Κυκλική οικονομία

circular linear

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα, στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα δημιουργούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας θα είναι σημαντικός. Σε μια κυκλική οικονομία, η χρήση πόρων, οι εκπομπές αερίων και η παραγωγή απορριμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ήδη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υιοθετήσει αυτή την τάση και συμβάλλει σημαντικά στην προοδευτική κυκλικότητα της οικονομίας. Τα προϊόντα από πλαστικό έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Ο Σ.Β.Π.Ε.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025. Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Το πλαστικό είναι το υλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας”

Ο Σ.Β.Π.Ε. ανήκει στο δίκτυο της “PlasticsEurope”, της Ένωσης προμηθευτών πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Ο περιφερειακός της διευθυντής, Κιμ Κρίστιανσεν εξηγεί την σημαντικότητα που κατέχει η κυκλική οικονομία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. ” Η βιομηχανία των πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως καθημερινά. Ήτοι, την εξάντληση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές CO2 και την έλλειψη τροφίμων. Έτσι από την σκοπιά της κυκλικής οικονομίας το πλαστικό είναι ένα υλικό – κλειδί που διευκολύνει την κυκλικότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα αυξάνει την αποτελεσματικόττηα των πόρων και την αειφορία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το γεγονός αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ειδήσεις

 • Παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ για την ελληνική βιομηχανία πλαστικών στον Δημόκριτο

