preloader icon

16.11.2022
Τα νέα του Συνδέσμου
Οι διεθνείς πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο του «ΣΒΠΕ» στον Δημόκριτο
news image

Τρεις προσπάθειες, που υπογραμμίζουν την αφοσίωση και την δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών για την εκπλήρωση των στόχων της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» και της επιτάχυνσης της υιοθέτησης της Κυκλικής Οικονομίας θα παρουσιαστούν στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει ο «Σ.Β.Π.Ε.» στις 29 Νοεμβρίου στον «Δημόκριτο». 

Η πλατφόρμα «MORE», το πρόγραμμα πιστοποίησης «PolyCert Europe» και το πρόγραμμα «Operation Clean Sweep» θα αναλυθούν διεξοδικά κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων στο Συνέδριο: «Plastics and Recycling: The Roadmap to Climate Neutrality» (Πλαστικά και Ανακύκλωση: Ο οδικός χάρτης προς την Κλιματική Ουδετερότητα). 

Ας πάρουμε μια πρόγευση για κάθε μία από τις πρωτοβουλίες αυτές.

Η πλατφόρμα «MORE»


 Η πλατφόρμα «MORE» σχεδιάστηκε από την ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποιητών πλαστικών για να καταγράψει τη χρήση ανακυκλωμένου υλικού σε νέα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2019, αναπτύχθηκε από την «EuPC» σε συνεργασία με τα μέλη της, προκειμένου να υποστηριχθούν έμπρακτα οι στόχοι της στρατηγικής για τα πλαστικά, που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της Ε.Ε. για χρήση 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου υλικού σε νέα προϊόντα στη χρονική περίοδο από το 2025 έως και το 2030.

Η ανανεωμένη εκδοχή της ψηφιακής πλατφόρμας, που είναι ένα εργαλείο για την καταγραφή των ποσοτήτων ανακυκλωμένων πλαστικών στην Ευρώπη, παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021. 

Η εθελοντική αυτή πρωτοβουλία αναλήφθηκε από τα μέλη τις «EuPC», τις περίπου 50,000 μεταποιητικές εταιρείες που την απαρτίζουν με στόχο να συμβάλλουν στην ταχύτερη μετάβαση στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας. Την παρουσίαση της πλατφόρμας θα πραγματοποιήσει ο Μάριαν Ρανόγκαγιετς (Marjan Ranogajec), ο οποίος εργάζεται ως Project Manager στον «Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο μεταποιητών πλαστικών» (EuPC). Είναι ο Συντονιστής της πλατφόρμας «MORE» στην Ευρώπη. 

Πριν ενταχθεί στις τάξεις της «EuPC» εργάστηκε ως σύμβουλος σε εταιρείες που αναζητούσαν δημόσια χρηματοδότηση στον τομέα της αεροδιαστημικής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των βαφών και επιχρισμάτων. Ήταν επίσης επιστημονικός συνεργάτης σε μια σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών έργων στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. 

Ο Μάριαν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση από το Τμήμα Διακυβέρνησης του πανεπιστημίου Hertie στο Βερολίνο και είναι πτυχιούχος της σχολής Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο του Νόβισαντ της Σερβίας.


To πρόγραμμα πιστοποίησης «PolyCert Europe»

Το πρόγραμμα «PolyCert Europe» είναι μια τεχνική πλατφόρμα, που συγκεντρώνει και επιχειρεί να εναρμονίσει τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης ανακυκλωμένου υλικού που χρησιμοποιούν οι μεταποιητές πλαστικών στην Ευρώπη. 

Οι Ευρωπαίοι μεταποιητές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την μετάβαση προς το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας και με πρωτοβουλίες, όπως η πλατφόρμα «MORE» αποδεικνύουν την δέσμευσή τους για να επιτύχουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρήση 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών έως το 2025.

Το πρόγραμμα «PolyCert Europe» επιχειρεί να εναρμονίσει τα πολλά διαφορετικά συστήματα πιστοποίησης για την απορρόφηση ανακυκλωμένης πρώτης ύλης και επικυρώνει τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης που λειτουργούν στην Ευρώπη. ΔΕΝ προσφέρει πιστοποίηση αλλά αναγνωρίζει τις έγκυρες πιστοποιήσεις που λειτουργούν σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπη.

Για να ενισχύσει την ισχυρή δέσμευση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλαστικών προς την μετάβαση στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας, το «PolyCert Europe» ιδρύθηκε για να διευκολύνει την επαλήθευση και τον έλεγχο των ποσοτήτων ανακυκλωμένων υλικών, που καταγράφονται στην πλατφόρμα «MORE». Ο στόχος του «PolyCert Europe» είναι να επαληθεύει την χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου σε προϊόντα των μεταποιητών.


Την παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιήσει ο Ζαν Λαπέρ (Jan Laperre), ο οποίος είναι Πρόεδρος του «PolyCert Europe». Ο κ. Λαπέρ είναι Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Λέουβεν του Βελγίου. Παράλληλα, διευθύνει το επιστημονικό και τεχνικό κέντρο της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας (Centexbel). Ο οργανισμός  έχει ως αποστολή να υποστηρίζει τις κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες στις τεχνικές προκλήσεις που εγείρονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 


Το πρόγραμμα «Operation Clean Sweep»


Το «Operation Clean Sweep» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα για την αποφυγή απώλειας πλαστικών κόκκων προς το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε από την «PlasticsEurope» το 2013 για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις μονάδες παραγωγής σχετικά με τους τρόπους σωστής διαχείρισης των πλαστικών κόκκων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού.
Στόχος είναι να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των πλαστικών κόκκων και να επιδιωχθεί η μηδενική διαρροή τους προς το περιβάλλον.

Τον Μάιο του 2022 ανακοινώθηκε η ανάπτυξη προτύπου πιστοποίησης, που θα γίνει από κοινού από την «PlasticsEurope» και την «EuPC», μετατρέποντας το «OCS» σε πρόγραμμα-σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία των πλαστικών στην Ευρώπη.

Στόχος της πιστοποίησης είναι ο έλεγχος και η τεκμηρίωση από τους συμμετέχοντες της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του «OCS» με σκοπό την ελαχιστοποίηση της απώλειας πλαστικών κόκκων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού πλαστικών.


Την παρουσίαση του «OCS» θα πραγματοποιήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της «EuPC», Αλεξάντερ Ντανζίς (Alexandre Dangis). Ο κ. Ντανζίς βρίσκεται στην ηγεσία του οργανισμού από το 1998 και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη παρουσίαση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών στους φορείς χάραξης πολιτικής. Το 2012 ίδρυσε τον οργανισμό «Waste Free Oceans» για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στους ωκεανούς.