preloader icon

01.09.2018
Συνεντεύξεις
Συνέντευξη του  Καρλ Χάιντς Φέρστερ  στην Ιστοσελίδα του Σ.Β.Π.Ε.
news image

 

Την ευελιξία, την δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που απαρτίζουν την βιομηχανία πλαστικών, εξαίρει σε συνέντευξη του στον δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας ο Εκτελεστικός Διευθυντής της «PlasticsEurope», Καρλ Χάιντς Φέρστερ. «Οι ελληνικές εταιρείες που λειτουργούν σήμερα έχουν καταφέρει να επιτύχουν παρά όλη την δυσμενή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική οικονομία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φέρστερ, ο οποίος έκανε λόγο για μια «συστημική προσέγγιση» για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφύγει τους εύκολους δρόμους, καθώς οι απαγορεύσεις των προϊόντων από πλαστικό δεν είναι η λύση». Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της «PlasticsEurope» επεσήμανε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για τη μείωση των απορριμμάτων. «Κατάλληλες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων,  καινοτομία και έξυπνος σχεδιασμός προϊόντων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σ.Β.Π.Ε.»: Τα θαλάσσια απορρίμματα και η ρύπανση παρότι δεν αποτελούν νέα προβλήματα, εντούτοις βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο. Η «PlasticsEurope» ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσει και κατά συνέπεια να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις των πλαστικών, που δεν απορρίπτονται με τον κατάλληλο τρόπο, στους θαλάσσιους χώρους. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση και ποιες είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον;

«Καρλ Χάιντς Φέρστερ»: «Τα πλαστικά δεν ανήκουν στους θαλάσσιους χώρους. Τα απορρίμματα που διαρρέουν στους θαλάσσιους χώρους είναι μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί απαντήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως η εστίασή μας βρίσκεται σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως οι παρακάτω:

 

  • Συνεργασία με το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Πλαστικών» (World Plastics Council ) για την εύρεση λύσεων για τα θαλάσσια απορρίμματα. ( Marine Litter Solutions)
  • Το πρόγραμμα «Operation Clean Sweep» για τους πλαστικούς κόκκους (pellets)
  • Την Παγκόσμια Συμμαχία Πλαστικών (Global Plastics Alliance ) για την αποτροπή θαλάσσιων απορριμμάτων.

 

Έτσι, οι υφιστάμενες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην πρόληψη των απορριμμάτων στις θάλασσες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα κράτη μέλη, την οριοθέτηση στόχων για την αποτροπή της απώλειας πλαστικών κόκκων και μια νέα έρευνα σχετικά με την προέλευση των πιο συνηθισμένων πλαστικών απορριμμάτων στο περιβάλλον.

 

«Σ.Β.Π.Ε.»: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών έχει δεσμευτεί να συμβάλει στην επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης κυκλικής οικονομίας. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία; Νομίζετε ότι είναι έτοιμα να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν τη συνολική στρατηγική για μια πιο αποτελεσματική κυκλική οικονομία;

«Καρλ Χάιντς Φέρστερ»: «Η Εθελοντική Δέσμευση της PlasticsEurope για το 2030 (2030 Voluntary Commitment) επικεντρώνεται στην αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, στην αποτροπή διαρροής πλαστικών στο περιβάλλον και στην επιτάχυνση της αποδοτικότητας των πόρων. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε το στόχο του 60% της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης για τις πλαστικές συσκευασίες μέχρι το 2030. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα οδηγήσει σε έναν μεγαλύτερο. Στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και/ή ανάκτηση του 100% των πλαστικών συσκευασιών έως το 2040 στην ΕΕ-28, την Νορβηγία και την Ελβετία. Για παράδειγμα, ο οικολογικός σχεδιασμός θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της κυκλικότητας και την αποδοτικότητα των πόρων. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες, που θα αφορούν τις πλαστικές συσκευασίες θα αυξήσουν την ανακυκλωσιμότητα τους. Εργαζόμαστε για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη λύσεων μηχανικής και χημικής ανακύκλωσης, που θα οδηγήσουν σε ανακυκλωμένα υλικά υψηλότερης ποιότητας και συνεπώς σε ευρύτερη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων. Αυτό είναι ένα μόνο από τα παραδείγματα του μετασχηματισμού της βιομηχανίας πλαστικών. Η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων θα εξαρτηθεί επίσης από τη δέσμευση αλλά και τη στήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και η κινητοποίηση της δημόσιας χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα κράτη μέλη, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά τις ήδη διαθέσιμες υποδομές και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των υποδομών.

«Σ.Β.Π.Ε.»: Τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης βρίσκονται τώρα στο «μάτι του κυκλώνα» παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την απαγόρευση ορισμένων πλαστικών μίας χρήσης για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Για πολλά προϊόντα πάντως δεν υπάρχει ακόμα μια βιώσιμη εναλλακτική λύση. Ποιες είναι οι προσδοκίες της «PlasticsEurope» για το θέμα αυτό;

«Καρλ Χάιντς Φέρστερ»: Η προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι η διακοπή εισόδου απορριμμάτων στα ποτάμια και τους ωκεανούς μας, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών αποβλήτων. Αυτό που υποστηρίζουμε είναι μια συστημική προσέγγιση, καθώς τα εναλλακτικά προϊόντα μπορεί να μην είναι πιο βιώσιμα. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει τους εύκολους δρόμους, καθώς οι απαγορεύσεις των προϊόντων από πλαστικό δεν είναι η λύση. Θεωρούμε ότι η έλλειψη σαφέστατων ορισμών στην πρόταση της Κομισιόν θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή της. Η ασάφεια τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ των κρατών μελών, σε έλλειψη σαφήνειας και τελικά σε κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Πολυάριθμα προϊόντα που είναι εξαιρετικά αποδοτικά από πλευράς πόρων και τα οποία δεν ανήκουν στα κορυφαία απορρίμματα που μεταφέρονται στους θαλάσσιους χώρους θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από την παρούσα πρόταση. Πιστεύουμε στην αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων των θαλάσσιων απορριμμάτων και όχι στη διαιώνιση του προβλήματος.

<Σ.Β.Π.Ε.»:  Υπάρχουν όλο και περισσότερες απαγορεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά τα πλαστικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η φημολογία ότι επίκειται απαγόρευση των μικροπλαστικών στα καλλυντικά, οι απαγορεύσεις των πλαστικών σακουλών αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς παγκοσμίως και πλέον υπάρχει σημαντικό θέμα με τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης. Η ρύπανση από πλαστικά κερδίζει αρνητική δημοσιότητα παντού. Κάθε μέρα οι καταναλωτές εκπαιδεύονται στις αρνητικές επιπτώσεις των πλαστικών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους οικολόγους. Πώς μπορεί η βιομηχανία πλαστικών να αντιδράσει αποτελεσματικά σε αυτές τις δυσφημιστικές εκστρατείες;


«Καρλ Χάιντς Φέρστερ»:  
Πιστεύουμε σε μια συντονισμένη προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και όχι μόνο τους παραγωγούς πλαστικών. Θεωρούμε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για τη μείωση των απορριμμάτων: κατάλληλες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, καινοτομία και έξυπνος σχεδιασμός προϊόντων, σε συνάφεια με εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα οδηγήσουν σε πιο υπεύθυνη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι θα αντιμετωπίζουν τα απορρίμματα ως πόρο. Πιστεύουμε στην αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων των  απορριμμάτων και όχι στη διαιώνιση του προβλήματος. Επιπλέον, η συνοχή της πολιτικής θα πρέπει να διασφαλίζεται σε συνδυασμό με μέτρα που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών, γεγονός που είναι υψίστης σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Θα πρέπει να  αναπτυχθεί μια εναρμονισμένη μεθοδολογία παρακολούθησης για τα θαλάσσια απορρίμματα στην Ευρώπη.

«Σ.Β.Π.Ε.»:  «Όλοι οι φορείς της βιομηχανίας πλαστικών αναφέρονται στην εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με τα οφέλη των πλαστικών. Μερικές φορές δεν είναι τόσο σαφές πώς μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτό. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορούν οι καταναλωτές να εκπαιδευτούν πιο αποτελεσματικά και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει η βιομηχανία πλαστικών για να διευκολυνθεί αυτή η προσπάθεια;

«Καρλ Χάιντς Φέρστερ»: Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μοναδικά οφέλη των πλαστικών είναι ένας τρόπος για να αρθούν οι παρανοήσεις, μαζί με εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται και με τη βοήθεια σχολείων και τοπικών κοινοτήτων. Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα πλαστικά είναι παντού και αποτελούν ουσιαστικό μέρος της καθημερινής μας ζωής. Σε πολλές περιπτώσεις, τα είδη μιας χρήσης είναι η λύση για τις απαιτήσεις της αγοράς ή των κανονιστικών ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της υγιεινής, της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων. Αυξάνουν τη διάρκεια ζωής και αποτρέπουν τα απόβλητα τροφίμων. Η «PlasticsEurope» πρωτοστατεί στην καταπολέμηση των θαλάσσιων απορριμμάτων και δεσμεύεται πλήρως να βοηθήσει να δοθεί τέλος στη διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον. Φυσικά, γνωρίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ορισμένων πλαστικών στο τέλος της χρησιμοποίησης τους. Είναι απαράδεκτο να διαρρέουν πλαστικά στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι η στρατηγική για τα πλαστικά είναι ένα καλό εργαλείο για την καταπολέμηση αυτής της περιβαλλοντικής πρόκλησης και θα έχει θετικό αντίκτυπο στη βιομηχανία πλαστικών.

«Σ.Β.Π.Ε. »: Μιας και εργαζόσασταν στην Ελλάδα γνωρίζετε καλά ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε κακή κατάσταση. Η ελληνική βιομηχανία πλαστικών προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα αισιόδοξο. Ποια είναι η γνώμη σας για την ελληνική βιομηχανία πλαστικών και αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους αναγνώστες της ιστοσελίδας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας;

«Καρλ Χάιντς Φέρστερ»:  Για μια απίστευτα μακρά περίοδο, άνω των 8 ετών (!), η ελληνική βιομηχανία πλαστικών δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον κρίσης, που χαρακτηρίζεται από μαζική μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος και ένα τραπεζικό σύστημα που δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. Αυτό είναι πρωτοφανές στην μεταπολεμική Ευρώπη. Οι εταιρείες που λειτουργούν σήμερα έχουν καταφέρει να επιτύχουν παρά όλη αυτή την δυσμενή κατάσταση. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα του ελληνικού πολιτισμού: την εξαιρετική ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητα. Ως εκ τούτου, προσωπικά βλέπω περισσότερες  δυνατότητες για ανοδική πορεία από εδώ και στο εξής παρά για καθοδική.