτίες, οι οποίες εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) από τις μεταποιητικές εταιρίες του κλάδου θέλησε να ανακαλύψει η «EuPC», με τη διενέργεια της δεύτερης έρευνας της για το συγκεκριμένο θέμα. Στην έρευνα, που διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, συμμετείχαν 376 εταιρείες από 21 διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα επιμερίστηκε ένα ποσοστό απαντήσεων της τάξης του 2,13% από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας ενημέρωσε επανειλημμένα τα μέλη του για την διενέργεια της έρευνας και τη σημαντικότητα της. Τις πρώτες ημέρες του 2019, η «EuPC» δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας της, που διενήργησε σε συνεργασία με την «Polymer Comply Europe». Σύμφωνα με τη «EuPC», η έρευνα είχε ως στόχο να συγκρίνει τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας, που είχε διεξαχθεί το 2017 και να καταγράψει ενδιαφέρουσες αυξομειώσεις στη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, όπως και να αξιολογήσει τους λόγους, που εμποδίζουν τη μεγαλύτερη χρήση των rPM στα προϊόντα των μεταποιητικών εταιρειών. Τα κυριότερα συμπεράσματα ήταν τα εξής:   Η συντριπτική πλειοψηφία των μεταποιητών πλαστικών (76%) είναι πεπεισμένοι ότι η βελτίωση της συλλογής και διαλογής των πλαστικών απορριμμάτων θα αποτελέσει τον καταλληλότερο τρόπο για την αύξηση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Άλλα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να αυξηθεί η χρήση rPM, περιλαμβάνουν επενδύσεις σε βελτιωμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης από τους ανακυκλωτές (53%) και εφαρμογή καλύτερου σχεδιασμού στην ανακύκλωση (29%). Οι μεταποιητές πλαστικών συμβάλλουν ήδη στη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, καθώς το 80% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι ήδη λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των rPM. Η αύξηση του όγκου των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών, που ενσωματώνονται σε νέα προϊόντα, όπως οραματίζονται οι συγγραφείς της «Στρατηγικής για τα πλαστικά», είναι πρακτικά αδύνατη υπό τις σημερινές συνθήκες. Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 10 διαφορετικά πλαστικά υλικά, αλλά μόνο για 2 από αυτά η προσφορά είναι επαρκής, όπως αποκάλυψε η πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν γίνεται η ερώτηση για την ποιότητα των διαθέσιμων ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Το μόνο υλικό, του οποίου η ποιότητα αξιολογήθηκε ως επαρκής από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, ήταν το PET (71%).   Η έρευνα αποτελεί κομμάτι των συνεχιζόμενων ερευνών, που διεξάγει η «EuPC» για να προσφέρει απαντήσεις στην αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανακύκλωση των πολυμερών και τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών από τις μεταποιητικές εταιρείες του κλάδου. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των rPM και να ενισχυθεί η χρήση τους, η «EuPC», σε συνεργασία με Συνδέσμους και Ενώσεις της βιομηχανίας πλαστικών ανέλαβαν την εθελοντική δέσμευση να διοργανώσουν 50 σεμινάρια (workshops) για μεταποιητές και ανακυκλωτές σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2020. Επιπλέον, η «EuPC» θα διεξάγει τρίτη έρευνα κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ επί του παρόντος εργάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου για την ανάπτυξη ενός ενιαίου, ενοποιημένου ηλεκτρονικού εργαλείου (MORE – MOnitor Recyclates for Europe) για τον έλεγχο της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα της "EuPC": PCE Report - 2nd EuPC Survey on the Use of rPM by European Plastics Converters v.1_compressed    
 • Πρωτοβουλία του Σ.Β.Π.Ε. για την παρουσίαση του μοντέλου συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών της COREPLA στον αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλο

  Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας στην διαρκή προσπάθεια που επιχειρεί για να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην διαχείριση των απορριμμάτων από πλαστικό και την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στην Ελλάδα, ανέλαβε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει στον Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο το επιτυχημένο μοντέλο συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών της Ιταλίας, που σχεδίασε και υλοποιεί η COREPLA. Στις 9 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό και τους συνεργάτες του με τη συμμετοχή του προέδρου της ιταλικής κοινοπραξίας για την συλλογή και την ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών, COREPLA, Αντονέλο Τσιότι, έπειτα από πρόσκληση του Σ.Β.Π.Ε.. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο του, Δημήτριο Σύρμο, τον αντιπρόεδρο Βασίλειο Γούναρη, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Σωτήριο Κορδά, τον Αναπληρωτή ταμία, Νικόλαο Οικονομίδη, τον επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης, Χρίστο Παπάζογλου και τον εκτελεστικό του διευθυντή, Δρ Ηλία Μάμαλη. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εκπροσωπήθηκε από την Διευθύνουσα Σύμβουλο του, Αλεξάνδρα Μέξα και η Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης εκπροσωπήθηκε από τον Δημήτρη Πεσματζόγλου. Η συνάντηση αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στην προσπάθεια για βελτίωση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων μιας και για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα οι βέλτιστες πρακτικές που έχει υιοθετήσει η Ιταλία και την έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις της ανακύκλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η αναλυτική παρουσίαση του κυρίου Τσιότι κάλυψε όλα τα βήματα, που απαιτούνται για να μπορέσει και η Ελλάδα να υιοθετήσει ένα παρόμοιο μοντέλο συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών. Παράλληλα, δοθείσης της αφορμής της συνάντησης για την παρουσίαση του μοντέλου της COREPLA, έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο και τους συνεργάτες του, σχετικά με τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο και τα μέλη της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών. Η υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας, στην οποία, όπως αποδεικνύει εμπράκτως με τέτοιες συναντήσεις, ο Σ.Β.Π.Ε. είναι πρωτοπόρος, η επικείμενη πρόταση οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, ο κανονισμός τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, ο οποίος τέθηκε σε διαβούλευση πριν λίγες ημέρες, αποτέλεσαν μερικά από τα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα.  Ο Υπουργός από την πλευρά του ζήτησε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας την ενεργή του συμμετοχή σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.   Ποια είναι η COREPLA   H COREPLA ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1997 και αποτελεί την Εθνική κοινοπραξία συλλογής και ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών της Ιταλίας. Αντικατέστησε την «Replastic Consortium». Είναι μέρος του «Συστήματος CONAI» (Εθνική Κοινοπραξία Συσκευασίας) και είναι ιδιωτική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία, η οποία χρηματοδοτείται από:   α) την περιβαλλοντική συνεισφορά για τις συσκευασίες, που έχει επιβληθεί στην ιταλική αγορά (συσκευασίες, που παράγονται στην Ιταλία ή εισάγονται κενές ή και πλήρεις), την οποία ορίζουν και διαχειρίζονται οι εταιρείες μέσω της CONAI.   β) τα έσοδα από τις πωλήσεις αποβλήτων μετά την ανακύκλωση.   Τα μέλη της αριθμούν περίπου 2.685 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της πλαστικής συσκευασίας.   Περισσότερες λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της COREPLA: http://www.corepla.it/en/company-profile#    
 • H έρευνα για την στρατηγική των πλαστικών στην κυκλική οικονομία

  Το υλικό των πλαστικών μπορεί να επιταχύνει την εκπλήρωση των βασικών στόχων της κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη, όπως είναι η αποδοτικότητα των πόρων, οι μειωμένες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως υπογραμμίζεται στη νέα έρευνα που δημοσίευσε η «EuPC» και τέσσερις ακόμη εταίροι. Η έρευνα για την «Στρατηγική των πλαστικών και την ατζέντα της καινοτομίας στην κυκλική οικονομία» (Plastics Strategic Research and Innovation Agenda in a Circular Economy) δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία με την «PlasticsEurope», την «SusChem» ( Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την βιώσιμη Χημεία, το «CEFIC» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας) και την «ECP4», (πλατφόρμα επεξεργασίας συνθέτων, πλαστικών και πολυμερών στην Ευρώπη). Η έρευνα παρουσιάζει ένα κοινό όραμα και καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους η συνεργασία ολόκληρης της αλυσίδας αξίας των πλαστικών θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την επιτυχία της κυκλικής οικονομίας.    Περιγράφει, επίσης, τι χρειάζεται να συμβεί για να εκπληρωθούν οι στόχοι της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά. Οι τεχνολογικές λύσεις που αναφέρονται αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για να γίνει η παραγωγή των πλαστικών πιο κυκλική. Σύμφωνα με την έρευνα των πέντε εταίρων η ποιότητα της ανακύκλωσης των πλαστικών παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας. Ο πιο σημαντικός στόχος παραμένει η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης για να εκπληρωθούν οι στόχοι της κυκλικής οικονομίας. Προκειμένου να επιτευχθεί συνολικά αυξημένη κυκλικότητα, η έρευνα εντόπισε ορισμένους βασικούς παράγοντες:   Σχεδιασμό των προϊόντων με βελτιωμένες ιδιότητες διαχωρισμού και ανακύκλωσης   Σχεδιασμός αντικειμένων/προϊόντων, τα οποία να ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση,   Ανάπτυξη διορθωτικών λύσεων που να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των πλαστικών αντικειμένων,   Χρησιμοποίηση καινοτομιών με την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών ανακύκλωσης για την αύξηση της αξίας από τα ανακτώμενα πλαστικά απορρίμματα.   Ενσωμάτωση εναλλακτικών πρώτων υλών στην παραγωγή πλαστικών - πρώτων υλών που ανακτώνται από απορρίμματα ή υποπροϊόντα από άλλους τομείς και διεργασίες. Όπως οι πρώτες ύλες από τη γεωργική βιομηχανία για την παραγωγή βιοπλαστικών, πρώτες ύλες με βάση τον άνθρακα από τη χημική βιομηχανία και χημικά και δευτερογενή πλαστικά από τη βιομηχανία πλαστικών.   Οι τεχνολογικές λύσεις για τη βελτίωση της κυκλικότητας περιγράφονται σε τρία κύρια κεφάλαια της έρευνας και αφορούν την:   Κυκλικότητα από το σχεδιασμό   Κυκλικότητα από την Ανακύκλωση   Κυκλικότητα από εναλλακτικές πρώτες ύλες   Για να κατεβάσετε την αναφορά, πατήστε εδώ: Plastics strategic research and innovation agenda in a circular economy.  
 • Ανακύκλωση από τον σχεδιασμό του προϊόντος

  Αυτό το έγγραφο δείχνει πώς οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές μπορούν να μεγιστοποιήσουν την ανακυκλωσιμότητα των πλαστικών προϊόντων συσκευασίας.