  Την παρουσίαση της εμβληματικής μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τη ελληνική βιομηχανία πλαστικών θα πραγματοποιήσει στις 10 Δεκεμβρίου 2019 στο ΕΚΕΘΕ «Δημόκριτος» ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος. Στη μελέτη που έχει τον τίτλο : «Η ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών: Συμβολή στην ελληνική οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης», διερευνώνται οι μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της βιομηχανίας πλαστικών στην Ελλάδα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει και οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Η μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε. καθίσταται σημαντική για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας, ιδίως σε μια περίοδο, όπου το βασικό υλικό, το οποίο παράγεται από τη βιομηχανία, βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση εξαιτίας των περιορισμών και των απαγορεύσεων σε διάφορα προϊόντα. Με την πρώτη αυτή μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε., εκτιμάται η ευρύτερη συνεισφορά της βιομηχανίας πλαστικών στην ελληνική οικονομία, εξετάζονται ενδελεχώς οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της και διατυπώνονται προτάσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί. Τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης, τα οποία θα προσφέρουν πρώτης τάξεως δεδομένα για τη βιομηχανία πλαστικών θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση, που θα διοργανωθεί στον κατεξοχήν χώρο για τέτοιες εκδηλώσεις. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» θα φιλοξενήσει την παρουσίαση της μελέτης. Χαιρετισμούς στην εκδήλωση θα απευθύνουν Υπουργοί, Ευρώ Βουλευτές, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών τάξεων. Έπειτα από το πέρας της παρουσίασης της μελέτης, από τον Γενικό Διευθυντή του Ι.Ο.Β.Ε. Νικόλαο Βέττα και τον Υπεύθυνο του Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Σβέτοσλαβ Ντάντσεβ, θα ακολουθήσουν δυο σημαντικές συζητήσεις, που θα καταγράψουν το στίγμα της βιομηχανίας. Εξέχουσες προσωπικότητες διεθνούς κύρους θα συζητήσουν για τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών και θα συνεισφέρουν γνώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο ιδιαίτερο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας. Αμέσως μετά, κυβερνητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, μέλη της ελληνικής βιομηχανίας των πλαστικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων, θα συζητήσουν διεξοδικά το σημερινό πρόβλημα της ρύπανσης, που με κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να εξελιχθεί σε αυριανή ευκαιρία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού του και σύντομα θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του (www.ahpi.gr) Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων θα χρειαστεί επιβεβαίωση της συμμετοχής στο e-mail : info@ahpi.gr
 • Συνάντηση του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος» με τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος» προτίθεται να αποτελέσει βασικό μέλος της ευρείας συμμαχίας που επιδιώκει το «Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος, οι οποίες σχετίζονται με την εναρμόνιση της Οδηγίας για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης (2019/904/EE) στο ελληνικό δίκαιο, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας συζητήθηκαν σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο «Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, μεταξύ εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας και αντιπροσωπείας του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος». Όπως αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου, η Οδηγία θα εναρμονιστεί στη νομοθεσία με τρόπο που θα ευνοεί την περιβαλλοντική αναβάθμιση μέσω της καταπολέμησης της πλαστικής ρύπανσης αλλά  και τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τις νέες απαιτήσεις της Κυκλικής Οικονομίας όσο και χρόνιες αδυναμίες της Ελλάδας στις υποδομές. Τον «Σ.Β.Π.Ε.» εκπροσώπησαν: ο Πρόεδρος, Βασίλειος Γούναρης, ο Αντιπρόεδρος, Χαρίλαος Πανόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας, Σωτήριος Κορδάς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Δημήτριος Σύρμος. Από την πλευρά του Υπουργείου παρέστησαν: ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο σύμβουλός του σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας, Βασίλης Λιόγκας, ο Σύμβουλος του Υπουργού, Κωνσταντίνος Μαραγκογιάννης και η Εθνική Συντονίστρια για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης και Εκτελεστική Διευθύντρια του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη», Αγγελική Κοσμοπούλου. Σε μια συμβολική κίνηση, το Υπουργείο επίλεξε να καλέσει ως πρώτο, ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση, τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος». Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, υπογραμμίστηκε η διάθεση συνεργασίας του «Σ.Β.Π.Ε.», ζητήθηκε, όμως, να ληφθεί η αναγκαία μέριμνα ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης των εταιρειών  που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αποκαλούμενων πλαστικών μιας χρήσης.  Από πλευράς Υπουργείου, αποσαφηνίστηκε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί ταχέως η διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,  ώστε έως τις 30 Ιουνίου 2020 να επιτευχθεί η εναρμόνιση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ με την ελληνική νομοθεσία. «Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος είναι η διαμόρφωση συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα. Με αυτή τη διάθεση ήρθαμε σήμερα στο Υπουργείο και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θέλουμε να σας βοηθήσουμε, αποδεικνύοντας την πάγια θέση μας ότι η ελληνική βιομηχανία πλαστικών είναι μέρος της λύσης. Θέλουμε, όμως, να μην υπάρξει αιφνιδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου και να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι διαχρονικές αδυναμίες που υπάρχουν στη χώρα μας στις υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων, όπως και η κουλτούρα της μη ορθής απόρριψης των απορριμμάτων από κάποιους συμπολίτες μας. Τα πλαστικά απορρίμματα είναι απλώς το σύμπτωμα της ασθένειας που ονομάζεται ρύπανση» υποστήριξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλειος Γούναρης, ο οποίος προσκάλεσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην παρουσίαση της μελέτης που εκπόνησε το Ι.Ο.Β.Ε. για τη συνεισφορά της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών στην οικονομία. Στα επόμενα βήματα της διαδικασίας διαβούλευσης, το Υπουργείο θα συγκροτήσει επιτροπή παραγωγικών φορέων στην οποία θα συμμετάσχει ο Σ.Β.Π.Ε , εκεί όπου θα παρουσιάσει διεξοδικά τα αιτήματά του για την καλύτερη διασφάλιση της δραστηριότητας των μελών του.
 • Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος στην έκθεση του μέλλοντος, την Κ2019 (Videos)

