Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στη μεταποιητική βιομηχανία δημοσιοποίησε o EuPC

Τον Μάιο του 2017, ο «EuPC» ανακοίνωσε την έναρξη της ευρωπαϊκής έρευνας για την τωρινή και μελλοντική χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) στην μεταποιητική βιομηχανία.  Περίπου 485 εταιρείες και οργανισμοί από 28 χώρες έλαβαν μέρος στην έρευνα, που διήρκησε για 5 μήνες, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεταποιητών Πλαστικών.  Η έρευνα διεξήχθη υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το νομοσχέδιο για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο προκύπτει η ακόμη μεγαλύτερη σημασία της ανακύκλωσης στο άμεσο μέλλον. Ο «EuPC» υπογραμμίζει τη δυναμική της βιομηχανίας των πλαστικών στην μετάβαση στην κυκλική οικονομία και μέσω του ερωτηματολογίου προσδιόρισε τα ζητήματα, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η βιομηχανία των πλαστικών. Η έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία «Polymer Comply Europe Sarl. (PCE)», η οποία διεξήγαγε την έρευνα για λογαριασμό του “EuPC”. Η έκθεση παρέχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της χρήσης ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για ρυθμιστικές αρχές, οργανισμούς καθώς και εταιρείες που περιλαμβάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομηχανίας. Μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματά της έρευνας είναι τα παρακάτω:

 

  • Η ποιότητα των ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών(rPM) παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για πιο εκτεταμένη χρήση τους ως πρώτες ύλες από τις μεταποιητικές εταιρείες. Περίπου το 60% των ευρωπαϊκών εταιρειών μεταποίησης πλαστικών υλικών «δυσκολεύεται ή δυσκολεύεται πολύ» να προμηθευτεί rPM σε αποδεκτή ποιότητα.

 

  • Οι πελάτες των μεταποιητικών εταιρειών δεν είναι θερμοί υποστηρικτές του ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Μόλις το 27% των ευρωπαϊκών εταιρειών αναφέρει ότι οι πελάτες τους γνωρίζουν επαρκώς τα οφέλη από τη χρήση rPM.

 

  • Το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο απαιτείται να προσαρμοστεί ώστε να υποστηρίζει επαρκώς τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών. Σχεδόν το 60% των ευρωπαϊκών εταιρειών μεταποίησης πλαστικών υλικών πιστεύει ότι οι ισχύοντες κανονισμοί δεν είναι κατάλληλοι για να υποστηρίξουν την αύξηση της χρήσης των rPM στο άμεσο μέλλον.

 

Η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας της «EuPC» για να αποκτήσει μεγαλύτερη γνώση σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στη βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών. Το 2018 αναμένεται να λάβουν χώρα περισσότερες έρευνες και «worskshops» σε συνεργασία με τους εθνικούς συνδέσμους πλαστικών. Όλα τα μέλη της «EuPC» και οι συμμετέχουσες εταιρείες θα λάβουν τη λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας κατά τους επόμενους μήνες. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έρευνα με εγγραφή στην ιστοσελίδα:  www.polymercomplyeurope.eu.