preloader icon

01.12.2019
Θαλάσσια ρύπανση
«Κοινός στόχος όλων μας είναι τα μηδενικά απόβλητα»
news image

Μόλις μερικές εβδομάδες στην ηγεσία του Αμερικανικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών, του «PLASTICS», ο νέος του Πρόεδρος, Τόνι Ραντοτζέφσκι άρχισε να ταξιδεύει στην μεγάλη επικράτεια των Η.Π.Α. προκειμένου να μιλήσει κατ’ ιδίαν με τους περισσότερους από τους 993.000 εργαζομένους της βιομηχανίας των πλαστικών. Αυτοί θα είναι οι πρεσβευτές της βιομηχανίας, που θα επιχειρήσουν να αλλάξουν την αντίληψη, που έχει το κοινό για το υλικό. Είναι ο βασικός στόχος της προεδρίας του, όπως αποκαλύπτει στην πρώτη διεθνή συνέντευξη που παραχώρησε στα «Πλαστικά Χρονικά». «Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτούς τους 993.000 εργαζόμενους σε πρεσβευτές των πλαστικών. Ο βασικός μας στόχος είναι να αλλάξουμε την αντίληψη των συμπολιτών μας για τα πλαστικά. Από ένα υλικό που θεωρούν ότι είναι «μιας χρήσης» ή κάτι που θα πετάξουν σύντομα σε ένα υλικό που θα είναι αρκετά πολύτιμο για να απορρίπτεται» υποστηρίζει ο κύριος Ραντοτζέφσκι, ο οποίος θα ρίξει σημαντικό βάρος στην προσέγγιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που καταπολεμούν το υλικό. «Θα πρέπει επίσης να πείσουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο. Τα μηδενικά απόβλητα». Τα πλαστικά μιας χρήσης, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις είναι ένα ακανθώδες ζήτημα και για τον «PLASTICS». «Οι απαγορεύσεις είναι κοντόφθαλμες πολιτικές και αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιλύσουν, μιας και δεν έχει υπάρξει πρώτα μια ορθή και λεπτομερής ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων» ισχυρίζεται στη συνέντευξη του στα «Πλαστικά Χρονικά» ο νέος πρόεδρος του «PLASTICS».

«Πλαστικά Χρονικά»: «Αναλάβετε την ηγεσία του Αμερικανικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών» (PLASTICS) εδώ και λίγες εβδομάδες. Θα μπορούσατε να περιγράψετε στους αναγνώστες μας τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία πλαστικών των Η.Π.Α.; Ιδίως σε ένα περιβάλλον, με διαφορετικό νομικό πλαίσιο για κάθε πολιτεία;»

«Τόνι Ραντοτζέφσκι»: «Όπως αναφέρατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει εθνικός νόμος που να διέπει για παράδειγμα την ανακύκλωση. Οι πολιτειακές και οι τοπικές αρχές έχουν την ευχέρεια να καθορίσουν τα δικά τους συστήματα και να θέσουν τους δικούς τους στόχους. Υπάρχουν ζητήματα, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως Σύνδεσμος. Για παράδειγμα ορισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές από το να κάνουν ανακύκλωση. Μια πρακτική που είναι λανθασμένη και επιβλαβής. Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης για τα πλαστικά απόβλητα. Αυτό που χρειάζεται να γίνει άμεσα είναι να βελτιωθούν οι τεχνολογίες ανακύκλωσης, να γίνουν καλύτερα τα προγράμματα δημοτικής ανακύκλωσης και να υπάρξουν πιο αποτελεσματικές υποδομές σε εθνικό επίπεδο. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα του «PLASTICS». Θα πρέπει επίσης να πείσουμε τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ότι όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο. Τα μηδενικά απόβλητα. Θα είναι δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο κομμάτι της δουλειάς μας. Η τρίτη προτεραιότητα μου είναι να ακούσω όλα τα μέλη μας. Για αυτό και έχω αρχίσει επισκέψεις σε όλη την επικράτεια των Η.Π.Α.»

«Πλαστικά Χρονικά»: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας ως μια λύση για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών αγκαλιάζει αυτήν την πρωτοβουλία ενώ πληροφορούμαστε ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζει επίσης έδαφος η κυκλική οικονομία. Ποια είναι η θέση του «PLASTICS» σε ότι αφορά την κυκλική οικονομία, πώς εξελίσσεται η μετάβαση από το γραμμικό μοντέλο στο κυκλικό στις ΗΠΑ και ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε;»

