Κυκλική οικονομία

circular linear

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα, στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα δημιουργούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας θα είναι σημαντικός. Σε μια κυκλική οικονομία, η χρήση πόρων, οι εκπομπές αερίων και η παραγωγή απορριμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ήδη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υιοθετήσει αυτή την τάση και συμβάλλει σημαντικά στην προοδευτική κυκλικότητα της οικονομίας. Τα προϊόντα από πλαστικό έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Ο Σ.Β.Π.Ε.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025. Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Το πλαστικό είναι το υλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας”

Ο Σ.Β.Π.Ε. ανήκει στο δίκτυο της “PlasticsEurope”, της Ένωσης προμηθευτών πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Ο περιφερειακός της διευθυντής, Κιμ Κρίστιανσεν εξηγεί την σημαντικότητα που κατέχει η κυκλική οικονομία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. ” Η βιομηχανία των πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως καθημερινά. Ήτοι, την εξάντληση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές CO2 και την έλλειψη τροφίμων. Έτσι από την σκοπιά της κυκλικής οικονομίας το πλαστικό είναι ένα υλικό – κλειδί που διευκολύνει την κυκλικότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα αυξάνει την αποτελεσματικόττηα των πόρων και την αειφορία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το γεγονός αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ειδήσεις

 • Το «Waste Free Oceans» στην Ελλάδα σε διήμερη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σ.Β.Π.Ε.

  Η Παγκόσμια Βιομηχανία Πλαστικών συνεχίζει τις προσπάθειες της για να καταπολεμήσει τη θαλάσσια ρύπανση, με μια σειρά πρωτοβουλιών, που έχουν ως στόχο να αποδείξουν την αφοσίωση όλων των εμπλεκομένων μερών για τη διακοπή διαρροής πλαστικών προς τις θάλασσες μας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Έτσι, έπειτα από τον επιτυχημένο καθαρισμό στον υδροβιότοπο της Βραυρώνας, ο Σ.Β.Π.Ε. θα πραγματοποιήσει μια διήμερη εκδήλωση στις 7 και 8 Μαΐου 2020, με σκοπό να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το μεγάλο αυτό ζήτημα, να προσφέρει τις καλύτερες πρακτικές στους συμμετέχοντες και να προσφέρει λύσεις με τον καθαρισμό των υδάτων και της ακτής, που θα επιλεγεί στο άμεσο μέλλον. Στο επίκεντρο του διημέρου θα βρεθούν οι προσπάθειες, που καταβάλλει η βιομηχανία πλαστικών για την αποτροπή θαλάσσιων απορριμμάτων. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν έπειτα από πρόσκληση, που έλαβε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος από τον Οργανισμό «Waste Free Oceans», μιας πρωτοβουλίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών, για να αποδείξει εμπράκτως ότι προσπαθεί να αποτρέψει τη διαρροή απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, στις 7 Μαΐου θα διοργανωθεί Συνέδριο για τα θαλάσσια απορρίμματα και την κυκλική οικονομία. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες και τα μέλη του Συνδέσμου θα ενημερωθούν μόλις οριστικοποιηθεί.   Στις 8 Μαΐου η «Waste Free Oceans» θα πραγματοποιήσει επίδειξη με ειδικά εξοπλισμένο σκάφος για τον καθαρισμό των υδάτων ενώ παράλληλα στην ακτή, που θα επιλεχθεί, μέλη της βιομηχανίας των πλαστικών θα προβούν σε εθελοντικό καθαρισμό. Τι είναι το «Waste Free Oceans» Ο οργανισμός Waste Free Oceans» είναι μια πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. Βασικός του στόχος είναι η συμβολή του στην εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων από τις θάλασσες. Με ειδικά εξοπλισμένο σκάφος συλλέγει πλαστικά απορρίμματα, τα οποία ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε νέα προϊόντα. Συνεργάζεται με τοπικές αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, πραγματοποιώντας τακτικούς καθαρισμούς σε επιλεγμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα σκάφη για τη συλλογή απορριμμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα. Μόλις συλλεχθούν τα πλαστικά, το επόμενο βήμα είναι να βρεθούν δημιουργικοί τρόποι για την επαναχρησιμοποίησή τους. Όλο και περισσότερες εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα πλαστικά, προκειμένου να προσφέρουν στους καταναλωτές βιώσιμα προϊόντα, που βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. https://www.youtube.com/watch?v=sKAIc90bZh4 Συνδέοντας τις επιχειρήσεις με ένα αξιόπιστο δίκτυο ανακυκλωτών και μεταποιητών, ο «WFO» τις βοηθά να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας. «Σήμερα, οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αγοράσουν προϊόντα που προσφέρουν λύσεις και αντιμετωπίζουν τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Οι καταναλωτές ζητούν βιώσιμες επιλογές και είναι έτοιμοι να πληρώσουν για αυτές. Στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του οργανισμού μας, οι περισσότεροι δεν είχαν ακόμη επίγνωση του αντίκτυπου των απορριμμάτων στις θάλασσες και δεν ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν. Σήμερα, έχει καταστεί σαφές ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί το μήνυμά μας και τις δεσμεύσεις, που έχουμε αναλάβει» υποστηρίζει ο ιδρυτής της «WFO», Αλεξάντερ Ντανζίς, που είναι παράλληλα και ο διευθύνων σύμβουλος της «EuPC».
 • Σαράντα εκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία για επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

