Κυκλική οικονομία

circular linear

Η σημερινή παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική, που σημαίνει ότι οι εταιρείες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον και τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα απορρίμματα. Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα, στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Το κυκλικό μοντέλο είναι μια προσέγγιση που έχει ως υπόδειγμα τη φύση. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια ανάγκη, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα δημιουργούνται ξανά. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας θα είναι σημαντικός. Σε μια κυκλική οικονομία, η χρήση πόρων, οι εκπομπές αερίων και η παραγωγή απορριμμάτων θα ελαχιστοποιηθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού, συντήρησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ήδη, η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υιοθετήσει αυτή την τάση και συμβάλλει σημαντικά στην προοδευτική κυκλικότητα της οικονομίας. Τα προϊόντα από πλαστικό έχουν τις απαραίτητες ιδιότητες για να επιτρέψουν στην κοινωνία μας μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Ο Σ.Β.Π.Ε.  πιστεύει ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025. Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

“Το πλαστικό είναι το υλικό κλειδί για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας”

Ο Σ.Β.Π.Ε. ανήκει στο δίκτυο της “PlasticsEurope”, της Ένωσης προμηθευτών πλαστικών, η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη. Ο περιφερειακός της διευθυντής, Κιμ Κρίστιανσεν εξηγεί την σημαντικότητα που κατέχει η κυκλική οικονομία στον στρατηγικό σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών. ” Η βιομηχανία των πλαστικών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως καθημερινά. Ήτοι, την εξάντληση των πόρων, την κλιματική αλλαγή, τις εκπομπές CO2 και την έλλειψη τροφίμων. Έτσι από την σκοπιά της κυκλικής οικονομίας το πλαστικό είναι ένα υλικό – κλειδί που διευκολύνει την κυκλικότητα των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα αυξάνει την αποτελεσματικόττηα των πόρων και την αειφορία κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το γεγονός αυτό τονώνει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ειδήσεις

 • Νέα μελέτη εντοπίζει τις προκλήσεις και προτείνει λύσεις για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία των πλαστικών

