Σε δημόσια διαβούλευση το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ – Αλλαγές για τις πλαστικές σακούλες

Καθολική θα είναι η επιβολή περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες, σύμφωνα με το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 4 Μαρτίου.

Παρότι, όπως αποκάλυψε πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ, οι στόχοι μείωσης της πλαστικής σακούλας έχουν επιτευχθεί, εντούτοις το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να επιβάλλει τέλος και στις πλαστικές σακούλες άνω των 50 μικρών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 65 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου:

«Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α’ 179) τροποποιούνται ως εξής: «Από 1.9.2020 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς του ίδιου άρθρου. Το τέλος ορίζεται στο ποσό των 7 λεπτών».

Το άρθρο 6Α μπορεί να βρεθεί σε αυτόν τον σύνδεσμο: http://www.ahpi.gr/wp-content/uploads/2018/01/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%BD.-4496-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD.-2939_2001.pdf

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων»

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ..

Εδώ μπορείτε να βρείτε το άρθρο για την πλαστική σακούλα: http://www.opengov.gr/minenv/?p=10203