preloader icon

16.10.2022
Τα νέα του Συνδέσμου
Άρθρο του Προέδρου του «ΣΒΠΕ» στην «Εφημερίδα των Συντακτών»
news image

Στο αφιέρωμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» για την Ενέργεια και τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης στο φόντο της τρέχουσας συγκυρίας συμμετείχε ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος» με άρθρο του Προέδρου του, Βασίλη Γούναρη. 

Ο κ. Γούναρης ανέπτυξε το τρίγωνο της αειφορίας: «Απόβλητα, ανακύκλωση κι ενέργεια» αναδεικνύοντας την δέσμευση της βιομηχανίας των πλαστικών να συνεισφέρει σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην έκδοση του Σαββάτου 15 Οκτωβρίου:

/admin/dsContent/UserData/5/supplement_efimerida_syntakton.pdf


Η βιομηχανία πλαστικών στον δρόμο της ανάπτυξης 

Καινοτομία και επένδυση η απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις

Του Βασίλη Γούναρη 

Εναρμονιζόμενη με τις ανάγκες που, επιτακτικά πλέον, αναδεικνύει η εποχή μας, η ελληνική βιομηχανία πλαστικών έχει δεσμευτεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) εργάζονται ήδη για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι προσφέροντας καινοτόμες εφαρμογές και υλικά, καθώς και νέες τεχνολογίες που μειώνουν αποφασιστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, η βιομηχανία πλαστικών βελτιώνει ήδη την ενεργειακή απόδοσή της και εντείνει τις προσπάθειές της για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στη διαδικασία παραγωγής. 

Άλλωστε, όπως απέδειξε πρόσφατη μελέτη της εταιρείας McKinsey, τα πλαστικά «διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου». Σύμφωνα με τη μελέτη, στις περισσότερες εφαρμογές τα πλαστικά έχουν χαμηλότερη συνολική συνεισφορά σε αέρια του θερμοκηπίου συγκριτικά με τα εναλλακτικά υλικά, ενώ η εξοικονόμηση κυμαίνεται από 10% έως 90%, εάν ληφθεί υπόψη τόσο ο κύκλος ζωής του προϊόντος όσο και ο αντίκτυπος της χρήσης. 

Αποτελεσματική ανακύκλωση

Στον ίδιο τομέα, στη μείωση δηλαδή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλει και η αποτελεσματική ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, η οποία προσφέρει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα κατά τη μετάβαση προς το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας.  Εφαρμοσμένο στον δικό μας τομέα το μοντέλο αυτό, αναδεικνύει το πλαστικό περισσότερο ως πόρο παρά ως απόρριμμα.

Με αυτό το πνεύμα, οι βιομηχανίες πλαστικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις σε υποδομές συλλογής και διαλογής και σε νέες τεχνολογίες ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης και της χημικής.
Η αξιοποίηση νέων τεχνικών και τεχνολογιών θα ενισχύσουν την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και ενέργειας, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα της ανακύκλωσης και της επεξεργασίας, καθώς επίσης θα μειώσουν το ποσοστό των απορριμμάτων που οδηγούνται για καύση και ταφή. 

Ας σημειωθεί ότι τα πλαστικά που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν, μπορούν να παρέχουν μια πειστική απάντηση στις προκλήσεις που εγείρει ενώπιον των κοινωνιών μας το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης. Η ανάκτηση ενέργειας από αυτά είναι μια εναλλακτική επιλογή που προσφέρει πολύτιμες λύσεις στο σημερινό ασφυκτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. 

Η δέσμευση για την προστασία του πλανήτη εκτείνεται, επίσης, και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις παράγουν τα προϊόντα τους και εξοικονομούν ενέργεια. 

Η συμβολή των πλαστικών στη βιώσιμη ανάπτυξη

Εκτός όλων των παραπάνω, πρέπει να είναι γνωστό ότι η χρήση των πλαστικών, όχι μόνο έχει διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων παγκοσμίως, αλλά επίσης συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορεί να αναφερθεί πλήθος εφαρμογών που φανερώνουν ότι τα πλαστικά συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Ενδεικτικά:

  • Τα προϊόντα από πλαστικά είναι ελαφρύτερα σε σχέση με τα εναλλακτικά υλικά, εξοικονομώντας έτσι σημαντικές ποσότητες ενέργειας κατά τη χρήση τους, ενώ η συσκευασία από πλαστικά έχει συχνά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με άλλα υλικά. 
  • Τα πλαστικά παρέχουν αποτελεσματική μόνωση από το κρύο και τη ζέστη. Για την κατασκευή τους, τα πλαστικά μονωτικά υλικά απαιτούν περίπου 16% λιγότερη ενέργεια και εκπέμπουν 9% λιγότερα αέρια θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα εναλλακτικά υλικά. 
  • Τα πλαστικά είναι και το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά πάνελ και τις ανεμογεννήτριες συμβάλλοντας στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Σε αυτές τις δύο εφαρμογές, τα πλαστικά εξοικονομούν, αντιστοίχως, 140 φορές και 340 φορές τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται κατά την παραγωγή τους.
  • Τα πλαστικά προϊόντα απαιτούν συνήθως λιγότερη ενέργεια για την παραγωγή από τα εναλλακτικά υλικά, ειδικά σε εφαρμογές όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, η συσκευασία και οι ηλεκτρονικές συσκευές. 
Τα παραδείγματα που μόλις αναφέραμε «γεννούν» την ανάγκη να αποφύγουμε ως οργανωμένη κοινωνία την «ευκολία» της δαιμονοποίησης των πλαστικών και να στρέψουμε την προσοχή μας στη σωστή, αποτελεσματική, βιώσιμη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων.

Η σημασία του θεσμικού πλαισίου

Φυσικά, κρίσιμο ρόλο για τη βελτίωση της διαχείρισης των πλαστικών αποβλήτων και τη στροφή προς ένα υπόδειγμα Κυκλικής Οικονομίας διαδραματίζει το θεσμικό πλαίσιο. 

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη Κυκλική Οικονομία απαιτεί συνεργασίες, δέσμευση των εμπλεκόμενων μερών στην υλοποίηση των στόχων και σημαντικές, μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Ο ΣΒΠΕ είναι αφοσιωμένος στην αντιμετώπιση των τεράστιων αυτών προκλήσεων και αποτελεί συμπαραστάτη της Πολιτείας στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των κοινών στόχων.   

Μακροπρόθεσμος στόχος της βιομηχανίας πλαστικών είναι να επιτευχθεί ο στόχος κοινωνιών με μηδενικά απόβλητα. Με την αυξημένη συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων θα λάβει σάρκα και οστά το όραμα της Κυκλικής Οικονομίας για το οποίο έχει δεσμευτεί να συμβάλει η ελληνική βιομηχανία πλαστικών.