preloader icon

20.12.2018
Τα νέα του Συνδέσμου
Οι απαγορεύσεις δεν αποτελούν λύση. Η αντίδραση του Σ.Β.Π.Ε. στην πρόταση οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης
news image

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας εκφράζει την ανησυχία του για την προσωρινή πολιτική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης.

 

Οι απαγορεύσεις δεν αποτελούν λύση.

Θα αποθαρρύνουν τις επενδύσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών και την δημιουργία υποδομών για την αποτελεσματικότερη ανακύκλωση πλαστικών.

Οι κύριες αιτίες, που τα απορρίμματα καταλήγουν στους θαλάσσιους χώρους και το περιβάλλον, είναι η έλλειψη υποδομών για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και η συμπεριφορά ορισμένων καταναλωτών, που ρυπαίνουν μετά τη χρησιμοποίηση των προϊόντων.

Η πρόταση οδηγίας για τα αποκαλούμενα πλαστικά μιας χρήσης δεν προσφέρει λύση στα παραπάνω προβλήματα, επιλέγοντας τον εύκολο δρόμο της απαγόρευσης και του περιορισμού ορισμένων προϊόντων, που έχουν επιλεχθεί ως η προτιμώμενη λύση από τους συμπολίτες μας.

Η πρόταση οδηγίας για τη μείωση των αποκαλούμενων πλαστικών μιας χρήσης έχει ήδη επικριθεί για την πλημμελή επιστημονική αξιολόγηση και την έλλειψη αναλύσεων για τον Κύκλο Ζωής των προϊόντων (LCA).

Σε πρόσφατη μελέτη της εταιρείας «Franklin Associates» για λογαριασμό του «Αμερικανικού Συμβουλίου Χημείας» (ACC) (την οποία σας επισυνάπτουμε) διαπιστώθηκε ότι θα υπάρξει αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή εναλλακτικών συσκευασιών, κατανάλωση μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού, δημιουργία περισσοτέρων απορριμμάτων, όπως και αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε περίπτωση αντικατάστασης των πλαστικών συσκευασιών με εναλλακτικές,.

Νωρίτερα αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά που επικεντρώθηκε στην ανάγκη επιστημονικής αξιολόγησης των βέλτιστων περιβαλλοντικών λύσεων και στην παροχή λύσεων προκειμένου να αυξηθεί η χωριστή συλλογή και η ανακύκλωση.

Τώρα, μόλις μερικούς μήνες αργότερα, παρουσιάζεται αυτή η πρόταση οδηγίας, η οποία ζητά μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και παράλληλα απαγορεύσεις για ορισμένα προϊόντα.

Αν εφαρμοστεί αυτή η πρόταση οδηγίας θα έχει ως επακόλουθο να μειωθεί μια καλή πηγή εισροής υλικών προς ανακύκλωση και επίσης να μειωθεί η διαθεσιμότητα ορισμένων κατηγοριών συσκευασιών.

Θεωρούμε ότι η ταχύτητα της διαδικασίας, εξαιτίας καταπώς φαίνεται των επικείμενων ευρωεκλογών, δεν επέτρεψε αρκετό χρόνο για μια πλήρη αξιολόγηση του κύκλου ζωής των εναλλακτικών λύσεων. Έτσι, δεν έχει γίνει μια επιστημονική εκτίμηση των συνεπειών για το περιβάλλον στην περίπτωση που υιοθετηθούν οι εναλλακτικές λύσεις που προκρίθηκαν.

Σε δηλώσεις του, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Μεγάλης Βρετανίας, το «BBC», ο καθηγητής της σχολής Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου «Heriot - Watt» και του Ινστιτούτου Χημικών Επιστημών, Ντέιβιντ Μπάκναλ, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας (https://www.ahpi.gr/2018/12/20/interview-david-bucknall-single-use-plastics/ ) υπογράμμισε ότι:  «η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης θα έχει μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαιτίας της έλλειψης αξιόπιστων εναλλακτικών λύσεων. Αυτό που αγνοείται από αρκετούς, σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις συζητήσεις περί απαγορεύσεων, είναι ότι τα πλαστικά δεν δημιουργούν τα προβλήματα, για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή την μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της κακής διαχείρισης των πλαστικών μετά την κατανάλωση παγκοσμίως, που επιτρέπει την είσοδο τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε προς μια «κυκλική οικονομία» για τα πλαστικά και να αφήσουμε πίσω το γραμμικό μοντέλο «make-use-dispose» (παραγωγή – χρησιμοποίηση – απόρριψη),».

Τόσο ο καθηγητής Μπάκναλ, όσο και τα ευρήματα της μελέτης της «Franklin Associates»» αποδομούν κοινές παρανοήσεις για τα πλαστικά και υπογραμμίζουν ότι είναι ευέλικτα και αποτελεσματικά υλικά, που βοηθούν στην επίλυση μερικών εκ των σπουδαιότερων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Βασιζόμαστε στα πλαστικά μιας χρήσης προκειμένου να  διατηρήσουμε φρέσκο το φαγητό μας ​​ή για την αποστείρωση του ιατρικού εξοπλισμού.

Με την προτεινόμενη απαγόρευση διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε μια σειρά νέων προβλημάτων, μιας και εξαιτίας της βιασύνης υιοθέτησης αυτής της πρότασης οδηγίας δεν έχει γίνει επιστημονική εκτίμηση των συνεπειών για το περιβάλλον.

Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στο πραγματικό πρόβλημα: την ανακύκλωση. Ή μάλλον: την έλλειψη της.

Αυτή θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εποχή όταν αναφέρεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας ζητά από τους Έλληνες ευρωβουλευτές να αφιερώσουν χρόνο για να κατανοήσουν τις πραγματικές επιπτώσεις αυτής της πρότασης οδηγίας, που απέχει πολύ από τη διασφάλιση των επιθυμητών περιβαλλοντικών οφελών, αλλά αντίθετα διακινδυνεύει θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλές ΜΜΕ.

Στους επόμενους μήνες θα επισημοποιηθεί το κείμενο της πρότασης οδηγίας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας εκτιμά ότι αν η συγκεκριμένη οδηγία εφαρμοστεί θα αποδειχθεί επιζήμια για τους καταναλωτές και δεν θα προστατέψει το περιβάλλον.

 

Προτείνει να εστιάσουμε στην προσπάθεια εκπλήρωσης των συμφωνημένων στόχων της ανακύκλωσης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Το πλαστικό με τις ευεργετικές ιδιότητες του έχει συμβάλλει στην βελτίωση της καθημερινότητας δισεκατομμυρίων συμπολιτών μας και αποτελεί αναντίρρητα μέρος της λύσης για την προστασία του περιβάλλοντος.