«Τόνι Ραντοτζέφσκι»: «Αναγνωρίζουμε την αξία των αρχών της κυκλικής οικονομίας όταν η κυκλικότητα των υλικών αποφέρει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό όφελος στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Υποστηρίζουμε επίσης τη «Διαχείριση Βιώσιμων Υλικών» ( Sustainable Materials Management - SMM) ως κατευθυντήρια αρχή της πολιτικής μας. Η αρχή που σας ανέφερα λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, δίνοντας προτεραιότητα στη χρήση υλικών και διαδικασιών, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής. Η ολιστική προσέγγιση της «Διαχείρισης Βιώσιμων Υλικών» επιτυγχάνει αυτόν τον στόχο με μετρήσιμα αποτελέσματα σε τομείς όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η χρήση νερού, η αποδοτικότητα μεταφοράς για διάφορα υλικά, η σύγκριση των πλεονεκτημάτων τους, ενώ παράλληλα πληρούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Υποστηρίζουμε και εργαζόμαστε προκειμένου να επιτύχουμε την αύξηση της κυκλικότητας των υλικών, αλλά υπάρχουν περισσότερα ζητήματα που αφορούν ένα προϊόν από την απόρριψη του. Πρέπει να εξετάσουμε τον πλήρη κύκλο ζωής αυτών των υλικών προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας δεν δημιουργούν άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες σε άλλους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού».

«Πλαστικά Χρονικά»: «Υπάρχει μια παγκόσμια πολεμική εναντίον ορισμένων προϊόντων που αποκαλούνται πλαστικά μιας χρήσης (SUP). Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να απαγορεύσει ορισμένα πλαστικά μιας χρήσεως το 2021. Ωστόσο, για πολλά προϊόντα δεν υπάρχει ακόμη μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση στις Η.Π.Α. σχετικά με τις προτεινόμενες απαγορεύσεις στα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης; Τι προτίθεστε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά αυτή την πρόκληση;»

«Τόνι Ραντοτζέφσκι»: «Σε πολλές περιπτώσεις, το προϊόν, που θεωρείται πλαστικό «μιας χρήσης» είναι στην πραγματικότητα η πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή, αν εξεταστεί ο κύκλος ζωής του, από τη διαδικασία παραγωγής, τη μεταφορά του και στη συνέχεια την ανακύκλωση. Οι απαγορεύσεις είναι κοντόφθαλμες πολιτικές και αρκετές μελέτες έχουν αποδείξει ότι θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα επιλύσουν, μιας και δεν έχει υπάρξει πρώτα μια ορθή και λεπτομερής ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων. Στις Η.Π.Α. αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες απαγορεύσεις που αφορούν τα πλαστικά καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες. Σε ορισμένες πολιτείες,  απαγορεύτηκε στα εστιατόρια να τοποθετούν τρόφιμα σε δοχεία τροφίμων από διογκωμένη πολυστερίνη. Ο «PLASTICS» προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων συνεχίζει να υποστηρίζει νομοθεσίες όπως ο νόμος «Save Our Seas Act 2.0», ο οποίος αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες των θαλάσσιων απορριμμάτων, προωθώντας την έρευνα και βελτιώνοντας τις υποδομές διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων. Η ίδια η βιομηχανία ανέλαβε τις ευθύνες της για τα πλαστικά απόβλητα προσφέροντας καινοτομίες, όπως άλλωστε κάνει πάντα. Ανέπτυξε νέες χημικές ουσίες, επένδυσε σε νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης και συλλογής, ανέπτυξε τρόπους μετατροπής των πλαστικών αποβλήτων σε ενέργεια και δημιούργησε προσφορά για την κάλυψη της ζήτησης για ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό.»

«Πλαστικά Χρονικά»: «Η αντίληψη του κοινού σχετικά με τα πλαστικά δεν είναι θετική. Ποια είναι η στρατηγική σας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αρνητική εικόνα των πλαστικών, να προωθηθούν τα οφέλη του υλικού και τελικά να αλλάξει κάποτε η αρνητική αντίληψη που υπάρχει;»

