Νομοθεσία για την ανακύκλωση

Το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση παρουσιάστηκε στις αρχές Οκτωβρίου του 2017 και έγινε νόμος της ελληνικής δημοκρατίας στις 8 Νοεμβρίου του 2017.  Από το νόμο απορρέουν νέα “ακανθώδη” ζητήματα για την ελληνική βιομηχανία πλαστικών. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος με μια σειρά ενεργειών και αρκετές ενημερωτικές συγκεντρώσεις επιχειρεί να διευκολύνει τα μέλη του σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, που καλούνται να δραστηριοποιηθούν.

 

Ο νόμος για την ανακύκλωση (Ν.4496_ΦΕΚ 170) (τροποποίηση του ν.2939 2001)για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς

Περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες