preloader icon

15.07.2019
Θαλάσσια ρύπανση
Τα πλαστικά αναλαμβάνουν δράση για την θαλάσσια ρύπανση
news image

Μεγάλο αφιέρωμα στις 355 δράσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας πλαστικών για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης

Η θαλάσσια ρύπανση (Marine Litter) είναι μια παγκόσμια πρόκληση,  που επηρεάζει τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τα ποτάμια. Η μη ορθή απόρριψη των προϊόντων, που καταναλώνουμε αποδεικνύεται επιζήμια για την άγρια ​​ζωή, την αλιεία και τον τουρισμό.  Ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας», μέσω του εκτεταμένου ευρωπαϊκού δικτύου συνδέσμων και οργανισμών, που συμμετέχει, εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις που έχει αναλάβει η βιομηχανία πλαστικών παγκοσμίως. Οι Σύνδεσμοι πλαστικών σε ολόκληρο τον κόσμο δεσμεύτηκαν το 2011 να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος δημιουργώντας το «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης» που θα προσφέρει λύσεις για τα θαλάσσια απορρίμματα. Σήμερα η παγκόσμια βιομηχανία πλαστικών υποστηρίζει περισσότερα από 355 έργα σε 40  χώρες, που εκτείνονται από την εκκαθάριση των παραλιών μέχρι τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και από την διενέργεια παγκόσμιων ερευνών μέχρι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Το όραμα της βιομηχανίας των πλαστικών είναι να μην υπάρχει διαρροή απορριμμάτων στους ωκεανούς. Τα πλαστικά είναι πολύτιμα υλικά για να απορρίπτονται. Ο Σ.Β.Π.Ε. και τα μέλη του έχουν ως προτεραιότητα δράσεις που εμποδίζουν την διαρροή των πλαστικών σε ποτάμια, θάλασσες και ωκεανούς, αλλά και στην ξηρά.  

Η ανθρώπινη συμπεριφορά, οι χαμηλής αποτελεσματικότητας υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και η κουλτούρα της ρύπανσης είναι οι βαθύτερες αιτίες αυτού του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα πλαστικά συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ποιότητας της ζωής μας, στη διαφύλαξη των πόρων, στη μείωση των εκπομπών CO2 και κάνουν δυνατές μια σειρά από καινοτομίες. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπεύθυνα από τους πολίτες. Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και απαιτεί παγκόσμιες λύσεις. Τα πλαστικά δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος των ωκεανών. Τα θαλάσσια απορρίμματα δεν είναι αποδεκτά!

Στις 355 έφτασαν οι δράσεις της «Παγκόσμιας Συμμαχίας για το Πλαστικό»

Οι δράσεις της «Παγκοσμίας Συμμαχίας για τα Πλαστικά» (Global Plastics Alliance) για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης έφτασαν τις 355 σε όλο τον κόσμο. Η «Παγκόσμια Συμμαχία για τα Πλαστικά» αφορά τη συνεργασία διάφορων Συνδέσμων της βιομηχανίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης. Τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε η 4η Έκθεση Προόδου, συνοψίζοντας τις δεσμεύσεις, που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Διακήρυξης για την εύρεση βιώσιμων λύσεων στο ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης.  Αυτή την εποχή έχουν σχεδιαστεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί περίπου 355 έργα για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.  

Υπάρχει ένας τριπλασιασμός του αριθμού των έργων που έχουν αναληφθεί από το 2011, όταν και ανακοινώθηκε η δημιουργία της «Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Πλαστικά». Τα έργα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Αφορούν την εκκαθάριση παραλιών, τη δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων, παγκόσμιες έρευνες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, τις οποίες έχουν αναλάβει 74 Σύνδεσμοι σε 40 χώρες παγκοσμίως.

«Οι σύνδεσμοι πλαστικών ασχολούνται ενεργά με την εύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του «Asia Plastics Forum», Κάλουμ Τσεν. «Ιδιαίτερα στην Ασία, η αλυσίδα αξίας των πλαστικών προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους καταναλωτές και τις κυβερνήσεις σχετικά με τους τρόπους, που μπορούν να κρατήσουν τα πλαστικά απορρίμματα μακριά από το περιβάλλον μας». Υπάρχει επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως στην Ασία, ως μέρος της λύσης για αυτή την παγκόσμια πρόκληση. «Η τελευταία έκθεση που εκδόθηκε δείχνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την παγκόσμια βιομηχανία πλαστικών, η οποία είναι αφοσιωμένη στην  επίλυση των προβλημάτων ρύπανσης των ωκεανών» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του «Αμερικανικού Συμβουλίου Χημείας», Στιβ Ράσελ. «Από την 5η Διεθνή Διάσκεψη για τα θαλάσσια απορρίμματα όταν και ανακοινώσαμε για πρώτη φορά τη Διακήρυξη για την εύρεση βιώσιμων λύσεων στο ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης τριπλασιάσαμε τον αριθμό των έργων, που συμμετέχει η παγκόσμια βιομηχανία των πλαστικών».

