preloader icon

17.01.2019
Θαλάσσια ρύπανση
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας χαιρετίζει και συμμετέχει στην «Alliance to End Plastic Waste» - Ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια επενδύσεις.
news image

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας χαιρετίζει τη χθεσινή ανακοίνωση της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού «Alliance to End Plastic Waste» (AEPW), ο οποίος δεσμεύτηκε να συνεισφέρει ένα (1) δισεκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας, προκειμένου να επιλυθεί το παγκόσμιο ζήτημα των πλαστικών απορριμμάτων. Το συνολικό ποσό, που αναμένεται να συγκεντρωθεί από την «Συμμαχία» και να διοχετευθεί σε μια σειρά στοχευμένων δράσεων είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Περίπου 30 εταιρείες συμμετέχουν σε αυτή την εμβληματική πρωτοβουλία, που αποδεικνύει εμπράκτως την αμετακίνητη θέληση της παγκόσμιας βιομηχανίας των πλαστικών να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με πράξεις και όχι λόγια.

https://www.youtube.com/watch?v=Og2YM3rbu5Y

Το πλαστικό είναι εξαιρετικά πολύτιμο για να απορρίπτεται αλόγιστα και ο σκοπός της Συμμαχίας είναι να προωθήσει λύσεις για την εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων από το περιβάλλον και ιδιαίτερα από τους ωκεανούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας.

Ο Σ.Β.Π.Ε. είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στα θέματα κυκλικής οικονομίας, όπως έχει αποδείξει με μια σειρά πρωτοβουλιών και θα το πράξει και σε αυτή την περίπτωση της Συμμαχίας.  

Η «Alliance to End Plastic Waste» (AEPW) απαρτίζεται από περίπου τριάντα εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη συγκεντρώσει ένα (1,0) δισεκατομμύριο δολάρια, με καταληκτικό στόχο την επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της «Συμμαχίας» απαρτίζεται από εταιρείες που παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν, μεταποιούν, συλλέγουν και ανακυκλώνουν πλαστικά. Παραγωγούς χημικών και πλαστικών, εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, εμπόρους λιανικής πώλησης, μεταποιητές και εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Ολόκληρη, δηλαδή, την αλυσίδα αξίας των πλαστικών.

 

Η Συμμαχία συνεργάζεται ήδη με το «Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (World Business Council for Sustainable Development), το οποίο αποτελεί ιδρυτικό στρατηγικό εταίρο. Η Συμμαχία ανακοίνωσε επίσης μια πρώτη σειρά έργων και συνεργασιών, που σκιαγραφούν το περίγραμμα των λύσεων για το τέλος των πλαστικών απορριμμάτων:

 

  • Συνεργασία με δήμους για τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες αστικές περιοχές, όπου σήμερα δεν υπάρχουν υποδομές. Ειδικά, σε εκείνους τους δήμους που βρίσκονται κατά μήκος ποταμών, οι οποίοι μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες πλαστικών απορριμμάτων από την ξηρά στις θάλασσες. Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή τοπικών κυβερνήσεων και ενδιαφερομένων μερών. Αναμένεται να δημιουργήσει οικονομικά βιώσιμα συστήματα διαχείρισης, τα οποία θα μπορούν να αντιγραφούν και να εφαρμοστούν σε πολλές πόλεις και περιφέρειες παγκοσμίως. Η «Συμμαχία» θα επιδιώξει να συνεργαστεί με άλλα προγράμματα που εφαρμόζονται σε δήμους, όπως το «Project STOP», που δραστηριοποιείται στην Ινδονησία.

 
  • Χρηματοδότηση του «Δικτύου Εκκολαπτηρίων» (Incubator Network) απο την εταιρεία «Circulate Capital» για την ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογιών, επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι με τις πρωτοβουλίες τους θα εμποδίσουν τα πλαστικά απορρίμματα να εισέλθουν στους ωκεανούς και θα βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μια σειράς επενδυτικών σχεδίων με αρχική εστίαση στη Νοτιοανατολική Ασία.

