Αυξάνονται οι προσπάθειες για επιτυχία του προγράμματος «Operation Clean Sweep» για το λιμάνι της Αμβέρσας.

Ανεκπλήρωτος παρέμεινε το 2018 ο στόχος της πλήρους εξάλειψης των πλαστικών κόκκων, που διαρρέουν στο λιμάνι της Αμβέρσας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Operation Clean Sweep® (OCS)», όπως ανακοίνωσε η «PlasticsEurope», παρουσιάζοντας την έκθεση δραστηριοτήτων για το 2019. Η τεράστια περιοχή του λιμανιού της Αμβέρσας, σε συνδυασμό με τον υψηλό όγκο παραγωγής πλαστικών, τη μεγάλη ναυτιλιακή δραστηριότητα, καθιστούν την «Πρωτοβουλία Μηδενικής Απώλειας Κόκκων» από πλαστικά στο λιμάνι της Αμβέρσας ως μια πρόκληση με υψηλό δείκτη δυσκολίας. Οι παραγωγοί πλαστικών και οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, που δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα «Operation Clean Sweep», με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης δραστηριότητας από την «PlasticsEurope», επανέλαβαν την ενεργή τους δέσμευση για την καταπολέμηση της απώλειας κόκκων από πλαστικών και συμφώνησαν να εντείνουν την προσπάθεια τους για να επιτύχουν αυτόν τον σκοπό.  Ωστόσο, σημαντικές εταιρείες, που απαρτίζουν την αλυσίδα αξίας των πλαστικών στην Αμβέρσα, εξακολουθούν να μην συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια. Ακόμη και πολύ μικρές εταιρείες, που διαχειρίζονται ποσότητες κόκκων από πλαστικό δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την πρωτοβουλία, που λαμβάνει χώρα στο λιμάνι. Όλες οι προσπάθειες περιορισμού της διαρροής πλαστικών κόκκων προς το περιβάλλον μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά είτε από μικρές ή μεγάλες εταιρείες. Η «Alfaport Voka», η «Essenscia», η «PlasticsEurope», η αρχή του Λιμανιού της Αμβέρσας και το «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο», VOKA καλούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των πλαστικών να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία Operation Clean Sweep® (OCS) και να αναλάβουν δράση για την απώλεια μηδενικών κόκκων από πλαστικά. Όπως επισημαίνει η «PlasticsEurope» στην έκθεση δραστηριότητας: «λαμβάνοντας υπόψη την μη ικανοποιητική κατάσταση απώλειας κόκκων από πλαστικά στην περιοχή του λιμανιού, κάθε εταίρος στην αλυσίδα αξίας των πλαστικών πρέπει να συμμετάσχει και να αυξήσει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, εξασφαλίζοντας έτσι ένα περιβάλλον χωρίς διαρροές πλαστικών».

Η πρωτοβουλία «ZPL – Zero Pellet Loss» εγκαινιάστηκε το 2013 από την «PlasticsEurope» και από το 2015 υιοθετήθηκε το παγκόσμιο πρόγραμμα «Operation Clean Sweep» με κοινό στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καθοδήγηση των μελών της. Στόχος είναι να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των πλαστικών κόκκων και να επιδιωχθεί η διαρροή μηδενικών κόκκων προς το περιβάλλον.

Το «Operation Clean Sweep» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα για την αποφυγή απώλειας πλαστικών κόκκων. Η πρωτοβουλία εγκαινιάστηκε αρχικά από την «PlasticsEurope» το 2013 για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στις μονάδες παραγωγής σχετικά με τους τρόπους σωστής διαχείρισης των πλαστικών κόκκων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού. Η πλήρης έκθεση δραστηριότητας για το λιμάνι της Αμβέρσας μπορεί να βρεθεί στους διαδικτυακούς τόπους: www.opcleansweep.eu και www.plasticseurope.org.

Η παγκόσμια βιομηχανία πλαστικών και ανάμεσα της και ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας», συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου λύσεων σε αυτό το σύνθετο ζήτημα. Τα πλαστικά δεν πρέπει να καταλήγουν στις θάλασσες και στους ωκεανούς. Η ανεύθυνη απόρριψή τους δεν είναι αποδεκτή και θα πρέπει να υπάρξουν βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες.

Η ευαισθητοποίηση με προγράμματα όπως το «Operation Clean Sweep» θα δώσει την ώθηση ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να εργαστούμε όλοι προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Μηδενικά πλαστικά απορρίμματα στους θαλάσσιους χώρους γιατί τα πλαστικά είναι πολύτιμα για να απορρίπτονται.