  Στον προσδιορισμό των προκλήσεων και τις πιθανές τους λύσεις προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση όλων των πλαστικών συσκευασιών έως το 2030 εστιάζει νέα μελέτη, που εκπόνησε η «Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Αειφόρο  Χημεία» (SusChem). Η έκθεση ονομάζεται «Η έρευνα στρατηγικής των πλαστικών και η ατζέντα καινοτομίας σε μια κυκλική οικονομία» (Plastics strategic research and innovation agenda in a circular economy) και εκπονήθηκε ως μια απάντηση στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τη μελέτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι / έτος πλαστικών και στα όρια της Ε.Ε. δραστηριοποιούνται 60.000 επιχειρήσεις, που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών. Το 2016, συλλέχθηκαν 27 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων, εκ των οποίων οι 7,4 εκατομμύρια κατέληξαν σε χώρους υγειονομικής ταφής, οι 8,4 εκατομμύρια τόνοι ανακυκλώθηκαν και οι 11,3 εκατομμύρια τόνοι χρησιμοποιήθηκαν για ανάκτηση ενέργειας, γεγονός, που αποδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά. Η νέα αυτή μελέτη είχε τη στήριξη του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικών Βιομηχανιών» (CEFIC), της «PlasticsEurope», των Ευρωπαίων Μεταποιητών Πλαστικών (EuPC), της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Συνθέτων και Επεξεργασίας Πλαστικών και Πολυμερών (ECP4). Σχεδιασμός Η βελτίωση του συνολικού σχεδιασμού των πλαστικών προϊόντων και συσκευασιών θα οδηγήσει σε λιγότερα απόβλητα. Ορισμένα πλαστικά προϊόντα πρέπει να διατηρήσουν τη δομή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα στον κλάδο της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της χρήσης, εμφανίζονται ελαττώματα, που δεν μπορούν να επισκευαστούν και οδηγούν σε υψηλά ποσοστά απόρριψης, της τάξης του 20-30% ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου. Σύμφωνα με τη μελέτη, αυτή η πρόκληση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αυτό - διορθωμένα (self-healing) πολυμερή. Οι εκτιμήσεις για το τέλος του κύκλου ζωής των υλικών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο του σχεδιασμού. Τα διάφορα σύνθετα εξαρτήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και διάρκεια ζωής, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ενός προϊόντος, παρότι ορισμένα εξαρτήματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη αρκετά χρήσιμα. Μια λύση σε αυτό θα μπορούσε να είναι η βελτίωση του σχεδιασμού των συγκολλητικών μερών για να επιτρέπεται η εύκολη αποσυναρμολόγηση όταν απαιτείται. Επιπλέον, τα πολυμερή μπορούν να ανακυκλωθούν μόνο σε πεπερασμένο αριθμό περιπτώσεων λόγω απώλειας ιδιοτήτων όπως η διαύγεια και η αντοχή. Χρειάζεται αρκετή δουλειά για να επιτευχθεί ο αριθμός των κύκλων, που μπορεί να ανακυκλωθεί ένα πλαστικό. Ανακύκλωση Η μελέτη εντοπίζει διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με την ανακύκλωση των πλαστικών. Πολλές φορές μπορεί να είναι δύσκολη η ανίχνευση διάφορων συστατικών σε πολυστρωματικά υλικά, καθώς το καθένα έχει διαφορετικές ιδιότητες. Αυτό μπορεί να γίνει με οπτική φασματοσκοπία (optical spectroscopy), αλλά η συγκεκριμένη τεχνική χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη, όπως επισημαίνει η μελέτη. Ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών είναι επίσης δύσκολος, ιδιαίτερα εάν τα μελάνια εκτύπωσης εκτυπώνονται απευθείας πάνω στο πλαστικό ή εάν έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα όπως επιβραδυντικό φωτιάς. Υπάρχουν μερικές τεχνικές για την αφαίρεση του μελανιού, αλλά χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη για να μειωθεί το κόστος τους και η ανάγκη για τη χρήση διαλυτών. Η μόλυνση από τρόφιμα μπορεί επίσης να αποτελέσει πρόβλημα στην ανακύκλωση πλαστικών. Η ανίχνευση λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σε πολυστρωματικά υλικά αποτελεί πρόκληση. Επίσης, τα βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή θα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά. Οι ισχυρισμοί των εταιρειών ότι τα προϊόντα τους είναι βιοαποικοδομήσιμα ή λιπασματοποιήσημα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κατάλληλα πρότυπα. Το υψηλό κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και η χαμηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος είναι ένα ζήτημα για τη θερμοχημική ανακύκλωση (thermochemical recycling). Η προηγμένη θερμοχημική ανακύκλωση χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, όπως η χημική ανάκτηση μέσω αποπολυμερισμού (depolymerisation). Οι συγγραφείς της μελέτης ζητούν διεξαγωγή νέας έρευνας σχετικά με τις υπάρχουσες ροές αποβλήτων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τροφοδοτηθούν με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες. Εναλλακτικές πρώτες ύλες Τα αγροτικά υπολείμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη βιομάζας για την παραγωγή βιοπλαστικών, αλλά εγείρονται σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την αποτελεσματική μεταποίηση της βιομάζας σε προϊόν. Η χρήση του δεσμευμένου CO2 δύναται να αποτελέσει εναλλακτική πρώτη ύλη για την παραγωγή πλαστικών, αλλά η πρόκληση που υπάρχει εδώ είναι η οικονομική πρόσβαση σε CO2. «Η βιομηχανία πλαστικών δεσμεύεται να αυξήσει την αποδοτικότητα των παραγωγικών της διαδικασιών και να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κυκλικής οικονομίας» δήλωσε ο πρόεδρος της «SusChem», Μάρκους Στέιλεμαν. «Η νέα ατζέντα έρευνας και καινοτομίας δίνει μια νέα ώθηση, ενδυναμώνει τους τρόπους  προώθησης των πλαστικών στην κυκλική οικονομία και προσθέτει αξία μέσω της συνεργασίας» κατέληξε ο κύριος Στέιλεμαν, παρουσιάζοντας τη νέα αυτή μελέτη.
 • Η τρίτη έρευνα της «EuPC» για την χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στην μεταποιητική βιομηχανία

  Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικών προκλήσεων στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων από πλαστικές ύλες και η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) καθίσταται ένας σημαντικός παράγοντας για την εκπλήρωση των στόχων της βιομηχανίας. Οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση πλαστικών, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στην παραγωγή νέων προϊόντων, καθώς χωρίς τη δημιουργία μιας ισχυρής αγοράς rPM οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν θα εκπληρωθούν και η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία θα αποτύχει. Για να δημιουργήσει τις βάσεις επιτυχίας του εγχειρήματος ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών (EuPC) σε συνεργασία με την Polymer Comply Europe Sarl. (PCE) εγκαινίασε τα τελευταία χρόνια τη διενέργεια μιας σειράς ερευνών σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική χρήση του rPM στη βιομηχανία μεταποίησης. Στόχος αυτών των ερευνών είναι να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την τρέχουσα χρήση rPM στον κλάδο και να καταγραφούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μεταποίησης σε αυτόν τον τομέα. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά ουσιαστικά απαιτεί να αποκτηθεί περισσότερη γνώση σχετικά με τη χρήση του rPM στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι εταιρείες μεταποίησης στη μετάβαση τους προς μια κυκλική οικονομία. Η EuPC ζητεί από τα μέλη των Εθνικών Συνδέσμων Βιομηχανιών Πλαστικών να λάβουν μέρος στην τρίτη (3η) πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού (rPM).  Στην έρευνα έχουν πρόσβαση όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης πλαστικών. Η έρευνα θα μείνει διαθέσιμη για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου  έως και την 1η Δεκέμβριου 2019 ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρώτο τετράμηνο του 2020. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας προτρέπει τα μέλη του να λάβουν μέρος στην έρευνα της «EuPC». Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από αυτήν θα μας επιτρέψουν να υιοθετήσουμε μια πιο αποτελεσματική στρατηγική για να διαχειριστούμε τις μελλοντικές προκλήσεις, τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου είναι διαθέσιμα και τα αποτελέσματα των ερευνών για τα έτη 2017 και 2018. https://www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/eupc-surveys-use-rpm-plastics-converters
 • H νέα συνεργασία του Σ.Β.Π.Ε. με το πρόγραμμα Κυκλικής Οικονομίας BlueCycle

  Ως πρωτοπόρος στα θέματα υιοθέτησης της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας» αποδέχτηκε με ικανοποίηση την πρόσκληση του BlueCycle για την ένταξή του στο δίκτυο συνεργατών του. Το BlueCycle είναι το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανακύκλωση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων από την αλιευτική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν επιφανή Ιδρύματα, προσεγγίζουν τη βιομηχανία των πλαστικών σαν μέρος της λύσης για την εξάλειψη των θαλάσσιων απορριμμάτων. Το πρόγραμμα BlueCycle είναι καινοτόμο, βρίσκεται στον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας και για τον λόγο αυτό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος δεν δίστασαν λεπτό να αποδεχτούν την πρόσκληση συνεργασίας σε αυτήν την πρωτοβουλία. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των πλαστικών τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία προς ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό, από πλευράς πόρων, μέλλον. Τα πλαστικά είναι το υλικό, που συμβάλλει αποφασιστικά στην υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας» τόνισε ο πρόεδρος του «Σ.Β.Π.Ε.», Βασίλειος Γούναρης επισφραγίζοντας την πολλά υποσχόμενη συνεργασία. Στις 11 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του εκπροσώπου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος», Δημήτριου Σύρμου, του Εκτελεστικού Διευθυντή, Ηλία Μάμαλη με τους εκπροσώπους του BlueCycle και του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, Σουζάνα Λασκαρίδη και Έλια Νικητοπούλου. Στην ουσιαστική συζήτηση που ακολούθησε, τέθηκαν οι βάσεις για την εποικοδομητική σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας» είναι έτοιμος να συνδράμει στην επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών με την τεχνογνωσία των μελών του, στοχεύοντας να ενδυναμώσει το όραμα της υιοθέτησης μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα BlueCycle μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bluecycle.com
 • Ένα χωριό από πλαστικά μπουκάλια στον Παναμά