  Πρόσκληση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) θα δημοσιευθεί σύντομα προκειμένου να διατεθούν 40 εκατομμύρια ευρώ σε δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων από τις ελληνικές βιομηχανίες. Στο ζήτημα της ρύπανσης από πλαστικά, κονδύλια μπορούν να αντληθούν από τον προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ του προγράμματος LIFE IP. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δύναται να βοηθήσει τη βιομηχανία των πλαστικών και φυσικά τα μέλη του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος». Την πρόθεση της Κυβέρνησης για συγκεκριμένες δράσεις ανακοίνωσε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης. Για την υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης για τη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας θα συγκροτηθούν δύο Επιτροπές: ανασυγκροτείται η διυπουργική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την «Κυκλική Οικονομία» με σκοπό το συντονισμό των δράσεων και μία Γνωμοδοτική Επιτροπή Παραγωγικών Φορέων, για τον καθορισμό συνολικότερων στρατηγικών προτεραιοτήτων για την κυκλική οικονομία. Επίσης, θα καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, με χρονοδιάγραμμα και στόχους, το οποίο θα ακολουθήσει, μεταξύ άλλων, τα εξής βήματα: – Υιοθέτηση Κυκλικών και Πράσινων κριτηρίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις, δράση που πρώτιστα συνδέεται με τις προμήθειες και υπηρεσίες του Δημοσίου, η οποία αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους στην τόνωση της ζήτησης δευτερογενών υλικών και στην εθνική βιομηχανία της ανακύκλωσης. Στόχος  είναι να τεθούν κριτήρια για πέντε ομάδες προϊόντων και να αφορά το 20% των Συμβάσεων έως Ιούνιο 2020. – Εφαρμογή επιδοτήσεων και οικονομικών κινήτρων για επιχειρήσεις που επενδύουν σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες προάγοντας κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση. Επίκειται η προδημοσιευμένη πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ με 40 εκατ. ευρώ – Χρηματοδότηση μελετών για το πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης νερού και ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων. – «Οδηγός Κυκλικής Πόλης», για υποστήριξη των ΟΤΑ, αξιοποιώντας ανάλογες πρωτοβουλίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. – Επεξεργασία ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων – Αξιοποίηση LIFE18 –IP CEI GR – έναρξη 1/11/2019 – Κυκλική Οικονομία σε νησιά. Κέντρα Αστικών Πόρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (8 χρόνια, π/υ 16 εκ. ευρώ). – Διαμόρφωση προτάσεων ενίσχυσης της αγοράς δευτερογενών υλικών και διευκόλυνσης της βιομηχανικής συμβίωσης καθώς και προϋποθέσεων και μέτρων παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και πρώτων υλών από απόβλητα. – Διαμόρφωση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους τομείς προτεραιότητας (Τρόφιμα, Πλαστικά, Δευτερογενή καύσιμα, Νερό, Βιομάζα), τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και ειδικής στρατηγικής για τα Νησιά. – Πρόγραμμα για Πλαστικά μιας Χρήσης: Επεξεργασία πρότασης/ διάλογος με φορείς για νομοθετική ρύθμιση και για κίνητρα στις επιχειρήσεις του χώρου προσαρμογής τους στην κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και επανακατάρτιση των εργαζομένων. Επίσης, το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει και πρόταση επιστροφής τέλους πλαστικής σακούλας σε ΟΤΑ και δημότες. Σύμφωνα με τον κ. Αραβώση, η νομοθεσία ορίζει ότι το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στις λεπτές πλαστικές σακούλες έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έτσι, το ποσό που συγκεντρώνεται θα χρησιμοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης,  σε συνεργασία με τους Δήμους,  προκειμένου να γίνουν δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού, αλλά και για να διατεθούν δωρεάν στους πολίτες επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές πολλών χρήσεων, πάνινες, διχτάκια, βιοαποδομήσιμες σακούλες ώστε να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.​
 • Σε διαβούλευση το νέο σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας για την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων στην ΕΕ

  Μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, που έθεσε σε διαβούλευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το νέο αυτό σχέδιο δράσης αναμένεται να επιταχυνθεί η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία. Στόχοι του νέου σχεδίου δράσης είναι: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίαςΗ συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγήςΗ Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ε.Ε. Είναι σημαντικό ότι γίνεται αναφορά πως με αυτό το νέο σχέδιο δράσης θα αναλυθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων και των υλικών ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να αντιμετωπιστούν οι τομείς που απαιτούν εντατική χρήση πόρων (π.χ. κλωστοϋφαντουργία, κατασκευές, παραγωγή ηλεκτρονικών και πλαστικών προϊόντων). Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν αν προσεγγίσει κανείς τα πλαστικά υπό το πρίσμα της ανάλυσης του κύκλου ζωής τους υπερέχουν αισθητά έναντι των εναλλακτικών.  Το σχέδιο θα συνεκτιμηθεί επίσης κατά τη διαμόρφωση της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε την περίληψη του σχεδίου δράσης εδώ. Για να υποβάλλετε τις προτάσεις σας για το νέο σχέδιο δράσης θα πρέπει να εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και συνεπακόλουθα να διατυπώσετε τις απόψεις σας. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872/feedback/add_el?p_id=6195437
 • Η απαγόρευση των πλαστικών δεν θα σώσει τον πλανήτη υποστηρίζει το «Consensus Center» της Κοπεγχάγης

  Κόντρα στο δημοφιλές ρεύμα της «δαιμονοποίησης» των πλαστικών αποδεικνύει ότι πηγαίνει το Consensus Center (Κέντρο Συναίνεσης) της Κοπεγχάγης. Μια δεξαμενή σκέψης (think tank) που διενεργεί έρευνες αναζητώντας τις πιο «έξυπνες» λύσεις στα μεγαλύτερα προβλήματα του κόσμου. Οι μελέτες του διεξάγονται από περισσότερους από 300 οικονομολόγους διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων επτά βραβευθέντων με βραβείο Νόμπελ, και έχουν ως στόχο να συμβάλλουν αποτελεσματικά με πολύτιμες πληροφορίες στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και δίνοντας συμβουλές σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με στόχο να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα με τους περιορισμένους πόρους τους. Ο πρόεδρος του «Consensus Center» της Κοπεγχάγης, Μπιορν Λόμποργκ με αφορμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό για το σχέδιο μείωσης της ρύπανσης από πλαστικά, το οποίο θα περιλαμβάνει απαγόρευση για πλαστικά μιας χρήσης από το 2021, κατέθεσε την άποψη του Οργανισμού του ότι η απαγόρευση των πλαστικών δεν θα σώσει τον πλανήτη. «Το πλαστικό κάνει τη ζωή μας καλύτερη με μυριάδες τρόπους. Σε μόλις τέσσερις δεκαετίες, η συσκευασία από πλαστικά έχει γίνει πανταχού παρούσα, επειδή διατηρεί ασφαλή και φρέσκα τα δημητριακά και τους χυμούς, που καταναλώνουμε, μειώνει τις απώλειες τροφίμων κατά τη μεταφορά, ενώ τα πλαστικά μιας χρήσης στον ιατρικό τομέα έχουν κάνει περισσότερο ασφαλείς τις σύριγγες, τα μπουκάλια, που φυλάσσονται τα χάπια και τον διαγνωστικό εξοπλισμό. Μια ζωή χωρίς καθόλου πλαστικά μιας χρήσης θα ήταν χειρότερη από τη σημερινή» υποστηρίζει ο πρόεδρος του «Consensus Center» της Κοπεγχάγης, Μπιορν Λόμποργκ. «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ρύπανσης χωρίς να χάσουμε όλα τα οφέλη, που μας προσφέρουν τα πλαστικά. Η απλούστερη δράση για τους καταναλωτές θα ήταν να διασφαλίσουν ότι τα πλαστικά συλλέγονται και επαναχρησιμοποιούνται, έτσι ώστε μια σακούλα μεταφοράς, για παράδειγμα, να έχει μια δεύτερη ζωή ως σάκος απορριμμάτων και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενέργειας.  Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς για το τι μπορούμε να επιτύχουν οι καταναλωτές με ατομικές δράσεις. Όπως και με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, αντί να βλέπουμε την μεγάλη εικόνα για να επιτύχουμε την πραγματική μείωση των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς, επικεντρωνόμαστε σε σχετικά μικρές αλλαγές που αφορούν τους καταναλωτές, γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε μικρά περιθώρια επιτυχίας. Περισσότερες από 20 χώρες ανέλαβαν την απερίγραπτη δράση για την απαγόρευση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα μιας τρομοκρατικής ομάδας υποστηριζόμενης από την Αλ Κάιντα, σύμφωνα με την οποία οι πλαστικές σακούλες αποτελούν «σοβαρή απειλή για την ευημερία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων» αναφέρει με θυμηδία ο πρόεδρος του «Consensus Center» της Κοπεγχάγης, Μπιορν Λόμποργκ, θέλοντας να υπογραμμίσει τον παραλογισμό που κατακλύζει αυτή την εποχή. «Ακόμη και αν κάθε χώρα απαγόρευε τις πλαστικές σακούλες, δεν θα είχε μεγάλη διαφορά, αφού οι πλαστικές σακούλες αποτελούν λιγότερο από το 0,8% των απορριμμάτων, που υπάρχουν σήμερα στους ωκεανούς» επισημαίνει ο κύριος Λόμποργκ, ο οποίος προτείνει που πρέπει να διοχετευθούν οι πόροι και οι στοχευμένες δράσεις. «Αντί να προσπαθήσουμε να σώσουμε τους ωκεανούς με τέτοιες απαγορεύσεις σε ανεπτυγμένες χώρες, πρέπει να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση της κακής διαχείρισης των αποβλήτων και των αναποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι έρευνες από το 2015 δείχνουν ότι λιγότερο από το 5% των πλαστικών απορριμμάτων που προέρχονται από την ξηρά εισέρχονται στους ωκεανούς από τις χώρες του ΟΟΣΑ. Την ίδια στιγμή παραπάνω από το 50% προέρχεται από τέσσερις μόνο χώρες: την Κίνα, την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Ενώ, η Κίνα απαγόρευσε ήδη από το 2008, τις λεπτές πλαστικές σακούλες και έβαλε φόρο στις παχύτερες, εκτιμάται ότι συνεισφέρει περισσότερο από το 27% της συνολικής θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης που προέρχεται από την ξηρά» επισημαίνει ο Μπιορν Λόμποργκ και καταλήγει: «πρέπει, επίσης, να αναγνωρίσουμε ότι πάνω από το 70% όλων των πλαστικών που επιπλέουν στους ωκεανούς σήμερα - περίπου 190.000 τόνοι - προέρχονται από την αλιεία. Κάτι που μας λέει σαφώς ότι απαιτείται συντονισμένη δράση για τον καθαρισμό της αλιευτικής βιομηχανίας. Εάν στόχος μας είναι να αποκτήσουμε καθαρότερους ωκεανούς, θα πρέπει με κάθε τρόπο να σχεδιάσουμε τις ενέργειες που απαιτούνται για να τα καταφέρουμε και όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα προσχέδιο για να τα καταφέρουμε» καταλήγει ο πρόεδρος του «Consensus Center» της Κοπεγχάγης, Μπιορν Λόμποργκ…
 • Παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ για την ελληνική βιομηχανία πλαστικών στον Δημόκριτο

