preloader icon

20.01.2022
Ειδήσεις
Αρχαιρεσίες και Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου στον «Σ.Β.Π.Ε.»
news image

Έπειτα από περίπου τρία χρόνια έφτασε η ώρα για τις αρχαιρεσίες στον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος», μέσω των οποίων θα αναδειχθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία.

Οι αρχαιρεσίες θα λάβουν χώρα με υβριδική (δια ζώσης και ηλεκτρονικά) μορφή λόγω της κατάστασης που επικρατεί με την πανδημία. Η πρόσκληση που εστάλη προς τα μέλη του «Σ.Β.Π.Ε.» είναι η ακόλουθη:

«Την Δευτέρα 28Φεβρουαρίου 2022 στις 17:00 θα διεξαχθεί η 60η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος».

Οι έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε, με την πανδημία να έχει απλώσει ένα πέπλο αβεβαιότητας πάνω από τις όλες τις φυσιολογικές μέχρι πρότινος δραστηριότητες μας και προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στη συλλογική προσπάθεια για την αποτροπή εξάπλωσης της πανδημίας, μας επιβάλλει να διοργανώσουμε τη Γενική Συνέλευση, τις αρχαιρεσίες και την ψηφοφορία σε ψηφιακό περιβάλλον, όπως είχε συμβεί και με την59η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου του 2020.

Φυσικά, αν η επιδημιολογική εικόνα εκείνης της περιόδου επιτρέψει την δια ζώσης παρουσίας κάποιων μελών, με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αυτό θα συμβεί για την διευκόλυνση της διαδικασίας. Έχει ήδη υπάρξει πρόνοια και έχει κλειστεί μια αίθουσα του ξενοδοχείου «Golden Age» (Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου57, ακριβώς απέναντι από τα γραφεία του Σ.Β.Π.Ε.).

Θα υπάρξει ενημέρωση για το ενδεχόμενο αυτό τις επόμενες ημέρες, όπως και αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία είναι απλή και διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Η βιομηχανία των πλαστικών παγκόσμια βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό ασφυκτική πίεση. Οι συνεχείς ρυθμιστικές προσπάθειες και η επιβολή φόρων, η εικόνα του υλικού και τα επιπρόσθετα προβλήματα με την ανατίμηση των πρώτων υλών, την απορρύθμιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την έκρηξη των τιμών της ενέργειας έχουν προκαλέσει μια εκρηκτική κατάσταση, που καλείται να διαχειριστεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα αναδειχθεί από τις αρχαιρεσίες.

Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις για την ελληνική βιομηχανία και να εκπληρωθούν οι στόχοι του κλάδου είναι μέσω της συλλογικής αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων.

Όλα τα μέλη θα πρέπει να βρεθούν υπό την σκέπη του Συνδέσμου, του οποίου η στρατηγική κατεύθυνση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα συμφέροντα τους. Μακροπρόθεσμοι στόχοι παραμένουν η αναβάθμιση του κλάδου και η βελτίωση της εικόνας του υλικού.

Σε αυτή την κομβική συγκυρία για την χώρα και την βιομηχανία των πλαστικών είναι επιτακτική ανάγκη η συσπείρωση και η ενεργοποίηση όλων των επιχειρήσεων του κλάδου της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών.

Μόνο έτσι θα υπάρξει ελπίδα για επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων με όχημα προς αυτή την κατεύθυνση τη συλλογική εμπειρία, που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία χρόνια.

Στις επερχόμενες αρχαιρεσίες θα ήταν ευχής έργον να διεκδικήσουν ρόλο αξιόλογα στελέχη της βιομηχανίας των πλαστικών και να θελήσουν να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος.

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα εκλογής, πρέπει να δηλώσουν τούτο γραπτά προς το Δ.Σ.(10) δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την διενέργεια των αρχαιρεσιών εγγράφως μέσωcourier ή email έως τις 18 Φεβρουαρίου 2022 στις 17:00 και να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Σας επισυνάπτουμε στο παρόν μήνυμα τη φόρμα δήλωσης υποψηφιότητας για το διοικητικό συμβούλιο αλλά και για την εφορευτική επιτροπή. Το Δ.Σ. προβαίνει στον έλεγχο της συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων και στην ανακήρυξη των υποψηφίων υποχρεωτικά εφόσον:

α. έχουν τα προσόντα που προβλέπονται από το καταστατικό και τους νόμους,

β. έχουν εκπληρώσει όλες τις προς τον Σύνδεσμο υποχρεώσεις τους

γ. Είναι τακτικά μέλη του Συνδέσμου συνεχώς επί (1) ένα τουλάχιστον έτος προ των εκλογών.

Δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη τα οποία, βάσει του άρθρου 6 παρ. 3 του νέου καταστατικού μπορούν να εκπροσωπούνται από:

α. τον ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης ή εταίρο σε προσωπική εταιρεία

β. μέλος διοικητικού συμβουλίου Ανώνυμης εταιρείας, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της.

γ. εταίρο σε ΕΠΕ».