  Τα πλαστικά έχουν πολλές ζωές! Η επαναχρησιμοποίηση τους, μπορεί να οδηγήσει σε πρωτοβουλίες, όπως αυτή στον Παναμά, όπου τα πλαστικά μπουκάλια χρησιμοποιήθηκαν ως δομικά υλικά για την κατασκευή κατοικιών για τους κατοίκους του νησιού Μπόκας ντελ Τόρο, στον Παναμά. Το «Χωριό από πλαστικά μπουκάλια» είναι μια πρωτοβουλία του Καναδού Ρομπέρ Μπεζώ, που αποσκοπεί στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και τη χρήση τους ως δομικά υλικά για την κατασκευή κατοικιών. Ο Μπεζώ τέθηκε επικεφαλής του προγράμματος ανακύκλωσης του νησιού το 2012 και με τη βοήθεια εθελοντών συνέλλεξε σημαντικό όγκο πλαστικών μπουκαλιών. «Σε ενάμιση χρόνο είχαμε συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο μπουκάλια» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτά τα μπουκάλια χρησιμοποιήθηκαν ως δομικά υλικά για τη κατασκευή κατοικιών, όπως αυτό της φωτογραφίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το πλαστικό είναι ένας πολύτιμος πόρος. Ένα υλικό, που δύναται να έχει χιλιάδες χρήσεις. Η πρωτοβουλία του Μπεζώ είχε παράλληλα ως αποτέλεσμα την βιωματική εκπαίδευση των κατοίκων του νησιού στην επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων τους. Αντιλήφθηκαν, πλέον, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι τα πλαστικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
 • Ολυμπιακή Ημέρα 2019 – Το βάθρο των νικητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο θα κατασκευαστεί από ανακυκλωμένα πλαστικά

  Το Ολυμπιακό Κίνημα αγκαλιάζει εμπράκτως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και πρωτοπορεί παρουσιάζοντας το πρώτο βάθρο νικητών στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που θα είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανακυκλωμένα πλαστικά. Με αφορμή την Ολυμπιακή Ημέρα 2019 (23 Ιουνίου), η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή παρουσίασε σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων του Τόκυο 2020 και την εταιρεία «P&G» την φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία. Περίπου 2000 κάδοι θα είναι διαθέσιμοι σε καταστήματα λιανικής αλυσίδας στο Τόκυο και θα προωθήσουν την ενέργεια αυτή με στόχο τη συγκέντρωση πλαστικών συσκευασιών έπειτα από τη χρήση τους από τους καταναλωτές. Παράλληλα, σε αυτούς τους κάδους θα μπορούν να απορριφθούν και πλαστικά που συλλέχθηκαν από τις θάλασσες της Ιαπωνίας. Τα πλαστικά αυτά στη συνέχεια θα ανακυκλωθούν και θα επαναχρησιμοποιηθούν ως το βάθρο του νικητή σε κάθε άθλημα, συνδέοντας τα πλαστικά με την κορυφαία στιγμή στη ζωή ενός αθλητή.  Την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Έπειτα από το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτά τα βάθρα από ανακυκλωμένα πλαστικά δεν θα πεταχτούν αλλά θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του ρόλου του Ολυμπιακού Κινήματος στον τομέα της βιωσιμότητας. Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συλλογή 1,5 εκατομμυρίου πλαστικών συσκευασιών από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο. Χάρη στην πρωτοβουλία αυτή, θα εξοικονομηθούν 75 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα για κάθε συσκευασία από πλαστικά που ανακυκλώνεται. Μόλις επιτευχθεί ο στόχος της συλλογής 1,5 εκατομμυρίου πλαστικών συσκευασιών, η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020 θα έχει εξοικονομήσει αρκετή ενέργεια για να ηλεκτροδοτήσει ένα νοικοκυριό για 112 χρόνια.