  Την παρουσίαση της εμβληματικής μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τη ελληνική βιομηχανία πλαστικών θα πραγματοποιήσει στις 10 Δεκεμβρίου 2019 στο ΕΚΕΘΕ «Δημόκριτος» ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος. Στη μελέτη που έχει τον τίτλο : «Η ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών: Συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης», διερευνώνται οι μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της βιομηχανίας πλαστικών στην Ελλάδα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε. καθίσταται σημαντική για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας, ιδίως σε μια περίοδο, όπου το βασικό υλικό, το οποίο παράγεται από τη βιομηχανία, βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση εξαιτίας των περιορισμών και των απαγορεύσεων σε διάφορα προϊόντα. Με την πρώτη αυτή μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε., εκτιμάται η ευρύτερη συνεισφορά της βιομηχανίας πλαστικών στην ελληνική οικονομία, εξετάζονται ενδελεχώς οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της και διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, τα οποία θα προσφέρουν πρώτης τάξεως δεδομένα για τη βιομηχανία πλαστικών θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση, που θα διοργανωθεί στον κατεξοχήν χώρο για τέτοιες εκδηλώσεις. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» θα φιλοξενήσει την παρουσίαση της μελέτης. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν Υπουργοί, Ευρώ Βουλευτές, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών τάξεων. Έπειτα από το πέρας της παρουσίασης της μελέτης, από τον Γενικό Διευθυντή του Ι.Ο.Β.Ε. Νικόλαο Βέττα και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Σβέτοσλαβ Ντάντσεβ, θα ακολουθήσουν δυο σημαντικές συζητήσεις, που θα καταγράψουν το στίγμα της βιομηχανίας. Εξέχουσες προσωπικότητες διεθνούς κύρους θα συζητήσουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών και θα συνεισφέρουν γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο ιδιαίτερο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας. Αμέσως μετά, κυβερνητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, μέλη της ελληνικής βιομηχανίας των πλαστικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα συζητήσουν διεξοδικά το σημερινό πρόβλημα της ρύπανσης, που με κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να εξελιχθεί σε αυριανή ευκαιρία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων θα χρειαστεί επιβεβαίωση της συμμετοχής στο e-mail : info@ahpi.gr