preloader icon

11.09.2021
Ειδήσεις
Για τις συνέπειες χρήσης 30% ανακυκλωμένου υλικού σε νέες πλαστικές συσκευασίες προειδοποιεί η «EuPC».
news image

Απάντηση στην ανακοίνωση της «PlasticsEurope» εξέδωσε η «EuPC» υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά βήματα και να ακυρωθούν οι προσπάθειες για καλύτερο σχεδιασμό των προϊόντων. 

Παράλληλα, επισημαίνει τον κίνδυνο προβλημάτων στην απρόσκοπτη παροχή ανακυκλωμένων υλικών σε μια αγορά, που ακόμη βρίσκεται στα «σπάργανα» και υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση του «Συνδέσμου Μεταποιητών Πλαστικών Ευρώπης» (EuPC) παρακάτω: 

«Οι μεταποιητές πλαστικών συσκευασιών στην Ευρώπη είναι προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας. 

Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες μειώνει την εξάρτηση της βιομηχανίας από τις ορυκτές πρώτες ύλες και κατά συνέπεια τις εκπομπές CO2 στην παραγωγή τους. 

Πιστεύουμε, ακράδαντα ότι ο στόχος αύξησης του ανακυκλωμένου περιεχομένου στις συσκευασίες, ώστε να φτάσει το 30% έως το 2030 είναι θεμιτός και εφικτός, εφόσον η ευθύνη διαμοιραστεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πλαστικών.

Σχετικά με αυτό, η «EuPC» προειδοποιεί την «PlasticsEurope» για τις συνέπειες της μονομερούς τοποθέτησης αυτής της δομικής αλλαγής στις πλάτες των μεταποιητών πλαστικών (των πελατών της) χωρίς να εξετάσει προσεκτικά τις εναλλακτικές δυνατότητες αύξησης του ανακυκλωμένου περιεχομένου στις συσκευασίες

«Η εισαγωγή της υποχρέωσης χρήσης ανακυκλωμένου υλικού στα νέα προϊόντα δύναται να προκαλέσει προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της αγοράς rPET της Ε.Ε., όπως είναι σήμερα. 

Όσο τα ανακυκλωμένα προϊόντα, που απαιτούνται από την αγορά, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες αλλά και σε ποιότητα, ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των πλαστικών συσκευασιών, ακόμη και απαγόρευσης της διάθεσης τους. 

Για παράδειγμα, στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων δεν υπάρχουν ακόμη οι τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Έτσι μια εξέλιξη, όπως η παραπάνω, θα έθετε σε αμφιβολία την οικονομική βιωσιμότητα χιλιάδων μεσαίου μεγέθους εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση συσκευασιών στην Ευρώπη αλλά και τις επενδύσεις τους στην κυκλικότητα. 

Η κυκλική οικονομία είναι κοινή ευθύνη. 

Ως εκ τούτου, ζητούμε μια δίκαιη κατανομή των νομικών υποχρεώσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας και αναγνώριση της χημικής ανακύκλωσης από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις. 

Για να μην υπάρξουν προβλήματα στη διάθεση ανακυκλωμένων υλικών, οι προμηθευτές πλαστικών θα πρέπει να δεσμευτούν να διαθέσουν αντίστοιχα υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένων πλαστικών ή πολυμερών, που έχουν κατασκευαστεί με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, στην αγορά της ΕΕ.», δήλωσε ο Πρόεδρος της «EuPC», Ρενάτο Ζέλχερ.

Η «EuPC» χαιρετίζει τις καινοτομίες στην ανακύκλωση και υποστηρίζει τον ανοικτό και θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ τεχνολογιών χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις. Η χημική ανακύκλωση προσφέρει ευκαιρίες για την ταχύτερη υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας, κυρίως σε περιπτώσεις, όπου τα ρεύματα αποβλήτων αναμειγνύονται και επιμολύνονται, έτσι ώστε τα πλαστικά απόβλητα να μην μπορούν πλέον να ταξινομηθούν και να ανακυκλωθούν μηχανικά. 

Επιπλέον, η χημική επεξεργασία παραδίδει ανακυκλωμένα προϊόντα σε υψηλή ποιότητα παρθένου υλικού, που θα μπορούσε να συμβάλλει στο να εξομαλυνθεί η προσφορά υλικών για εφαρμογές, όπως οι συσκευασίες τροφίμων. 

Η μηχανική ανακύκλωση δεν μπορεί να συνεισφέρει σε αυτόν τον τομέα, τουλάχιστον όχι ακόμη, αλλά και εδώ υπάρχουν τεχνολογικές καινοτομίες. 

Για να υπάρξει θεμιτός ανταγωνισμός και να εξευρεθούν σύντομα οι πιο οικολογικές και οικονομικές λύσεις ανακύκλωσης θα πρέπει να αναγνωριστεί άμεσα η χημική ανακύκλωση από την Ε.Ε. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «EuPC», Αλεξάντερ Ντανζίς πρόσθεσε: «Στηριζόμαστε κυρίως στην περαιτέρω επέκταση της καθιερωμένης μηχανικής ανακύκλωσης στον τομέα της συσκευασίας προκειμένου να υπάρξουν βιώσιμα αποτελέσματα τόσο οικονομικά όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσω κατάλληλου σχεδιασμού των προϊόντων για την ανακύκλωση και ποιοτικής συλλογής και διαλογής των απορριμμάτων. 

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακυρωθούν οι προσπάθειες επέκτασης της χωριστής συλλογής και του βέλτιστου σχεδιασμού για την ανακύκλωση με την ελπίδα ότι νέες τεχνολογίες θα τις καταστήσουν παρωχημένες στο άμεσο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη πρόταση για τις ποσοστώσεις στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Επί του παρόντος εξετάζει διάφορες ρυθμιστικές προσεγγίσεις για την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων προϊόντων. 

Μια πρώτη πρόταση αναμένεται το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. Απαιτούμε όλες οι προσεγγίσεις να υπόκεινται σε αμερόληπτη επιστημονική εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να αποφευχθούν οικονομικές ζημιές καθώς και λάθη, που μπορεί να επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Οι μεταποιητές πλαστικών είναι ανοικτοί για περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία με τους προμηθευτές πολυμερών και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς τους επόμενους μήνες» κατέληξε η ανακοίνωση.