Νομοθεσία για τα πλαστικά

Στις παρακάτω ενότητες μπορείτε να βρείτε τη νομοθεσία που διέπει τον κλάδο της βιομηχανίας των πλαστικών σε ελληνικό και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Σύνδεσμός Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος προσπαθεί πάντα να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των μελών του προτείνοντας στον νομοθέτη τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν κυριαρχήσει παγκοσμίως.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το «Νόμο Υπ’ αριθμ. 2939», που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 6η Αυγούστου του 2001 και αναφέρεται στο θέμα «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων»

 

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ΦΕΚ ν. 2939_2001