O εκτελεστικός διευθυντής της «PlasticsEurope», Καρλ-Χάιντς Φέρστερ δήλωσε ότι: «Ένας σημαντικός στόχος του Plastics 2030 (εθελοντική δέσμευση της «PlasticsEurope») είναι να σταματήσει η διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον στόχο με μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή» κατέληξε ο κ. Φέρστερ.

Οι έξι τομείς, που εστιάζει η «Παγκόσμια Διακήρυξη» είναι η εκπαίδευση, η έρευνα, οι δημόσιες πολιτικές, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η ανακύκλωση / ανάκτηση πλαστικών και ο περιορισμός των πλαστικών κόκκων (pellet).

Τι είναι η «Παγκόσμια Διακήρυξη»

Στην παροχή βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης στοχεύει η «Παγκόσμια Διακήρυξη για λύσεις σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα».  Η παγκόσμια βιομηχανία των πλαστικών εμπράκτως αναλαμβάνει δράσεις και προτείνει τα μέτρα που θα λάβουν οι βιομηχανίες στο μέλλον, προκειμένου να δοθούν λύσεις για αυτό το πρόβλημα. Η παγκόσμια διακήρυξη για τα θαλάσσια απορρίμματα στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή για την διαμόρφωση μιας λύσης σε αυτό το σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Τα πλαστικά δεν θα πρέπει να αποτελούν μέρος των ωκεανών. Τα πλαστικά υλικά αποφέρουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και των πόρων, της προστασίας των καταναλωτών, των καινοτομιών που βελτιώνουν την υγειονομική περίθαλψη, την μείωση της αλλοίωσης των τροφίμων και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Για να απολαμβάνει η κοινωνία μας όσα μπορούν να προσφέρουν τα πλαστικά είναι απαραίτητο να ανακτηθούν κατάλληλα έτσι ώστε τα απορρίμματα να μην απειλούν το φυσικό μας περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Έρευνες από επιστήμονες αναφέρουν τον βαθμό απόρριψης πλαστικών στους ωκεανούς και τις συνέπειες που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι Σύνδεσμοι πλαστικών είναι σταθερά προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα πλαστικά δεν ανήκουν στους ωκεανούς και πως θα πρέπει το υλικό να χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα, να επαναχρησιμοποιείται, να ανακυκλώνεται και εν τέλει να ανακτάται η ενεργειακή του αξία.

Αυτά είναι μεγάλα και περίπλοκα θέματα με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις και δύσκολο να επιλυθούν από μια ενιαία οντότητα, τη βιομηχανία, ή τις κυβερνήσεις. Η παγκόσμια βιομηχανία των πλαστικών έχει δεσμευτεί ότι θα:


1. Συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων, συνεργαζόμενη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την πρόληψη θαλάσσιων απορριμμάτων.
2. Συνεργαστεί με την επιστημονική κοινότητα και τους ερευνητές για να κατανοήσει καλύτερα και να αξιολογήσει το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των λύσεων που θα προτείνει για τα απορρίμματα στην θάλασσα

3. Προωθήσει ολοκληρωμένες λύσεις, βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα,  πολιτικές και επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη θαλάσσιων απορριμμάτων.
4. Βοηθήσει για τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και πρακτικές, ιδίως σε κοινότητες και χώρες που γειτνιάζουν με τους ωκεανούς μας
5. Ενισχύσει τις ευκαιρίες για την ανάκτηση πλαστικών προϊόντων για την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας.

Από το 2011, η παγκόσμια βιομηχανία πλαστικών συνεργάστηκε σε πολλές προσπάθειες και έργα για την έρευνα και την πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων σε όλο τον κόσμο συνυπογράφοντας την «Διακήρυξη της «Global Plastics Solutions» για λύσεις στον τομέα της θαλάσσιας ρύπανσης». Η διακήρυξη έχει υπογραφεί από 74 Συνδέσμους πλαστικών σε 35 χώρες.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας και τα μέλη του θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και τη διαχείριση των υγρών και στέρεων αποβλήτων.