  Η καρδιά της παγκόσμιας βιομηχανίας πλαστικών πάλλεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, εκεί, όπου από τις 16 Οκτωβρίου άνοιξε η αυλαία της σπουδαιότερης έκθεσης στον κόσμο για τον κλάδο, της «Κ 2019». Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος εκπροσωπείται στην «Κ 2019», την έκθεση του μέλλοντος και με εποικοδομητικές συναντήσεις ενδυναμώνει τις διεθνείς του σχέσεις. Σχέσεις, που θα φανούν πολύτιμες στο άμεσο μέλλον, όπου η ελληνική βιομηχανία πλαστικών θα κληθεί να διαχειριστεί μια σειρά από προκλήσεις. Η καινοτομία θα αποτελέσει το κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, όπως διαφαίνεται και στην "Κ 2019". Οι φουτουριστικές εικόνες, που συναντά κανείς στα περίπου 175000 τετραγωνικά μέτρα, όπου εκτείνεται η εμβληματική έκθεση, αποδεικνύουν την απαράμιλλη  ικανότητα καινοτομίας της βιομηχανίας και επισφραγίζουν την μετάβαση μας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με «όχημα» τα πλαστικά. Ένα μέλλον, όπου η αειφορία και η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητες για τη βιομηχανία των πλαστικών. Ένα από τα κύρια θέματα της Κ-2019 είναι η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των πλαστικών, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο παρακάτω βίντεο. https://www.youtube.com/watch?v=gQXv4u4eoJY Ένας άλλος στόχος,  της εκπλήρωσης της κυκλικής οικονομίας, μοιάζει αυτή την εποχή, που η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, ως μια μεγάλη πρόκληση. Στην Κ -2019, όμως, με συγκεκριμένα παραδείγματα, που παρουσιάζονται από τους περίπου 3000 εκθέτες, αποκτάς την αίσθηση ότι βρισκόμαστε κοντά στην υλοποίηση του. Γυαλιά ηλίου, που παράγονται σε 45 δευτερόλεπτα και ανακυκλώνονται εύκολα έπειτα από την περίοδο χρήσης τους. Αθλητικά παπούτσια και κουτιά από πλαστικό, που έχουν παραχθεί από αλιευτικά δίχτυα δείχνουν στην πράξη ότι οι αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται ήδη, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο. https://www.youtube.com/watch?v=bmdQs5egU3Y Η Κ -2019 θα ρίξει την αυλαία της στις 23 Οκτωβρίου. Η σπουδαία έκθεση, με την πληθώρα καινοτομιών της, έχει ήδη ενώσει τη βιομηχανία πλαστικών για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να προσφέρει ένα κοινό όραμα, στο οποίο τα πλαστικά θα διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον, με «καύσιμο», την κυκλική οικονομία…
 • Συμμαχία καινοτόμων προγραμμάτων για τα πλαστικά στην κυκλική οικονομία