 
  • Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου επιστημονικού, ενημερωτικού έργου, ανοιχτού κώδικα (open source), για την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο με αξιόπιστη συλλογή δεδομένων, μετρήσεις, πρότυπα και μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις, τις εταιρείες και τους επενδυτές να εστιάσουν και να επιταχύνουν ενέργειες, που θα εμποδίσουν την είσοδο πλαστικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Η «Συμμαχία» θα διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς, που ήδη συμμετέχουν σε παρόμοια έργα συλλογής δεδομένων.

 
  • Συνεργασία με διακυβερνητικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη για τη διεξαγωγή κοινών σεμιναρίων (workshops) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κυβερνητικούς αξιωματούχους και ηγέτες των τοπικών κοινοτήτων, τα οποία θα τους βοηθήσουν να εντοπίσουν και να επιδιώξουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τα τοπικά προβλήματα στην διαχείριση των απορριμμάτων.

 
  • Υποστήριξη του προγράμματος «Renew Oceans» για την ενίσχυση τοπικών επενδύσεων και την εμπλοκή των τοπικών ενδιαφερομένων μερών. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει τα πλαστικά απόβλητα προτού καταλήξουν στον ωκεανό από τα δέκα μεγάλα ποτάμια, που σύμφωνα με μελέτες μεταφέρουν τη μεγάλη πλειοψηφία χερσαίων αποβλήτων στους ωκεανούς.

 

Τους επόμενους μήνες, η Συμμαχία θα πραγματοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις και θα επιχειρήσει να υπάρξει πρόοδος σε τέσσερις βασικούς τομείς:

 
  • Ανάπτυξη υποδομών για τη συλλογή, τη διαχείριση αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης.

 
  • Καινοτομία για την προώθηση και την εξέλιξη νέων τεχνολογιών, που θα καταστήσουν ευκολότερη την ανακύκλωση και την ανάκτηση πλαστικών ενώ θα δημιουργούν επιπρόσθετη αξία σε όλα τα πλαστικά μετά τη χρήση τους.

 
  • Εκπαίδευση και εμπλοκή των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να αρχίσουν άμεσα δράσεις για την επίλυση του προβλήματος.

 
  • Καθαρισμός περιοχών με συγκεντρωμένα πλαστικά απορρίμματα, ιδίως ποταμών, που μεταφέρουν χερσαία πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα.

 

Έρευνες από τον οργανισμό «Conservancy Ocean» αποδεικνύουν ότι σχεδόν το 80% των πλαστικών απορριμμάτων, που καταλήγουν στους ωκεανούς προέρχεται από την ξηρά. Η συντριπτική τους πλειοψηφία μεταφέρεται στη θάλασσα από τα ποτάμια. Μια άλλη μελέτη του «Helmholtz Centre for Environmental Research» εκτιμά ότι περισσότερα από το 90% των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς προέρχονται από 10 μεγάλους ποταμούς παγκοσμίως. Οκτώ στην Ασία και δύο στην Αφρική. Εξήντα τοις εκατό (60%) των πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς  προέρχονται από πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

«Ενώ η προσπάθεια μας θα έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, η Συμμαχία θα είναι περισσότερο αποτελεσματική στην επίλυση του προβλήματος αν εστιάσει στις περιοχές του πλανήτη, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Θα μοιραστούμε λύσεις και τις καλύτερες πρακτικές ώστε αυτές οι προσπάθειες να μπορούν να ενισχυθούν και να επιταχυνθούν σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Πίτερ Μπάκερ.

Οι ακόλουθες εταιρείες είναι τα ιδρυτικά μέλη της «Alliance to End Plastic Waste»:

BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, SUEZ, Shell, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia και Versalis (Eni).

https://www.youtube.com/watch?v=DYacKznxvgA

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο www.endplasticwaste.org και να επικοινωνήσετε με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας.