Μέλη – Χορηγοί

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τα μέλη – χορηγούς τους για την ευγενική τους υποστήριξη.