Τρεις ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζουν στην πράξη την κυκλική οικονομία για τα πλαστικά

Η Βαλένθια στην Ισπανία, η Ουτρέχτη στην Ολλανδία και η Άλμπα Ιούλια στην Ρουμανία είναι οι τρεις ευρωπαϊκές πόλεις, που επιλέχθηκαν για να δοκιμαστούν πιλοτικές καινοτομίες, από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά σημαντική βελτίωση στη συλλογή, διαλογή, μεταφορά και την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων. Το πρόγραμμα ονομάζεται «PlastiCircle» και στοχεύει στη διαχείριση των οικιακών πλαστικών απορριμμάτων σε πόλεις, όπου ο βαθμός της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των πολιτών είναι διαφορετικός και οι υποδομές βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο. Οι εμπνευστές του προγράμματος «PlastiCircle» φιλοδοξούν να αποτελέσει μια καλή πρακτική, που θα χρησιμοποιηθεί από πολλές ακόμη πόλεις της Ευρώπης προκειμένου να υιοθετηθεί με τον βέλτιστο τρόπο η κυκλική οικονομία

Απώτεροι σκοποί είναι η αύξηση του όγκου των πλαστικών απορριμμάτων που ανακυκλώνουν οι κάτοικοι, η βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων αποβλήτων και η αποτελεσματικότερη μεταφορά των αποβλήτων στις μονάδες διαλογής . Επιπλέον, το «PlastiCircle» στοχεύει σε βελτιωμένες διαδικασίες διαλογής και ανακύκλωσης, έτσι ώστε όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, που συλλέγονται από τις πόλεις που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μιας σειράς ανακυκλωμένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας για τους κλάδους των κατασκευών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η πρώτη πόλη που έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα ήταν η Βαλένθια. Στις μεσογειακές ακτές της ισπανικής πόλης, στην πολυσύχναστη συνοικία της Βαλένθια, το Σαντ Μαρσέλ-λι,, όπου ζουν περίπου 9.900 κάτοικοι, το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2019. Το συγκεκριμένο προάστιο είναι το τρίτο σε πληθυσμό στην πόλη. Επιπλέον, η δημογραφική ποικιλία των κατοίκων και η πολύ δραστήρια ένωση των πολιτών, που δραστηριοποιείται εκεί, κάνει το Σαντ Μαρσέλ-λι τον ιδανικό τόπο για τη δοκιμή νέων τρόπων διαχείρισης των  οικιακών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Πως λειτουργεί το «PlastiCircle»

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει κίνητρα και επιβραβεύσεις στους συμμετέχοντες. Κάθε κάτοικος που το επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στο πρόγραμμα «PlastiCircle». Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του θα λάβει μια προσωπική «έξυπνη» κάρτα. Η κάρτα αυτή χρησιμοποιείται τη στιγμή που ο κάθε κάτοικος θα αποθέσει τα ταξινομημένα απορρίμματα του. Στο προάστιο Σαντ Μαρσελ-λί υπάρχουν 25 κίτρινοι κάδοι απλωμένοι σε διαφορετικά σημεία, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους συμμετέχοντες. Οι αποκαλούμενοι «έξυπνοι κάδοι» αναγνωρίζουν τον εκάστοτε χρήστη και εκτυπώνουν μια μοναδική ετικέτα τη στιγμή που ο καθένας αποθέτει τα πλαστικά του απορρίμματα. Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ενθαρρύνονται να ταξινομούν αποτελεσματικά τα πλαστικά απορρίμματα τους γνωρίζοντας ότι αργότερα θα ανταμειφθούν για την βέλτιστη  ανακύκλωση με μια σειρά προνομίων και επιβραβεύσεων, που παρέχονται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Χάρη στις καινοτομίες τεχνολογιών όπως το «Internet Of Things» (IoT- Διαδίκτυο των πραγμάτων), μια πλατφόρμα που βρίσκεται στο cloud, επιτρέπεται στους οδηγούς των απορριμματοφόρων να κάνουν δρομολόγια όταν ειδοποιούνται ότι κάθε κάδος είναι γεμάτος, εξοικονομώντας έτσι χρόνο, κόστη και εκπομπές CO2.

Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει την Ουτρέχτη και την Άλμπα Ιούλια μετά το τέλος του πιλοτικού προγράμματος της Βαλένθια τον Σεπτέμβριο. Ο συντονιστής του προγράμματος, Θέσαρ Αλιάγα υποστηρίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συλλογής συσκευασιών σε ποσοστό 75% και 59% αντίστοιχα στην Ισπανία και τη Ρουμανία, το σχέδιο θέτει τον φιλόδοξο στόχο να αυξηθεί στο 87%. «Απαιτούνται φιλόδοξοι στόχοι διαλογής. Το «PlastiCircle» προσδοκά να μειώσει τις απώλειες υλικών κατά τη διαλογή σε λιγότερο από 20% – ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη σήμερα είναι 25%. Ο στόχος όσον αφορά την ακρίβεια της ταξινόμησης δεν είναι λιγότερο φιλόδοξος και αφορά βελτίωση που θα φτάσει έως και το 95%, επίτευγμα, που θα ήταν πρωτοποριακό για την Ευρώπη» αναφέρει ο Θέσαρ Αλιάγα.