Η τρίτη έρευνα της «EuPC» για την χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού στην μεταποιητική βιομηχανία

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικών προκλήσεων στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων από πλαστικές ύλες και η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών (rPM) καθίσταται ένας σημαντικός παράγοντας για την εκπλήρωση των στόχων της βιομηχανίας.

Οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση πλαστικών, θα πρέπει να διασφαλίσουν τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών υλικών στην παραγωγή νέων προϊόντων, καθώς χωρίς τη δημιουργία μιας ισχυρής αγοράς rPM οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν θα εκπληρωθούν και η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία θα αποτύχει.

Για να δημιουργήσει τις βάσεις επιτυχίας του εγχειρήματος ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μεταποιητών Πλαστικών (EuPC) σε συνεργασία με την Polymer Comply Europe Sarl. (PCE) εγκαινίασε τα τελευταία χρόνια τη διενέργεια μιας σειράς ερευνών σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική χρήση του rPM στη βιομηχανία μεταποίησης.

Στόχος αυτών των ερευνών είναι να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την τρέχουσα χρήση rPM στον κλάδο και να καταγραφούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες μεταποίησης σε αυτόν τον τομέα.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά ουσιαστικά απαιτεί να αποκτηθεί περισσότερη γνώση σχετικά με τη χρήση του rPM στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι εταιρείες μεταποίησης στη μετάβαση τους προς μια κυκλική οικονομία.

Η EuPC ζητεί από τα μέλη των Εθνικών Συνδέσμων Βιομηχανιών Πλαστικών να λάβουν μέρος στην τρίτη (3η) πανευρωπαϊκή έρευνα σχετικά με τη χρήση του ανακυκλωμένου πλαστικού (rPM).

 Στην έρευνα έχουν πρόσβαση όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης πλαστικών.

Η έρευνα θα μείνει διαθέσιμη για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου  έως και την 1η Δεκέμβριου 2019 ενώ τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το πρώτο τετράμηνο του 2020.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας προτρέπει τα μέλη του να λάβουν μέρος στην έρευνα της «EuPC». Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από αυτήν θα μας επιτρέψουν να υιοθετήσουμε μια πιο αποτελεσματική στρατηγική για να διαχειριστούμε τις μελλοντικές προκλήσεις, τις οποίες θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας μπορεί να βρεθεί στον παρακάτω σύνδεσμο, όπου είναι διαθέσιμα και τα αποτελέσματα των ερευνών για τα έτη 2017 και 2018.

https://www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/eupc-surveys-use-rpm-plastics-converters