  Ώθηση στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει η συμμαχία περισσοτέρων από 20 καινοτόμων προγραμμάτων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πλαστικών στην κυκλική οικονομία. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της συμμαχίας αυτής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες, που γίνονται για την επίτευξη της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.    Η ομάδα ονομάστηκε «The Plastics Circularity Multiplier» (Πολλαπλασιαστής των πλαστικών στην Κυκλική Οικονομία) και έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια σειρά καινοτομιών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αποσκοπούν στην εισαγωγή πλαστικών υλικών στην κυκλική οικονομία του μέλλοντος, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Οι καινοτομίες αυτές θα παρουσιαστούν σε φορείς χάραξης πολιτικής, το ευρύτερο κοινό και φυσικά τη βιομηχανία. Η νεοσύστατη ομάδα, που εγκαινιάστηκε στις 7 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες, θα συγκεντρώσει πόρους από τα 20 προγράμματα, που στη πλειοψηφία τους λαμβάνουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ε.Ε. «Horizon 2020». Έως σήμερα το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ε.Ε. έχει προσφέρει χρηματοδότηση σε περισσότερα από 300 έργα που αφορούν τα πλαστικά υλικά στην κυκλική οικονομία. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας της Ε.Ε. να επενδύσει σε λύσεις κυκλικής οικονομίας για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πλαστικά, που παρουσιάστηκε το 2018. «Η επένδυση που κάνει η ΕΕ στην κυκλική οικονομία είναι τόσο μεγάλη που είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις πόλεις σε ολόκληρη την ήπειρο» δήλωσε σχετικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της «EuPC» και εκπρόσωπος της «DEMETO», Αλεξάντερ Ντανζίς, που θα διευθύνει τη νέα αυτή συμμαχία. «Με την αρχική συμμετοχή 19 προγραμμάτων, το «Plastics Circularity Multiplier» θα επιδιώξει να ενισχύσει τον θετικό αντίκτυπό της βιομηχανίας. Επίσης, να προσδιορίσει τα ρυθμιστικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν αλλά και το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματικά κυκλική οικονομία για τα πλαστικά στην ΕΕ» πρόσθεσε ο κύριος Ντανζίς. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ανακοινωθούν το καλοκαίρι του 2020. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 θα διευρυνθούν οι συμμετοχές στη συμμαχία και από άλλα προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το «Horizon Europe». «Ο στόχος της νέας ομάδας είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά στα υφιστάμενα προγράμματα, που έχουν δημιουργηθεί από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., όπως η «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των Συμμετεχόντων στην Κυκλική Οικονομία», η «Βάση Δεδομένων των έργων EASME» και το «Ραντάρ Καινοτομίας». Αυτά τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να δημιουργήσουν ένα πραγματικό οικοσύστημα επενδύσεων στην Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία και την καινοτομία», εξηγεί ο κύριος Ντανζίς. Η πρωτοβουλία «The Plastics Circularity Multiplier» διευθύνεται από τη «EuPC», η οποία είναι παράλληλα επικεφαλής επικοινωνίας και διάδοσης του έργου «DEMETO».
 • Το πρόγραμμα «PolynSPIRE» δίνει ώθηση στην κυκλική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Η υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση βασικό στόχο έτσι ώστε να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων. Για να το επιτύχει αυτό χρηματοδοτεί, μέσω προγραμμάτων όπως το «Horizon 2020», δράσεις που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη επίτευξη της εμβληματικής της πρωτοβουλίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα «polynSPIRE», το οποίο υποστηρίζει η «EuPC» και μέσω αυτής όλα της μέλη της, μεταξύ αυτών και ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος», είναι μια από αυτές τις δράσεις. Στόχος της είναι η παρουσίαση ενός συνόλου καινοτόμων, οικονομικά αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων που θα βελτιώσουν την ανακύκλωση των πλαστικών. Σε ένα σύντομο βίντεο περιγράφονται οι βασικές αρχές του προγράμματος «polynSPIRE». «Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και εφαρμογών. Παρότι τα ποσοστά ανακύκλωσης έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντούτοις οι χώροι υγειονομικής ταφής παραμένουν μια βασική επιλογή για τη διαχείριση αποβλήτων σε πολλά από τα κράτη μέλη. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν την οικονομία να γίνει πιο βιώσιμη. Τα μέτρα αυτά θα έχουν αντίκτυπο στη βιομηχανία πλαστικών. Το πρόγραμμα «polynSPIRE» υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια. Η ανακύκλωση και ο ανασχεδιασμός της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας είναι απαραίτητες σταθερές προκειμένου να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών υλικών αλλά και να μειωθεί η απόρριψη στους χώρους υγειονομικής ταφής. Το ερευνητικό πρόγραμμα, «polynSPIRE» προτείνει τρεις καινοτόμους τρόπους Χημική ανακύκλωσηΜηχανική ανακύκλωσηΑξιοποίηση  Με αυτούς τους τρόπους θα βελτιωθεί σημαντικά η ανακύκλωση πλαστικών υλικών» καταλήγει το βίντεο. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2022 και συγκέντρωσε 22 κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά / ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικούς οργανισμούς, συνδέσμους και βιομηχανίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του «polynSPIRE» είναι 9,95 εκατομμύρια ευρώ. Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το σύντομο βίντεο του προγράμματος: https://www.youtube.com/watch?v=QAOcmFUUVk8