«Τόνι Ραντοτζέφσκι»: «Η εκπαίδευση είναι σημαντική. Πολλές φορές οι συμπολίτες μας διαβάζουν απλά τους τίτλους των ειδήσεων χωρίς να εξετάζουν τα γεγονότα. Οι αρχικές προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν στους 993.000 άνδρες και γυναίκες που απασχολούνται στη βιομηχανία των πλαστικών στις Η.Π.Α., για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε τον δικτυακό τόπο «ThisIsPlastics.com». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της βιομηχανίας, που στοχεύει στο να δημιουργήσει έμπνευση προκειμένου να αρχίσει μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τα πλαστικά και τη δύναμή τους. Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτούς τους 993.000 εργαζόμενους σε πρεσβευτές των πλαστικών. Είναι μια πρωτοβουλία με σπουδαία αποτελέσματα για τη βιομηχανία μέχρι στιγμής. Σκοπεύουμε να την ενισχύσουμε, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι μας να έχουν πρόσβαση σε επιχειρήματα, που θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν τα πλαστικά και να επικοινωνήσουν ευκολότερα με τους νομοθέτες για σημαντικά θέματα. Έχουμε επίσης αναλάβει ηγετικό ρόλο σε πολλά έργα, συμπεριλαμβανομένου του «Pacific Northwest Secondary Sorting Demonstration». Πρόκειται για ένα έργο επίδειξης ανακύκλωσης, που διαρκεί 60 ημέρες. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός φορητού  συστήματος διαλογής, όπου επιλεγμένα πλαστικά υλικά από τέσσερις περιφερειακές εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών (MRFsMaterial Recovery Facilities) θα διαχωρίζονται περαιτέρω με τελικό στόχο να αυξηθεί η τελική αξία των δεμάτων, που προκύπτουν από αυτές τις εγκαταστάσεις και να διευκολυνθεί η ανακύκλωσή τους. Η Επιτροπή Μεταφορών και Βιομηχανικών Πλαστικών (TIP) του «PLASTICS» συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Οχημάτων (ELV), το οποίο αποσκοπεί στο να αποδείξει τη βιωσιμότητα της συλλογής και της ανακύκλωσης των πλαστικών μερών από τα οχήματα και να δημιουργήσει ένα βασικό μοντέλο ανάκτησης, ξεκινώντας από τη θερμοπλαστική πολυολεφίνη (TPO). Η ομάδα εργασίας των εύκαμπτων συσκευασιών και σακουλών εγκαινίασε το 2017 το πρόγραμμα «New End Market Opportunities» (NEMO), που προσδοκά στην ανάπτυξη μιας αξιόπιστης πηγής υλικών για τις εταιρείες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ανακυκλωμένες πλαστικές σακούλες και φιλμ στα νέα προϊόντα τους. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα, που περιλαμβάνονται στη στρατηγική του Συνδέσμου. Ο στόχος μας, όμως, ως Σύνδεσμος είναι να αλλάξουμε την αντίληψη των συμπολιτών μας για τα πλαστικά, από ένα υλικό που θεωρούν ότι είναι «μιας χρήσης» ή κάτι που θα πετάξουν σύντομα σε ένα υλικό που θα είναι αρκετά πολύτιμο για να απορρίπτεται».

 
«Πλαστικά Χρονικά»:
Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. Υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα της ρύπανσης προέρχεται από την Ασία. Μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ να επικεντρωθούν σε εκείνες τις χώρες με ανεπαρκείς εγκαταστάσεις διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων; Η «Alliance to End Plastic Waste» επικεντρώνεται σε αυτόν τον τομέα με επιτυχία μέχρι στιγμής.

«Τόνι Ραντοτζέφσκι»: «Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε πόρους από παντού για να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων. Είμαστε σε αυτό όλοι μαζί. Δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα, που επηρεάζει την Ασία, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Υποστηρίζουμε την «Alliance to End Plastic Waste» και είμαστε επίσης μέλη της «Global Plastics Alliance», η οποία περιλαμβάνει ενώσεις από όλο τον κόσμο με στόχο να σταματήσει τη διαρροή των πλαστικών μετά τη χρήση τους, μακριά από το περιβάλλον και να βελτιώσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα του υλικού.

«Πλαστικά Χρονικά»: «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση βρίσκεται ante portas (προ των πυλών). Πώς κατά την άποψή σας θα επηρεαστεί η βιομηχανία των πλαστικών από αυτή την επανάσταση και τι κάνετε στις Η.Π.Α. για να προετοιμαστούν τα μέλη σας;

«Τόνι Ραντοτζέφσκι»: «Η «Βιομηχανία 4.0» και η αυξημένη αυτοματοποίηση είναι ήδη γεγονός για πολλά μέλη μας στις Η.Π.Α.. Προφανώς, η αυτοματοποίηση θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Για να προετοιμάσουμε τα μέλη μας για αυτή τη νέα φάση συγχώνευσης έξυπνων συσκευών και εξοπλισμού, έχουμε αναπτύξει μια επιτροπή, την «Industry 4.0». Συνεργαζόμαστε επίσης με άλλες πλαστικές ενώσεις σε όλο τον κόσμο, που συνήλθαν πρόσφατα στη Ντίσελντορφ της Γερμανίας για την έκθεση «Κ 2019». Παρέχουμε επίσης πληροφορίες για διάφορα πρωτόκολλα εξοπλισμού που αναπτύσσονται και παρέχουμε ενημερώσεις στα μέλη μας για όλες τις αλλαγές του Industry 4.0, ώστε να είναι καλά ενημερωμένοι.